Energistyrelsen udgiver ’Grøn Industrianalyse’

Danmarks industrisektor er en vigtig brik i den grønne omstilling. ’Grøn Industrianalyse’ giver indblik i industriens energianvendelse og procesrelaterede udledninger, samt overblik over teknologiske muligheder for omstilling og reduktioner.

Energistyrelsens ’Grøn Industrianalyse’ identificerer barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningerne til en grøn industri.
Energistyrelsens ’Grøn Industrianalyse’ identificerer barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningerne til en grøn industri.

Med undersøgelsen ’Grøn Industrianalyse’ viser Energistyrelsen, at der kan findes teknologiske løsninger til at omstille store dele af de energirelaterede udledninger fra industrien. Analysen går skridtet videre til også at identificere barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningerne til en grøn industri, samt tilstrækkelig viden om de eksisterende og kommende omstillingsmuligheder.

Det er nødvendigt med et fokus på både brændsler, produktsammensætning og fremstillingsmetoder for at reducere industriens udledninger så effektivt som muligt.

Analysen har fokus på virksomhedernes oplevede barrierer for en omstilling, og bidrager til en dybere forståelse af industrien til gavn for kommende tiltag på området.

Analysen fokuserer på cirka 15 procent af de samlede danske CO2e-udledninger i 2030 fordelt på sektorerne fremstillingserhverv, raffinaderier og den interne transport i landbrug, fiskeri samt byggeri og anlæg.

’Grøn Industrianalyse’ stammer fra Klimaaftalen for energi og industri mv. fra juni 2020. Her blev det fastlagt, at analysen skulle identificere potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i erhverv med særligt fokus på de dele af virksomhedernes procesenergiforbrug, hvor der i dag er begrænsede muligheder for fossiludfasning.

Indsigterne fra analysen er med til at danne baggrund for Energistyrelsens indsatser, der skal hjælpe Danmark i mål med de nødvendige reduktioner – også fra industrisektoren.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering