Danmarks største havvindmøllepark er klar til at levere grøn strøm

Danmarks hidtil største havvindmøllepark – Kriegers Flak Havmøllepark – er nu klar til at sende grøn strøm videre til danskernes stikkontakter. Parken vil på sigt kunne levere, hvad der svarer til det årlige el-forbrug i cirka 600.000 husstande.

22.01.2021: Kriegers Flak er klar til at levere grøn strøm | Optimering.nu
Foto: Energistyrelsen

Når lyset er tændt, mobilen lader op og radioen kører, bliver det på mere grøn strøm. Der kommer nemlig mere klimavenlig strøm i ledningerne, nu hvor Vattenfall, der står for etablering og driften af Kriegers Flak Havmøllepark, har etableret en del af parken og fået de nødvendige tilladelser og dermed er klar til at levere vedvarende energi. Kriegers Flak er den største havvindmøllepark i Danmark, og når alle 72 havvindmøller er rejst, vil parken levere 50 procent mere strøm end den hidtil største havvindmøllepark i Danmark, Horns Rev 3.

»Det er en milepæl for dansk vindenergi, at Krigers Flak, som den hidtil største danske havvindmøllepark, nu kan bruge Østersøens friske vind til at producere grøn strøm. Grøn energi er afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund, og med strømmen fra Kriegers Flaks havvindmøller viser Danmark sig igen som et foregangsland i brugen af vindenergi,« siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Den første strøm fra Kriegers Flak Havmøllepark forventes leveret til el-nettet i slutningen af januar eller i starten af februar 2021. Herefter forventes vindmøllerne løbende koblet til el-nettet, indtil hele havvindmølleparken er tilsluttet. Havvindmølleparken skal være fuldt tilsluttet senest 31. december 2021.

Energistyrelsen har meddelt Vattenfall el-produktionstilladelse og udstedt el-produktionsbevilling til Vattenfall for Kriegers Flak Havmøllepark. Tilladelserne til at kunne levere den grønne strøm gælder i 25 år regnet fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive el-net fra havvindmølleparken.

 

Baggrund

  • Energistyrelsen har 21. januar 2021 meddelt el-produktionstilladelse til Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S samt underskrevet elproduktionsbevilling.
  • Elproduktionstilladelsen meddeles efter § 29 i lov om fremme af vedvarende energi og el-produktionsbevilling gives efter § 10 i lov om el-forsyning.
  • Kriegers Flak Havmøllepark består af 72 vindmøller af typen Siemens Gamesa 8.0-167 med mulighed for at øge effekten (power boost) op til 8,4 MW.
  • Parken kan tilsammen levere en samlet effekt på op til 604,8 MW og kan producere grøn el svarende til det årlige forbrug fra cirka 600.000 danske husstande. Parken må dog maksimalt levere en effekt på 600 MW målt i tilslutningspunktet.
  • Det var med udgangspunkt i den energipolitiske aftale fra marts 2012, at Kriegers Flak Havmøllepark blev sendt i udbud. Vattenfall vandt udbuddet i november 2016 med en budpris på 37,2 øre/kWh, der på daværende tidspunkt var verdens laveste pris for en havvindmøllepark.
  • december 2016 blev der indgået koncessionsaftale mellem Energistyrelsen og Vattenfall.

Annonce

Optimering

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce