Danfoss vil udnytte potentialet i robotter – nu skal industrigiganten finde nye muligheder i robotklyngen

Robotteknologi rummer et kæmpe potentiale for at optimere produktion. Derfor vil Danfoss endnu tættere på robot- og automationsvirksomhederne. Det sker via et nyt sponsorat fra Bitten & Mads Clausens Fond, der skal bringe Danfoss og de små innovative robotvirksomheder tættere sammen samt styrke etableringen af den nye robotklynge både regionalt og nationalt.

28.10.2020: Danfoss vil udnytte potentialet i robotter | Optimering.nu

I forlængelse af udpegningen af de nye nationale klynger tidligere på måneden melder Danfoss koncernen sig nu, repræsenteret af Bitten & Mads Clausens Fond, som den første industrisponsor for den nationale klynge for robot, droner og automation; Odense Robotics. Sponsoratet på en million kroner skal dyrke nye samarbejdsmuligheder mellem Danfoss koncernen og små innovative robotvirksomheder samt understøtte etableringen af en regional hub for robot, drone og automation i det sønderjyske.

»Robotteknologi rummer et stort uudnyttet potentiale for at forbedre produktionen, og derfor ser vi store perspektiver i dette sponsorat for at skabe vækst og innovation – lokalt, nationalt og globalt. Sponsoratet giver Danfoss mulighed for at samarbejde endnu tættere med innovative robot- og automationsvirksomheder og derigennem få ny indsigt i, hvordan koncernen kan optimere produktionen. Vi er stolte af at være den første industrisponsor af den nye nationale robotklynge, og at vi derigennem kan styrke klyngens aktiviteter og industrien i Region Syddanmark, hvor der allerede i dag er et stærkt højteknologisk miljø,« siger Per Have, direktør for Bitten & Mads Clausens Fond.

 

Danfoss får indsigt i den nyeste teknologi

Danfoss er allerede langt i forhold til anvendelsen af robotteknologi i produktionen og har de seneste år blandt andet været i færd med at opføre Danmarks første fuldautomatiske fabrik i samarbejde med robotklyngen i Odense. I dag arbejder industrigiganten sammen med små- og mellemstore virksomheder for at modne teknologier og anvende for eksempel kunstig intelligens, sensorteknologi og kollaborative robotter i produktionen. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet, øge kvaliteten i produkter, bevare sikkerheden og reducere omkostninger.

»Som en avanceret slutbruger af robotteknologi og frontløber inden for smart produktion vil Danfoss gerne i dialog med de små, innovative virksomheder, der kan give os indsigt i den nyeste teknologi og accelerere vores innovation. Vi har allerede haft megen glæde af samarbejdet med virksomhederne omkring Odense og i det innovative robotmiljø på SDU. Og nu er potentialet endnu større. I samarbejde med Odense Robotics vil vi forankre denne viden i Sønderborg-området til glæde for Danfoss og andre virksomheder i regionen,« siger Jakob Fredsted, Senior Vice President, Technology, Danfoss Drives.

 

Styrke industrien i Sønderborg og nationalt

I Sønderborg er der en særlig stærk repræsentation af virksomheder inden for maskinbygning, integratorer, mekatronik og ikke mindst slutbrugere. Sponsoratet skal styrke den regionale industri ved at skabe et tættere samarbejde med hele det nationale økosystem samt øge adgang til innovation og vækstsamarbejder for de sønderjyske virksomheder.

»Sponsoratet fra Bitten & Mads Clausens Fond er en vigtig trædesten i etableringen af den nationale klynge og en sønderjysk robothub, som bliver omdrejningspunkt for innovation og udvikling inden for robot og automation i regionen. Samarbejdet med fyrtårnsvirksomheder som Danfoss er win-win, fordi vi kan bringe de små, innovative robot-, drone- og automationsvirksomheder tættere sammen med store slutbrugere. Det er til gavn for dansk konkurrenceevne og styrker udviklingen af den danske robotklynge,« siger Mikkel Christoffersen, klyngedirektør i Odense Robotics, og tilføjer, at robotklyngen har et ønske om at invitere flere danske produktionsvirksomheder ind som sponsorer og samarbejdspartnere.

Den nationale robotklynge forventer at etablere den regionale hub i Sønderborg i første kvartal næste år. Der er allerede etableret et netværk for mekatronik i området, ledt af Sønderborg Vækstråd, og netværket vil nu videreudvikle sig som en del af den regionale hub.

Den 1. oktober udpegede Uddannelses- og forskningsministeren en række nye klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet. Blandt disse nye klynger var den nye nationale robotklynge, der ved årsskiftet går live under navnet Odense Robotics.

 

Fakta om Danfoss samarbejdet

– Bitten & Mads Clausens Fonds formål er at styrke Danfoss, således virksomheden sikres en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Fonden støtter aktiviteter, der har en positiv virkning på Danfoss A/S, Danfoss’ medarbejdere og de lokalområder, hvor Danfoss har sine medarbejdere.

– Sponsoratet på en million kroner fra Bitten & Mads Clausens Fond er det første industrisponsorat til den nationale robot- og droneklynge og skal styrke klyngens udvikling nationalt og regionalt ved at bringe robot-, automation- og dronevirksomheder tættere sammen med slutbrugere, såsom industrigiganten Danfoss.

– Sponsoratet ligger i tråd med etableringen af Digital Valley, en alliance der skal styrke samarbejdet og binde udviklingskræfter sammen i Syddanmark og i den dansk-tyske grænseregion. Udgangspunktet har været de mange initiativer og udviklingsmiljøer i Syddanmark og Slesvig-Holsten inden for blandt andet robotteknologi, industriel elektronik og data, digital økonomi og kunstig intelligens.

Annonce

Optimering

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce