Nyt spændende ph.d.-projekt om vedligeholdelse og asset management

Et nyt ph.d.-projekt skal udvikle velfunderet teoretisk ramme, som virksomheder kan tilpasse i deres vedligeholdelses- og asset management-afdelinger.

25.02.2021: Nyt ph.d.-projekt om vedligeholdelse og asset management | Optimering.nu
Lucas Peter Høj Brasen, Research Assistant MSc in Engineering (Technology Based Business Development). Mail: lpb@btech.au.dk

Asset Management aktiviteterne er steget i kompleksitet og volumen igennem de seneste år, i takt med at omkostningerne, krav til vidensniveauet hos medarbejderne og arbejdspresset er steget.

»Denne stigning i kompleksitet er blandt andet et produkt af den øgede digitalisering, der forekommer i organisationerne, gennem både eftermontering af nye Industri 4.0 komponenter og innovative løsninger i produktions- og vedligeholdsmiljøerne. Endvidere er dette understøttet af de større organisationsændringer til blandt andet agile metodikker, der gør det svært for rigide asset management organisationer at passe ind i. Derfor er det i min optik nødt til at undersøges, hvordan denne kompleksitet kan reduceres, således asset management-afdelingen bliver ved med at kunne levere den værdiskabelse, der skal til for at holde organisationen kørende,« siger Lucas Peter Brasen, der 1. februar påbegyndte et treårigt ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet med titlen  ’Exploring Agile approaches in Engineering Asset Management’.

Målet med projektet er udviklingen af et velfunderet teoretisk fundament, der skal danne grobund for nogle rammer, som kan bruges med minimal tilpasning i langt de fleste virksomheders vedligeholdelses- og asset management-afdelinger.

 

Engineering asset management

Engineering Asset management er disciplinen, der adresserer den vedvarende og bevidste indsats, som udføres for at skabe værdi i de tekniske assets, der kan findes i alle organisationer. Denne indsats kan omfatte en stribe aktiviteter, som gennemføres for at skabe vedvarende værdi i de tekniske aktiver. Eksempler på dette kan være vedligehold og reparationer, operations- og supply chain management samt life cycle management.

»Engineering asset management er kategoriseret som en blanding af planlagte aktiviteter og hurtige interventioner, dog forekommer der i mange tilfælde manglende individuel og intra-organisatorisk læring, samt fokus på bæredygtighed. Derfor kan agile metodikker potentielt være løsningen. De agile metoder har vist forbedringer inden for konkurrencedygtighed, effektivisering, læring og fleksibilitet i en række organisationer, og i kombination med den øgede fokus, der er på at adaptere de agile metodikker i større danske virksomheder, ser jeg det som et naturligt næste skridt at prøve at kombinere gængse asset management-tilgange og -processer med agile metodikker og værktøjer,« siger Lucas Peter Brasen om formålet med sit ph.d.-projektet, der gennemføres i samarbejde med blandt andet DDV og Energinet.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce