De rette kompetencer er en forudsætning for grøn omstilling

Dansk Energi slår i en ny analyse fast, at de investeringer, der skal føre til 70 procent reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, skaber 290.000 årsværk. Det er en gylden mulighed, hvis arbejdskraft med de rette kompetencer er til rådighed.

09.11.2020: De rette kompetencer er en forudsætning for grøn omstilling | Optimering.nu
Rapporten viser, at der i fremtiden særligt vil blive efterspørgsel på smede, elektrikere, VVS’ere og ikke-faglærte med de rette kompetencer. Foto: Christer Holte

Realiseringen af 70 procent-målsætningen skaber mange nye job – omtrent 290.000 årsværk opstår frem mod 2030 som følge af investeringer i den grønne omstilling. Beskæftigelsen kommer både ikke-faglærte og faglærte grupper til gode og er jævnt fordelt over hele landet. Men det kræver et styrket fokus at sikre, at kompetencerne til at varetage opgaverne er til stede.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i analysen ’Beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling’, hvor Dansk Energi med bistand fra COWI har regnet på, hvilke kompetencer og faggrupper der bliver brug for. Udgangspunktet er Klimapartnerskabet for energi og forsynings beregninger af ekstrainvesteringerne i den grønne omstilling, der følger som konsekvens af klimaloven. Rapporten peger på, at de investeringer, der skal virkeliggøre 70 procentmålsætningen, giver vækst og beskæftigelse i Danmark, men analysen hejser også et advarselsflag, når det gælder mulige flaskehalse og forsinkelser i tidsplanen som følge af potentiel mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer.

Hent ‘Beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling’

Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, siger om rapporten:

»Klimaopgaven er stor, men også mulig at løse. Den gode nyhed er, at den skaber øget beskæftigelse og nye muligheder, hvis de rette kompetencer til at løse opgaverne er til rådighed.«

Han fortsætter:

»Der er tidligere blevet fokuseret meget på, om den nødvendige kapital og teknologi er til rådighed på vejen mod at realisere klimamålet i 2030. Der har manglet fokus på, hvordan vi sikrer, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer til at etablere vindmøller, sætte ladestandere op med videre, og den debat vil Dansk Energi gerne rejse med denne analyse. Og så skal vi huske, at presser vi hele omstillingen ned på ganske få år, så vil presset på arbejdsmarkedet blive så stort, at det i sig selv kan betyde, at vi ikke når i mål.«

 

Mulige flaskehalse

Rapporten viser, at der i fremtiden særligt vil blive efterspørgsel på smede, elektrikere, VVS’ere og ikke-faglærte med de rette kompetencer. De skal løse konkrete opgaver som blandt andet installation af vindmøller, opsætning af ladestandere til el-biler, udskiftning af olie- og naturgasfyr til varmepumper. Alene etablering af havvind kommer til at kræve 120.000 årsværk.

Ud af de samlede 290.000 forventede årsværk går 96.000 til ikke-faglærte, der kan få brug for nye kompetencer gennem omskoling og opkvalificering.

Fagbevægelsens Hovedorganisation har sammen med Dansk Industri, 3F, Dansk Metal og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgjort en arbejdsgruppe, der har fulgt og bidraget til analysens tilblivelse. Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard siger om resultaterne:

»Rapporten bekræfter, at omstillingen ikke kun kræver tekniske løsninger, men også kompetent arbejdskraft. Og det er i høj grad de faglærte, der bliver omstillingens grønne helte. Men hvis de nye job skal blive en gevinst for Danmark og lønmodtagerne – ikke en flaskehals for omstillingen og en forbigået chance – er der brug for at styrke uddannelse, opkvalificering og den danske model.«

At undgå flaskehalsproblemer er en forudsætning for at nå målet om 70 procent reduktion i 2030. Lars Aagaard slår fast, at handling i tide er nødvendig:

»Der er allerede i dag rift om for eksempel elektrikere, og vores analyse viser, der er beskæftigelse til 32.000 årsværk mere frem mod 2030. Derfor skal vi allerede nu i gang med at sikre, at de rette kompetencer er til stede.«

Samarbejde mellem en række aktører skal sikre, at arbejdsstyrken opnår de rette kompetencer, siger Lars Aagaard:

»Der er brug for, at politikerne og arbejdsmarkedets parter løfter i flok, så vi i tide opkvalificerer og uddanner inden for de fagområder, hvor der kan opstå flaskehalse. Dansk Energis medlemmer står på spring for at investere i blandt andet el-nettet for at indfri klimamålet. Opfordringen herfra er derfor, at kompetencerne til at løse de konkrete opgaver bredt tænkes med som et vigtigt element i den grønne omstilling.«

 

Rapportens hovedkonklusioner

  • 000 årsværk følger af investeringer i den grønne omstilling. De fordeler sig særligt på investeringer i el-nettet (25.000), etablering af havvind (120.000) og opsætning af ladestandere (13.000).
  • Den øgede beskæftigelse kommer både faglærte og ikke-faglærte til gode og fordeles jævnt over alle fem regioner.
  • Der bliver især rift om smede, elektrikere og VVS’ere og ikke-faglærte med de rette kompetencer.
  • Beskæftigelseseffekten for de ikke-faglærte udgør 96.000 årsværk

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce