Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i drift i 2025

Regeringen og et bredt politisk flertal er enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO₂ i Danmark. Allerede næste år kan CO₂-udledere søge om første del af i alt 16 milliarder kroner til at udvikle markedet. Det er et stort skridt mod, at de første anlæg til at fange og lagre drivhusgasser er klar i 2025.

Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i 2025 | Optimering.nu
Illustration: Geovidens tema om CCS. Energistyrelsen.

Et af de vigtige redskaber til at bekæmpe klimakrisen og realisere 70 procents-målet er at indfange drivhusgasser fra de danske skorstene og pumpe dem ned i undergrunden. Derfor er regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance nu enige om en samlet strategi, der fremmer ny infrastruktur og sikrer regulering for fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2 i Danmark på markedsbaserede vilkår.

»I årtier er der blevet pumpet olie op af Nordsøen. Det skal høre fortiden til. I stedet skal vi nu indfange CO2 og lagre den i selv samme undergrund. Netop den teknologi spiller en vigtig rolle for vores 70 procents-mål. Fangst og lagring af CO2 kan nemlig nedbringe udledninger nogen af de steder, hvor det indtil nu har været rigtig svært. For eksempel i forhold til affaldsforbrænding og cementproduktion. Potentialet er enormt, og derfor er det vigtigt for os at sparke markedet i gang nu,« siger klimaminister Dan Jørgensen.

Aftalen sikrer, at de første danske fangst- og lagringsanlæg kan sættes i drift allerede i 2025. Aftalen baner vej for implementeringen af CO2-reduktioner på 0,4 millioner ton årligt fra 2025 og er med til at sikre vores klimamål i 2030.

 

CO2-udledere kan søge milliardtilskud fra 2022

Aftalen udmønter en samlet tilskudspulje på i alt 16 milliarder kroner. Støtten blive delt op i to dele. Den første del skal udmøntes på den korte bane for at kickstarte markedet. Pengene vil kunne søges allerede i 2022 af CO2-udledere, eksempelvis kraftvarmeværker, der afbrænder affald, eller udledere i den tunge industri. Støtten vil betyde, at udledere kan investere i de anlæg, der skal etableres for at indfange den CO2, de udleder. Opdelingen sikrer, at man kan udnytte den læring og konkurrence, der opstår, så man får mest for pengene.

 

Lokale samarbejder skal udvikle fangst, transport og lagring af CO2

Som en del af aftalen er partierne også enige om at nedsætte lokale samarbejder om fangst, transport, lagring og anvendelse i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Fredericia og eventuelt andre større danske byer. Her skal lokale virksomheder undersøge behovet for og omkostningerne ved at opbygge infrastruktur til blandt andet transport af CO2 i forskellige geografiske områder.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering