Nordomatic sikrer godt indeklima på supersygehuset i Gødstrup

Smart Building-operatøren Nordomatic har udført teknisk entreprise med 2.000 zoner for 100 mio. på Region Midtjyllands nye hospital, der rummer operationsstuer, faciliteter og flere end 400 senge fordelt på 145.000 m2.

Optimering
Nordomatics indsats på DNV Gødstrup omfatter Building Management Systemer på akuthospital, psykiatri og forskningscenter. Foto: Region Midtjylland

I uge 26 afleverede Nordomatic den sidste etape af sin store entreprise med bygningsautomation på DNV-Gødstrup, der er Region Midtjyllands nye supersygehus ved Herning. Dermed har koncernen været i stand til at afslutte alle sine etaper inden for de fastsatte tidsrammer på et hospitalsbyggeri, der ellers er slemt plaget af forsinkelser.

Hospitalet bliver på 145.000 kvadratmeter og kommer blandt andet til at rumme 409 senge/enestuer. For at sikre et behageligt indeklima for både patienter og personale er der investeret ca. 100 millioner kroner i det Building Management System, som Nordomatic har udført.

Systemet skal styre blandt andet lys, varme og ventilation i mere end 2.000 zoner. BMS-anlægget overvåger desuden alarmer fra blandt andet køle/fryseskabe, pumpebrønde, rørpostanlæg, affald- og linnedsug, UPS-anlæg og signaludveksling fra blandt andet tryklufts- og vakuumanlæg.

I gennemsnit har Nordomatic og de to underleverandører dagligt haft 25-30 mand på byggepladsen på DNV Gødstrup, hvor teknikentreprenøren netop har afsluttet en entreprise på 100 mio. kroner. Foto: Lindskov Communication

»Det er en løsning i teknologisk topklasse, hvor lys, temperaturer og ventilation styres automatisk efter forholdene udenfor. Er der direkte sollys, kører persiennerne selv ned. Er det koldt udenfor, afpasser systemet selv temperaturen indenfor. Og når det er mørkt udenfor, lukker persiennerne til, så man ikke kan kigge ind udefra,« siger Carsten Thomsen, som fra Nordomatics danske hovedkontor i Herning er projektleder på den store opgave i Gødstrup, blot fire kilometer fra kontoret.

Byggeri plaget af forsinkelser

Mens mange andre dele er det 3 mia. kr. store projekt har været ramt af problemer, er det gået ganske glat for de entrepriser, som Nordomatic har stået for siden slutningen af 2016. Ifølge Carsten Thomsen har der ikke været andre udfordringer end dem, man kan forvente i et projekt af den størrelse.

»Der har været en del negativ omtale af projektet, men jeg må sige, at vi har haft et rigtig godt samarbejde med rådgivere, byggeledelse og bygherre. Vi har hjulpet hinanden i en konstruktiv dialog og fundet gode løsninger på de udfordringer, der har været. I Gødstrup har vi også haft ABA – automatisk brandalarmering, ADK – adgangskontrol og TVO – tv-overvågning med i entreprisen Det er løst rigtig fint af vores to underleverandører, Autronica Fire and Security A/S og Certego A/S,« oplyser Carsten Thomsen.

Foruden akuthospitalet har Nordomatic også været involveret i det tilhørende psykiatriafsnit, datacentre og NIDO – et forsknings- og uddannelsescenter på matriklen. I gennemsnit har koncernen og de to underleverandører dagligt haft 25-30 mand på byggepladsen.

Intelligent styring af energi

Det indgik i udbuddet, at når hospitalet og de øvrige afdelinger kommer i drift, skal energiforbruget holdes inden for en fastlagt ramme. Her spiller de intelligente styringer selvsagt en stor rolle i at sikre, at der ikke bruges unødig energi. Nordomatic har derfor også indgået en serviceaftale, inklusive tilkaldevagt, med Region Midtjylland.

Alt er programmeret ind i systemerne, men der er også mulighed for manuel styring. Derfor skal Nordomatic også udføre instruktion og uddannelse af forskellige brugergrupper blandt hospitalets tekniske mandskab. Projektet i Gødstrup placerer sig i top-10 af de opgaver, som Nordomatic har udført herhjemme. Koncernen er også med i supersygehusbyggeriet i Skejby ved Aarhus.

 

Fakta om Regionshospitalet Gødstrup

  • Første spadestik 2012
  • 127.000 kvm somatik (409 sengepladser)
  • 13.000 kvm psykiatri (90 sengepladser)
  • 5.000 kvm forsknings- og uddannelsescenter (NIDO | danmark)
  • 4.175 funktionsrum
  • Cirka 1.500 ambulante besøg om dagen
  • Cirka 3.500 medarbejdere

Annonce

Optimering

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce