Sukkerfabrikker skal bruge biogas

I 2024 skifter Nordic Sugars fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster fra kul og olie til natur- og biogas. Men allerede fra næste kampagnes start skiftes fra heavy fuel til light fuel på fabrikken i Nakskov.

17.03.2021: Sukkerfabrikker skal bruge biogas | Optimering.nu17.03.2021: Sukkerfabrikker skal bruge biogas | Optimering.nu
Foto: Lars Rønbøg

I kraft af en statslig investering på cirka 800 millioner kroner bliver Lolland og Falster i 2024 koblet på det danske naturgasnet. For Nordic Sugars fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster betyder det, at de om få år kan sige farvel til olie og kul som brændsler.

I dag bliver de to fabrikker forsynet med energi fra kul og heavy fuel (HFO), og Nordic Sugar er den næststørste industrielle CO2-udleder i Danmark – efter Aalborg Portland. Anvendelsen af gas fra 2024 vil årligt skære cirka 51.000 ton CO2 af den nuværende udledning på cirka 160.000 ton fra Nordic Sugar-fabrikkerne. Det svarer til 20.000 færre benzin- og dieselbiler på vejene.

Men allerede fra roekampagnens start i slutningen af september 2021 tager fabrikken i Nakskov det første skridt mod en mere klimavenlig energiforsyning – ved at konvertere fra Heavy Fuel Oil til Light Fuel Oil (LFO), som har et lavere indhold af svovl (SOx), kvælstof (NOx) og partikler.

»Vi har kørt på en udledningsdispensation, som nu er ved at udløbe, og vi er derfor tvunget til at skifte brændsel, hvis vi ikke vil lukke fabrikken. Derfor etablerer vi nu nye kombi-brændere i vores kedler, så vi kan anvende light fuel på fabrikken i Nakskov frem til 2024, hvor vi forventer at blive koblet på den nye gasledning. Til den tid vil de nye brændere i kedlerne kunne anvende gassen uden yderligere udskiftninger af anlæg,« siger Allan Borreskov, fabriksdirektør på sukkerfabrikken i Nakskov.

Alternativet kunne have være et anlæg til røggasrensning af HFO – som sukkerfabrikken i Nykøbing Falster har – men det ville være en langt større investering, der ikke giver mening med tre års horisont.

 

Øgede produktionsomkostninger

Sukkerfabrikken i Nakskov har driftstimer svarende til 96 døgns produktion tilbage af deres udledningsdispensation, og de timer vil blive brugt på at køre med de kuldrevne kedler under kampagnen i efteråret 2021.

»Planen er, at vi fra kampagnens begyndelse i slutningen af september vil køre på en kombination af light fuel og kul. Vi måler hele tiden på udledningerne fra skorstenen og kan således hele tiden justere på mængden af den anvendte kul. Når dispensationen udløber, skal vi overholde de nye skrappere udledningskrav, og så må vi se, om vi stadig kan anvende lidt kul, men det mest sandsynlige scenarie er, at kullene bliver udfaset, og at vi kommer til at køre udelukkende på light fuel frem til 2024,« siger Allan Borreskov.

For Nordic Sugar bliver produktionen af sukker betydeligt mere omkostningstung de kommende tre år, så længe der skal anvendes light fuel, der er et dyrere brændstof end HFO. At sige farvel til kul koster alene 80.000 kroner om dagen i ekstra omkostninger.

»Vores koncernledelse har taget en beslutning om, at sukkerproduktionen i Danmark skal fortsætte trods de øgede produktionsomkostninger. Vi skal bidrage til en mere miljø- og klimavenlig produktion, og fra 2024 er forventningen, at vi samlet set har skabt en reduktion på 70 procent i CO2-udledning i forhold til 1990, når vi går over til naturgas og biogas,« siger Allan Borreskov.

Der har været forslag fremme om, at sukkerfabrikkerne i stedet for gas skulle konvertere til varmepumper, som kunne køre på grøn strøm, men teknisk og praktisk er det indtil videre ikke realistisk.

»Vi har prøvet at anvende varmepumper, men sukkersaft og varmepumper er ikke en god kombination, sammenholdt med at vi har krav til meget høje damptryk og temperaturer. Med gas kan vi køre vores produktion og processer videre helt uændret,« siger Allan Borreskov.

 

Lokal biogasproduktion

Ud over Nordic Sugars to fabrikker vil andre virksomheder på Falster og Lolland kunne koble sig på den nye gasledning, hvilket også vil understøtte etablering af lokal biogasproduktion på Lolland og Falster.

At der indtil nu ikke har været gasnet til Lolland og Falster har i realiteten forhindret lokale biogasanlæg, fordi der ikke kan afsættes biogas til resten af landet, når der produceres mere, end Lolland og Falster selv kan bruge.

Biogasproducenten Nature Energy ønsker at etablere et par lokale biogasanlæg, som kan levere til den kommende gasledning, der vil kunne sende gassen til Sjælland i perioder, hvor Lolland og Falster ikke kan aftage hele gasproduktionen. Det kan blive aktuelt, fordi sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing Falster kun kører sukkerproduktion i kampagnen fra september til januar.

»Under kampagnen kører vi med 100 MW effekt, resten af året ligger vi på 3 MW, så der vil være cirka otte måneder om året, hvor vi kun kommer til at aftage meget begrænsede gasmængder,« siger Allan Borreskov.

Biogas udgør i dag cirka 21 procent af gassen i det danske gasnet. Prognoser viser, at det tal i 2024 vil være 30 procent, men måske vil lokale biogasanlæg kunne bringe andelen af biogas på Lolland og Falster op på 50 procent allerede fra 2024.

»Vi vil gerne på sigt træde ind i en cirkulær økonomi og energiforsyning, hvor der produceres lokal biogas på rester fra roe-produktionen, så vi får energi til fabrikkerne, der er produceret på vores egne restprodukter. Det ville være en slags drømmescenarie,« siger Allan Borreskov.

 

Gasledning til Falster og Lolland

  • Fra 2024 ventes en ny 115 kilometer gasledning af føre naturgas og biogas frem til forbrugere på Falster og Lolland.
  • De to største aftagere bliver Nordic Sugars fabrikker i Nykøbing Falster og Nakskov
  • Nature Energy ventes at opføre lokale biogasanlæg, som kan forsyne sukkerfabrikkerne med biogas.
  • Da sukkerfabrikkerne kun producerer fire måneder om året, har Nature Energy betinget sig, at der er mulighed for at eksportere overskydende biogas til Sjælland resten af året.
  • Ledningslængde: 115 kilometer.
  • Gasledningen tilsluttes Baltic Pipe på Everdrup kompressorstation.
  • Forventet andel af biogas i 2024: 30 procent – 2030: 50 procent – 2040: 100 procent
  • Nordic Sugar-fabrikkerne er Lolland-Falsters største arbejdspladser med cirka 350 ansatte i Nakskov og Nykøbing Falster. Derudover leverer cirka 750 lokale roedyrkere sukkerroer til fabrikkerne.
  • Det nuværende forbrug af kul og olie gør Nordic Sugar til den næststørste industrielle CO2-udleder i Danmark. I 2019 udledte de to sukkerfabrikker 162.000 ton CO2.
  • Ud over Nordic Sugar har en række andre virksomheder på Lolland-Falster tilkendegivet, at de gerne vil kobles på gasledningen.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce