Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling

I december 2020 blev der indgået en bred aftale om en grøn skattereform. Et af de væsentligste elementer i denne aftale er, at der skal gives et fradrag på 116 procent ved investering i driftsmidler, der ikke anvender fossile brændstoffer – et stort skridt i den rigtige retning.

28.01.2021: Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling | Optimering.nu

I både den nuværende og tidligere regering har den grønne omstilling været et varmt samtaleemne. Særligt forsøgt italesæt ved valget i 2019. Ord er dog siden blevet til handlinger, og via en ny bred aftale mellem partierne kan grønne investeringer faciliteres i højere grad, og der kan gives fradrag på grønne investeringer på 116 procent helt frem til 2022.

 

Minimal udledning

En virksomhed, der skaber muligheder og besparelser i den grønne omstilling, er Envotherm fra Haderslev. Her laver man maskiner til behandling af proces- og spildevand. Envotherms teknologi er miljøvenlig og cirkulær – spildevandet bliver delt i to fraktioner, koncentreret affald og rent vand, også kaldet destillat. Det koncentrerede affald skal fortsat bortskaffes, men udgør nu kun 5 procent af den tidligere mængde. Derved nedsættes mængden af affald, der skal bortskaffes kraftigt. Samtidig kan destillatet genbruges i produktionen uden tilsætning af kemikalier eller blødgøringsmidler, så der både spares penge på kemikalier og på den store reduktion af vand i produktionen.
»Vi har siden vores start i 2006 fokuseret på grønne løsninger og cirkularitet. Vi er selvfølgelig glade for, at regeringen deler vores interesse i den grønne omstilling, og der bliver skabt flere incitamenter for grønne investeringer i Danmarks industri,« siger Vibeke Svendsen, administrerende direktør i Envotherm.

 

Nemt og grønt

Envotherm tilbyder plug’n’play løsninger. Det betyder, at anlægget kan bruges fra den dag, det bliver leveret, og nemt kan integreres i eksisterende faciliteter.

»Hvad enten kundens spildevand indeholder tungmetaller, olie, kemikalier eller alverdens andre affaldsstoffer, så er det ikke noget, vi ikke har prøvet før. Selvfølgelig med forbehold for hvor stor produktionen er og hvor meget spildevand, kunden har, så er vores løsning en såkaldt one-size-fits-all, der med meget få justeringer kan tilpasses til kundens specifikke produktion og spildevand,« fortsætter Vibeke Svendsen.

Samtidig har den nemme plug-n-play løsning markedets laveste energiforbrug, 24/7 online service og digital overvågning, der sikrer, at systemet altid kører optimalt.

 

Små udgifter. Store fordele

»Envotherm handler ikke kun om miljø og cirkularitet. Vi er her for virksomhederne først og fremmest. Der er store fordele, både økonomisk og konkurrencemæssigt, i at investere netop nu – vi håber at se flere virksomheder i Danmark være klar til at tage det næste skridt i deres egen grønne omstilling,« afslutter Vibeke Svendsen.

Envotherm tilbyder både køb og leje muligheder for deres løsninger. Inden de nye fradragsmuligheder var den gennemsnitlige tilbagebetalingstid under 2,5 år. Derudover er anlægget nemt at opgradere, hvis behovet skulle ændres, og ved returnering af et anlæg kan op til 80 procent genbruges. Det lave energiforbrug skyldes, at Envotherm genbruger varmen i anlægget, hvilket resulterer i at anlæggene bruger ned til 25 kWh/m3.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce