Jesper Pedersen er ny formand for DDV

På DDV’s generalforsamling onsdag 20. april blev Jesper Pedersen valgt som ny formand for foreningen. I den kommende tid vil han fokusere på at løfte foreningens netværk yderligere og gøre dem endnu mere værdiskabende for medlemmerne. Også Verdensmålene er på den nye formands dagsorden.

Optimering

Den Danske Vedligeholdsforening har fået ny formand i skikkelse af 41-årige Jesper Pedersen, der blev valgt uden modkandidater på foreningens generalforsamling onsdag 20. april.

Jesper Pedersen har været en del af DDV’s bestyrelse de sidste fire år, heraf det seneste som næstformand, så han har et solidt kendskab til foreningens arbejde, og han peger da også selv på et ønske om kontinuitet som en del af baggrunden for valget af ham som formand efter Allan Pedersen, der er gået på pension.

Som et centralt aspekt for sit formandskab peger Jesper Pedersen på en målsætning om at få opdateret organisationen i forhold til de nyeste tendenser i samfundet, eksempelvis omkring bæredygtighed og FN’s Verdensmål, som var omdrejningspunktet for den konference, foreningen afholdt umiddelbart inden generalforsamlingen.

»Bæredygtighed er en af de store trends, der virkelig rør på sig nu, og det samme gælder digitalisering, som i det hele taget er en generel udfordring for vores medlemmer i DDV. De står alle sammen foran at skulle digitalisere hele eller dele af deres vedligeholdelsesprocesser. Så det er et par af de emner, jeg vil fortsætte med at have fokus på,« siger han.

En af måderne, hvorpå DDV kan hjælpe sine medlemmer med at navigere i de toneangivende trends, herunder også eksempelvis indsamling og brug af data, er gennem de netværk, foreningen faciliterer. Det er derfor også et vigtigt fokuspunkt for den nye formand.

»Vi vil se på, hvordan vi kan gøre netværkene endnu bedre, så dem der deltager i netværksmøderne og -arrangementerne, får et endnu bedre udbytte. Et vigtigt succeskriterie, som jeg ser det, er, at medlemmerne er aktive og deltager i vores events, og det gør de kun, hvis de føler, at de får noget værdi ud af det,« siger Jesper Pedersen.

Disse events skal være en kombination af fysiske arrangementer – der nu er en mulighed igen efter corona – og onlinesessioner, der som Jesper Pedersen bemærker, kan være nemmere at overskue for en virksomhed, fordi det alt andet lige ikke er nær så ressourcekrævende at deltage.

»En anden ting er, at vi som organisation og bestyrelse har noget viden, som vi gerne vil dele ud af til medlemmerne, for det er jo vores grundlæggende formål: Vi vil gerne skabe noget bedre vedligehold gennem netværk, men også øge det generelle vidensniveau på feltet i Danmark. Og den viden er også noget af det, der kan skabe noget værdi for medlemmerne, når de kan bruge den i deres hverdag,« fortæller Jesper Pedersen.

 

Relevans og værdi gennem Verdensmål

En af Jesper Pedersen konkrete visioner handler om, hvordan DDV kan blive endnu mere relevante for medlemmerne i 2022, og hvordan foreningen kan skabe mere værdi for dem. Mere værdi vil nemlig føre til øget aktivitet, deltagelse i arrangementer og måske også flere medlemmer, som han ser det.

»Det er ikke fordi jeg nødvendigvis har en ambition om, at DDV skal vokse sig kæmpestor, men jeg tænker, at det giver mening, at vi arbejder mere med eksempelvis Verdensmål 17 om partnerskaber og stabler nogle samarbejdsaftaler på benene, eksempelvis med andre vedligeholdelsesorganisationer i Skandinavien eller Europa, eller med brancheforeninger i Danmark. Der har DDV helt sikkert noget at vinde,« siger han.

Når DDV har taget fat i Verdensmålene, så handler det også om, at man gerne vil være en inspirationskilde og samtidig yde en håndsrækning til medlemmerne. Jesper Pedersen peger på, at vedligehold i mange virksomheder mest bliver set som en udgift og et nødvendigt onde, men med Verdensmålene som ramme kan man reframe billedet og vise, at det også er noget, der tilføjer værdi på en masse planer.

»Vedligehold gør aktiverne mere effektive, reducerer omkostninger og gør grundlæggende tingene mere bæredygtige ved at forlænge noget levetid på noget udstyr. Det er også godt for det grønne regnskab og dermed bundlinjen, foruden at man kan understøtte nogle større visioner i en virksomhed,« forklarer Jesper Pedersen.

 

Stærk faglig ballast

Jesper Pedersen har en baggrund som maskinmester fra Aarhus Maskinmesterskole i 2009 og har siden da taget en diplomuddannelse i vedligehold i Fredericia og suppleret med en certificering som europæisk ekspert i vedligeholdsledelse fra EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).

»Med den efteruddannelse, jeg har taget, har jeg en faglig ballast til at kunne tale med om vedligehold, både når det gælder teori, praksis og strategi. Derudover har jeg arbejdet med vedligehold i al min tid som maskinmester,« forklarer han.

Erhvervskarrieren startede hos Maersk Oil & Gas, hvor han arbejdede med vedligehold og support af olie- og naturgasplatformene i Nordsøen, inden han rykkede videre til Siemens Gamesa og en stilling som Senior Key Expert – Maintenance.

Den position forlader han faktisk med udgangen af næste uge, med henblik på 1. maj at starte som Principal Engineer indenfor området WTG (Wind Turbine Generator) Engineering og Asset Integrity Management for energiselskabet Vattenfall, hvor vindkraft igen bliver omdrejningspunktet, om end nu fra ejersiden af bordet.

»Jeg har altid arbejdet meget med optimering af vedligehold, men hen over årene er det gradvist blevet lidt mere langsigtet og strategisk, hvilket også er sket i takt med, at vindmøllebranchen er blevet mere industrialiseret med større maskiner og højere krav fra kunderne. Så vi har tilsvarende modnet vores vedligeholdelsesindsats på den baggrund,« siger Jesper Pedersen.

 

Flere nye ansigter i bestyrelsen

Udover Jesper Pedersen som formand blev Michael Ravn, Novo Nordisk A/S, Jørgen Linnet, Ball Beverage Packaging Fredericia A/S og Lars Søvndahl, Dansk IngeniørService A/S valgt ind i bestyrelsen. En ny næstformand vil blive valgt i forbindelse med bestyrelsens konstituering i løbet af maj.

Ud af bestyrelsen er trådt afgående formand Allan Pedersen samt Bjarke Schrøder, Novo Nordisk og Niels Christian Lind-Frandsen, D-I-S. DDV takker alle tre for deres indsats.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering