Forskning giver grobund for forandring

Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK udgiver statusrapporten ’Energi20’ om den offentlige forskning i energiteknologi.

08.10.2020: Energi20 – Forskning giver grobund for forandring | Optimering.nu

533 energiprojekter inden for energisystemer, vindenergi, energieffektivitet og andre højaktuelle emner er i gang i regi af tre offentlige puljer – Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK – lige nu. Samlet modtager projekterne støtte på 3,9 milliarder kroner over deres projektperioder.

Det viser en opgørelse i publikationen ’Energi20: Forskning giver grobund for forandring’, der udgives af Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK.

I et forord til årspublikationen fastslår vicedirektør Annemarie Munk Riis fra Innovationsfonden, bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard fra EUDP og forsknings- og udviklingsdirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi, at de næste ti år bliver spændende for alle, der arbejder med forskning, udvikling og demonstration af energiteknologier.

Et bredt flertal i Folketinget har en ambition om, at Danmark i 2030 har reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Det giver puljerne – og mange andre – en vigtig opgave.

»Den gode nyhed er, at virksomheder, videninstitutioner og forskere – med støtte fra Innovationsfonden, EUDP, ELFORSK med flere – er i gang med at så frø til de forandringer, der skal til,« fastslår trekløveret.

Klimaaftalen fra den 22. juni 2020 beskriver nogle af de elementer, der skal i spil. De store linjer handler om direkte og indirekte elektrificering af store dele af samfundet, energieffektiviseringer samt mere grøn fjernvarme og grønne brændsler; emner som Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK har arbejdet med i en del år.

»Vores tre offentlige puljer har allerede bidraget til at gøre Danmark til et af verdens mest energieffektive samfund. Danmark står på et grønt fundament, der kan sikre, at de fossile brændsler stort set vil være ude af el- og varmeproduktionen i 2030,« fastslår Annemarie Munk Riis, Anne Grete Holmsgaard og Jørgen S. Christensen.

’Energi20: Forskning giver forandring’ giver et overblik over statslige bevillinger og udmøntninger for de tre puljer. Samtidig anskueliggør publikationen med ti spændende cases, hvad nogle af midlerne går til.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce