Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022

Der er indgået aftale om en kompensationsordning til el-forbrugerne i 2022. Aftalen bygger videre på klimaaftalens beslutning om at skabe rammerne for geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer og afskaffe udligningsordningen fra 2023 og frem.

21.12.2020: Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022 |Optimering.nu
Foto: Colourbox

Partierne bag klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har besluttet, at der i 2022 skal oprettes en ordning på finansloven, som kompenserer el-forbrugerne for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg.

Omkostningerne bliver i dag udlignet af udligningsordningen via PSO-systemet, som afskaffes med udgangen af 2021. Kompensationsordningen skal bidrage til, at el-forbrugerne ikke oplever en ekstra udgift når PSO-systemet er afskaffet i 2022. Kommende ændringer i lovgivning skal muliggøre, at netvirksomhederne og Energinet fra 2023 vil kunne opkræve geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer hos el-producenterne, hvorved en større del af omkostningerne i nettet, som udbygningen af vedvarende energi giver anledning til, afholdes af producenterne selv.

Energistyrelsen har udarbejdet en implementeringsplan, der viser hvilke ændringer og udstedelser af love og bekendtgørelser, der vil skulle gennemføres for at oprette kompensationsordningen og for at skabe rammerne for geografisk differentierede tilslutningsbidrag og indfødningstariffer. Implementeringsplanen indeholder desuden information om, hvilke frister der skal overholdes for at være dækket af ordningen.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering