[ANALYSE] Kommende energiø i Nordsøen vil kunne levere grøn strøm til alle skibe og fly i Danmark

Havvind fra en fuldt udbygget energiø i Nordsøen kan ved hjælp af Power-to X-teknologi producere nok grønt brændstof til at forsyne alle skibe og fly, der tanker i Danmark, viser en ny analyse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

v

Den grønne omstilling er særligt udfordret i luft- og skibsfart og i den tunge industri, hvor el ikke kan bruges direkte. Det kræver modning og skalering af Power-to-X-teknologier, der kan omdanne for eksempel vindmøllestrøm til grønne brændstoffer, og en ny analyse fra Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet viser, at potentialet er stort, hvis PtX-teknologierne udvikles og opskaleres.

»En af den grønne omstillings store udfordringer er at reducere udledningerne på transportområdet. Med Power-to-X kan vi bruge den grønne strøm til at lave brændstoffer til fly, skibe og lastbiler. Potentialet er enormt, særligt med Danmarks store havvindsressourcer. Det er netop derfor, vi vil bygge verdens to første energiøer og PtX-anlæg med en samlet kapacitet, der er fem gange så stor, som de største anlæg, der findes i verden i dag,« siger klimaminister Dan Jørgensen.

Energiforbruget ved elektrolyse er fortsat stort, og grøn brint er endnu ikke er konkurrencedygtig med fossile brændstoffer. Derfor er der behov for at skabe større efterspørgsel på produkterne og reducere produktionsomkostningerne ved PtX. Danmark har i dag gode erfaringer inden for produktion af blandt andet brintstationer, brændselscellemoduler og elektrolyseanlæg. Sammen med et stærkt forskningsmiljø giver det Danmark mulighed for at blive et internationalt foregangsland på PtX, lyder det i analysen.

»PtX-teknologierne skal op i skala og ned i pris. Danmark skal gå forrest, ligesom vi har gjort med vindmølleteknologien. Vi har et rigtig godt udgangspunkt, og vi går strategisk til værks med en samlet PtX-strategi bakket op af konkret finansiering,« siger klimaminister Dan Jørgensen.

Der findes allerede flere projekter i Danmark, der understøtter potentialet for PtX-udvikling. For eksempel producerer HyBalance ved Hobro i dag brint på et elektrolyseanlæg og forsyner derved virksomheder og tankstationer med brint. Samtidig udvikler Haldor Topsøe anlæg til elektrolyse i forventning om, at elektrolyse og øvrige energiteknologier vil bidrage med 30 procent af omsætningen i 2024.

Læs analysen – HER!

 

Fakta

  • Power-to-X dækker over en række processer, der via elektrolyse og forbrug af strøm omdanner vand til brint og ilt. Brinten kan derefter anvendes til at producere andre grønne brændstoffer, eksempelvis flybrændstof.
  • Med vores potentiale for havvind kan Danmark blandt andet levere 35 procent af den strøm, som det vil kræve at indfri EU’s mål om at producere 10 millioner ton grøn brint i 2030.
  • Der blev med Klimaaftalen for Energi og Industri 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for CO2-fangst, lagring og anvendelse samt PtX i Danmark.
  • Der blev med Klimaaftalen for Energi og Industri aftalt at gennemføre et udbud af støtte til PtX – blandt andet for at reducere produktionsomkostningerne for grønt brint.
  • Danmark har indgået aftale med Holland om salg af VE andele mod en investering for cirka 1 milliarder kroner. Det skal bidrage til at etablere storskala PtX-anlæg.
  • Regeringen prioriterer yderligere 750 millioner kroner til grøn forskning på Finanslovsforslaget for 2021.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Optimering