KAPITEL 2: Asset Management – ledelse af aktiver

Store som små virksomheder i alle typer brancher har brug for at kunne håndtere deres aktiver, uanset om de er fysiske, økonomiske, menneskelige, informations eller immaterielle (image, moral, intellektuel ejendom, goodwill osv.), og det gæl-der for den offentlige såvel som den private sektor.

Vedligehold_asset_maintenance_management

Nedenstående er et uddrag af kapitel 2

Få fuld adgang til bogen her

I 2014 udgives ISO 55000-serien, Asset Management, der har sit udspring fra PAS 55, udviklet i England af ”The Institute of Asset Management” (IAM). Standarden ses som et værktøj, når det gælder om at sikre styring, kontrol og maksimalt udbytte af de aktiver, som virksomhederne investerer i. ISO 55000-standarden bliver nu implementeret i forsyningsvirksomheder, transportvirksomheder, produktionsvirksomheder og procesvirksomheder på tværs af brancher over hele verden.

ISO 55000-ledelsesstandarden for styring af aktiver er oversat til dansk og udgives af Dansk Standard:

  • DS/ISO 55000:2014: Asset Management – Overblik, principper og terminologi
  • DS/ISO 55001:2014: Asset Management – Ledelsessystem og krav
  • DS/ISO 55002:2014: Asset Management – Ledelsessystem – vejledning i anvendelse af ISO 55001.

Asset Management-definition og -helhedssyn

En kort måde at definere Asset Management på er iht. til ovennævnte standarder følgende:

Systematiske og koordinerede aktiviteter og praksisser, gennem hvilken en organisation optimalt og bæredygtigt leder dets aktiver og aktivsystemer, deres tilknyttede ydelser, risici og omkostninger over hele deres livscyklus med det formål at opfylde dets organisations strategiske plan.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce