Fremtidens el-net: Bered dig på en fremtid med ustabil strøm

Nye vedvarende energikilder og et mere komplekst el-net betyder, at vi kan se frem til grønnere, men også mere ustabil, strøm i fremtiden. Samtidig har nedetid aldrig været dyrere og mere uacceptabelt, end det er i dag. Det er et paradoks, vi bliver nødt til at forholde os til.

Bered dig på en fremtid med ustabil strøm | Optimering.nu

Hidtil har vi i store træk været forskånede for voldsomme problemer med strømafbrydelser og svingende strømkvalitet, som for flere andre lande i verden længe har været hverdag. Men vi må indstille os på, at fremtiden kan se anderledes ud, og at også vi kan blive ramt af hyppigere afbrydelser. For i takt med elektrificeringen og den grønne transformation af samfundet ser vi ind i et el-net, der skal leve op til helt nye krav og kunne levere en langt større mængde energi.

Det skyldes blandt andet faktorer, som antallet af el-bilsladere, der forventes at eksplodere, samt den igangværende energitransition, hvor traditionelle energikilder, såsom olie og gas, skiftes ud med moderne energikilder, eksempelvis sol og vind. De mange nye tilkoblinger på el-nettet betyder, at nettet står over for kapacitetsudfordringer samt en større udbygning, som i sig selv kan give udfordringer i den daglige drift.

Samtidig kan scenarier, som mere lokale energiforsyninger, også komme til at påvirke vores forsynings kvalitet og sikkerhed. Lokale forsyninger kan for eksempel være private husstande, der får energi fra el-bilens batteri eller fra solceller på taget. Disse lokale forsyninger kan lagre og frigive strøm efter behov, men er netop lokale, hvilket har den slagside, at der ikke er nogen instans, som i sidste ende står til regnskab for driftssikkerheden.

Alt i alt betyder disse scenarier, at upålidelig strøm kan blive den mørke skyggeside af den grønne omstilling.

 

En giftig cocktail

Samtidig med at vi forventer større udfordringer med forsyningssikkerhed, er vores tolerance over for uventede omkostninger blevet mindre. Stærkt øget konkurerence i alle markeder og høj effektivitet i kraft af digitalisering betyder større sårbarhed over for dyr nedetid. Det er et paradoks, som vi bliver nødt til at forholde os til.

Gik strømmen i en virksomhed for blot få årtier siden, mistede man måske en dagsomsætning. Men i dag er tiden en anden. Konkurrenten er ofte kun få klik væk, læg hertil 24 timers drift og en mere global verden – og så har man en giftig cocktail, hvis man skulle blive udsat for strømafbrydelser.

Omkostningen ved strømnedbrud er i dag langt højere, end dengang produktionen var manuel og foregik mellem klokken 8.00-16.00. Selv mindre nedbrud – særligt it-driftsstop eller datatab – kan få graverende konsekvenser for en virksomhed, og vi ser da heldigvis også, at virksomheder i dag beskytter sig langt bedre mod alle typer af driftsstop.

En meget overset faktor er dog strømkvaliteten, som i nogle tilfælde kan være lige så kritisk som en strømafbrydelse. For eksempel kan spændingsfald eller frekvensproblemer skabe driftsproblemer, som opleves som en afbrydelse af udstyret eller en markant nedsat effektivitet i produktionen. Samtidig risikerer man også, at dyrt teknologisk udstyr går i stykker eller skaber andre problemer. Forestil dig for eksempel, at køleskabene hos en medicinalproducent bliver slået fra, så medicinen ikke opbevares ved den rette temperatur, eller at en elektrisk dør eller bom går i baglås i et parkeringshus. Det er ikke småpenge, vi taler om, men i mange tilfælde forretningskritiske beløb.

 

Fremtiden rykker tættere på

Jeg ønsker på ingen måde at male fanden på væggen. Tværtimod er det mit ønske, at virksomheder og andre aktører, som er stærkt afhængige af pålidelig strømtilførsel, allerede nu tager stilling til fremtidens udfordringer og indretter sig på en måde, der sikrer dem bedst muligt i fremtiden. For eksempel ved at tænke i mere robuste nødstrømsløsninger, der kan beskytte produktionen i tilfælde af strømafbrydelser.

Kort sagt er min opfordring; indret din virksomhed efter en verden, hvor pålidelig strøm ikke er en selvfølge – og gør det hellere i dag end i morgen. For forandringerne accelererer, udviklingen er eksponentiel, og fremtiden er derfor i dag tættere på nutiden, end den nogensinde har været før.

 

Bozidar Dedic, ET & IT Channel Manager, Eaton Danmark

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Optimering