Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner

Energistyrelsen har i dag åbnet for, at fjernvarmevirksomheder igen kan søge tilskud til etablering af el-drevne varmepumper. Ansøgningsrunden er åben til og med 31. oktober, hvor der i alt kan gives tilskud for 44,6 millioner kroner.

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner | Optimering.nu

Fra i dag kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af el-drevne varmepumper til fjernvarmeproduktion. Ansøgningsrunden er åben fra i dag til og med 31. oktober 2021, og der kan samlet set søges tilskud for 44,6 millioner kroner.

Målgruppen er fjernvarmevirksomheder med en høj andel af varmeproduktionen baseret på kul, olie eller naturgas. Varmepumpeprojekterne vil medvirke til at fortrænge brugen af kul, olie og naturgas i den danske fjernvarmesektor ved at erstatte det med en mere klimavenlig løsning i form af el-drevne varmepumper. De færdige projekter bidrager dermed til at realisere Danmarks målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

 

Om tilskudsrunden

Både små og store fjernvarmeproducenter kan søge tilskuddet, så længe betingelserne er overholdt. De overordnede krav er:

  • Varmepumpen skal være el-drevet.
  • Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme.
  • Minimum 50 procent af varmeproduktion er baseret på kul, olie eller naturgas.
  • Varmepumpen fortrænger minimum 50 procent varmeproduktion baseret på kul olie eller naturgas.
  • Det skal sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres inden for tre år.
  • Der kan støttes for op til 15 procent af de støtteberettigede omkostninger. Dog maksimalt fem millioner kroner for hvert projekt.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Optimering