Aalborg Portland forpligter sig til mindst 660.000 tons CO2-reduktioner

Aalborg Portland og regeringen indgik tidligere på efteråret en aftale, som forpligter Danmarks største enkeltudleder til at levere reduktioner på minimum 660.000 tons CO2-e og til at samarbejde om yderligere reduktioner. Samarbejdsaftalen skal ses som en skabelon for fremtidige samarbejder med andre store danske udledere.

22.09.2020: Aalborg Portland forpligter sig til mindst 660.000 tons CO2-reduktioner | Optimering.nu
Fabriksområde med cementovne hos Aalborg Portland.

Som den første af en række virksomhedsaftaler indgår regeringen en samarbejdsaftale med Aalborg Portland, der forpligter virksomheden til reelt at reducere egne CO2-udledninger. Det sker, når Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen og Erhvervsminister Simon Kollerup på vegne af regeringen underskriver samarbejdsaftalen med direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen.

Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2-udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 procentsmålsætningen.

»Aalborg Portland viser her et markant samfundsansvar. Det er fantastisk positivt. Verden får også brug for cement i fremtiden. Løsningen er derfor ikke – som nogle måske ønsker sig – at gøre livet så surt som muligt for virksomheder som Aalborg Portland, så de flytter deres produktion til andre lande. Det handler tværtimod om at gøre produktionen grøn og beholde den her i Danmark. Vi har i Danmark en række store virksomheder, der både er meget konkurrenceudsat og har produktionsprocesser, der udleder meget CO2. Derfor håber jeg, at denne samarbejdsaftale kan bane vejen for flere aftaler om konkret klimahandling med andre virksomheder,« siger Dan Jørgensen, Klima-, Energi- og Forsyningsminister.

»Forklaringen på, at Danmark kan blive en grøn stormagt i verden igen, ligger i lige præcis et ambitiøst, grønt samarbejde mellem virksomheder og regering. Folk har spurgt, om en grøn nation som Danmark kan have en så energitung virksomhed med Aalborg Portland med ind i den grønne fremtid. Svaret er: ja! Det viser vi i handling. For som regering vil vi passe på arbejdspladser og virksomheder, mens vi maler Danmarks fremtid grøn. Derfor gør vi det i partnerskab. Det er vejen frem,« fortæller erhvervsminister Simon Kollerup.

 

En forlængelse af klimapartnerskaberne

Med samarbejdsaftalen vil Aalborg Portland blandt andet satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst og anvendelse og øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønne cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til mere end 75.000 husstande.

»Regeringens nydannelse af samarbejdsaftaler med virksomheder om reduktion af CO2 er meget perspektivrig og ligger oplagt i forlængelse af klimapartnerskaberne. Derfor bakker vi op om initiativet og er glade for at være den første virksomhed, der indgår en sådan aftale. For os, og mange andre virksomheder, er den grønne omstilling ikke en simpel ting, som vi kan gennemføre på egen hånd. Vi er grundlæggende afhængige af de politiske rammevilkår, som blandet andet meddefinerer vores konkurrenceevne, udviklingsmuligheder og efterspørgsel. En gensidigt forpligtende samarbejdsaftale er derfor et vigtigt, fælles skridt frem mod 2030-målsætningen. Vi har sat vores egne 2030-mål, men kan komme længere med samarbejde, partnerskaber og de rette rammevilkår,« siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør for Aalborg Portland.

Samarbejdsaftalen mellem regeringen og Aalborg Portland blev underskrevet sidste onsdag. Senere på dagen samlede regeringen Grønt Erhvervsforum, der blandt andet består af regeringens 13 Klimapartnerskaber, til en drøftelse af, hvordan erhvervslivet kan bidrage til den grønne omstilling på baggrund af anbefalingerne for klimapartnerskaberne.

 

Samarbejdsaftalens formål og gensidige forpligtigelser

  • Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke samarbejdet mellem parterne med henblik på at mindske udledningen af drivhusgasser for cementproduktionen i Danmark.
  • Aalborg Portland forpligtiger sig til konkret at tage første skridt mod 70 procentsmålet og sænke deres udledninger med cirka 660.000 tons CO2-e og med en ambition, på grundlag af samarbejdsaftalen, herunder drøftelser om rammevilkår, at reducere udledningerne yderligere frem mod 2030.
  • Regeringen forpligtiger sig til at understøtte indsatsen for en bæredygtig cementproduktion, herunder ved en dialog om rammevilkår og ved at understøtte udviklingen af nye teknologiske løsninger, bæredygtige brændsler og produkter.

 

De 660.000 tons CO2-e -reduktion i aftalen svarer til:

  • At fjerne 250.000 biler fra vejene i Danmark.
  • Udledningerne fra 70.0000 danskere (cirka som indbyggertallet i Esbjerg By).
  • At fjerne 20 procent af det danske malkekvæg (mere end alt malkekvæg på Bornholm, Sjælland, Fyn og i Østjylland tilsammen).

 

Aalborg Portlands indsats:

  • Med samarbejdsaftalen vil Aalborg Portland blandt andet satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst og anvendelse og øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønne cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til mere end 75.000 husstande.

Annonce

Optimering

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce