Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

Eksporten af energiteknologi og -service var på 106,7 milliarder kroner i 2020. Det er et fald på 13 procent i forhold til året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

03.05.2021: Eksporten af energiteknologi faldt i 2020 | Optimering.nu

Det er især eksporten af vindenergiteknologi, der er faldet, og som får den samlede eksport af energiteknologi til at falde. I 2019 var eksporten på 68,5 milliarder kroner, mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 milliarder kroner. Det er et fald på 21 procent.

2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og dele dertil. Hvis man sammenligner med 2018, er vindeksporten i 2020 kun faldet med 3,4 procent.

Der er en række forklaringer på den faldende eksport. På grund af corona-krisen skete der en økonomisk nedgang overalt i verden. Det førte til et fald i den samlede vareeksport fra Danmark på 4,5 procent i 2020.

Faldet i eksporten af vindenergiteknologi skyldes ikke mindst et mindre salg til de vigtige eksportmarkeder Tyskland og Storbritannien. Desuden er en række projekter blevet forsinket på grund af corona-krisen. Det betyder i nogle tilfælde, at de først tæller med i statistikken for 2021.

Holland, Tyskland og USA topper i 2020 listen over lande, der har købt dansk energiteknologi. 52,5 procent blev eksporteret til EU-landene, hvilket er en markant mindre andel end i både 2018 og 2019. En del af forklaringen er, at eksporten til Storbritannien fra 2020 bliver opgjort som eksport til lande uden for EU.

Mens eksporten er faldet til flere af de store europæiske markeder, er eksporten af energiteknologi til USA og Kina forblevet stabil. USA importerede sidste år for 7,2 milliarder kroner. Det svarer til 13 procent af den samlede eksport af dansk energitek­nologi.

Det hører med til billedet, at energiteknologi – for eksempel vindmøller eller energibesparende produkter, der bliver produceret i for eksempel Kina og USA af danske virksomheder – ikke tæller med i statistikken.

Eksporten af energiteknologi og -service har siden 2014 været på over 100 milliarder kroner om året.

Sammenlignet med 2010 var eksporten 40 procent højere i 2020. Eksporten af energiteknologi udgjorde sidste år 11,7 procent af den samlede danske vareeksport.

Hent Eksport af energiteknologi og -service 2020.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering