DDV tager Verdensmålene til sig

FN’s Verdensmål er en samfundstrend, som Den Danske Vedligeholdsforening nu trækker ind i organisationen ved at lade fem af målene danne rammen for foreningens arbejde og være en inspirationskilde til medlemmernes arbejde med bæredygtighed.

Optimering
DDV konference

Vedligehold er mennesker, som Den Danske Vedligeholdsforenings motto fortæller, men det er også bæredygtighed og ansvarlig forretning at optimere sit ressourceforbrug, levetidsforlænge sit materiel og minimere spild i produktionen.

For at sætte en mere håndgribelig ramme om netop de bæredygtighedsrelaterede aspekter ved vedligehold, har DDV valgt at rette blikket mod FN’s 17 Verdensmål, også kendt som SDG’erne, der omfatter alle parametre for klodens udvikling frem mod 2030.

»Bæredygtighed er en af de store trends, der virkelig rør på sig nu, og i den forbindelse er FN’s Verdensmål er en samfundstrend, som vi i DDV gerne vil tage til os. Eksempelvis synes jeg, at det giver mening, at vi arbejder mere med eksempelvis Verdensmål 17 om partnerskaber og stabler nogle samarbejdsaftaler på benene, eksempelvis med andre vedligeholdelsesorganisationer i Skandinavien eller Europa, eller med brancheforeninger i Danmark. Der har DDV helt sikkert noget at vinde,« siger DDV’s nyvalgte formand, Jesper Pedersen.

Mål 17 er da også et af de i alt fem mål, DDV har udvalgt som dem, der er vigtigst og mest relevante for foreningen og medlemmerne. På den måde vil man gerne være en inspirationskilde for medlemmerne, der selvfølgelig selv kan vælge de SDG’er, der passer dem bedst.

»Vedligehold har jo lidt et ry for at være en udgift i virksomhedernes budgetter, så med Verdensmålene som fundament vil vi gerne reframe den snak og vise, at vedligehold skaber noget værdi. Vedligehold gør aktiverne mere effektive, reducerer omkostninger og gør tingene mere bæredygtige ved at få teknikken til at holde længere, hvilket også er godt for det grønne regnskab,« siger Jesper Pedersen.

 

Nødt til at tage stilling

Udover mål 17 har DDV udvalgt målene 6, 7, 9 og 12 som grundlag for at sætte sin ansvarlighedsindsats ind i en større kontekst. De fire mål rummer hver især en stribe parametre og delmål, der indkapsler den dagligdag, foreningens medlemmer bevæger sig i.

  • Mål 6 om rent vand og sanitet omfatter blandt andet sikring mod forurening eller tab af drikkevand i installationer, at minimere udslip af ubehandlet spildevand, og ordentlig rengøring og en bedre vandkultur, hvilket alt sammen kræver nøje overvågning og korrekt vedligehold.
  • Mål 7 om bæredygtig energi handler ikke kun vedvarende energi, men også optimeret forbrug, energioptimerende vedligehold til at forbedre produktionseffektiviteten og en stærkere kultur omkring ansvarligt ressourceforbrug. Virksomhederne skal tage hånd om problemerne og renovere/reparere i stedet for at købe nyt.
  • Mål 9 om industri, innovation og infrastruktur inddrager data og digitalisering til at forøge levetider, forbedre energieffektivitet, øge tilgængelighed og generelt styrke en business case. Målet rummer også nye teknologiske muligheder som fjernsupport via videolink eller ’extended reality’ (AR/VR/MR).
  • Mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion handler i en dansk kontekst i høj grad om at reducere sit aftryk fra produktion og forbrug, og om optimalt vedligehold for at minimere spild og affald. Målet peger generelt på, at vi skal væk fra konceptet affald og over til et lukket ressourcekredsløb, cirkulær økonomi og upcycling af materialer, der er blevet til overs.

»Hvis man som virksomhed skal nå de her Verdensmål, så skal man have en effektiv drift og det vil vi gerne italesætte. For hvis samfundet taler om de her ting, så er vi som teknikere også nødt til at forholde os til det, og bruge målene som en del af vores værktøjskasse, når vi eksempelvis er i dialog med ledelsen,« siger Jesper Pedersen.

Konkret har DDV under mål 17 sat følgende strategiske målsætning: Indgå i multi-stakeholder partnerskaber med forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer (delmål 17.16). Deltag i udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår (delmål 17.7).

»Målsætningen er et eksempel på, hvordan man som virksomhed kan operationalisere verdensmålene og gøre dem til ’lokale’ mål for ens egen organisation, og det håber vi selvfølgelig, at en masse af vores medlemmer vil gøre. For om man vil det eller ej, så bliver vi før eller siden bedt om at tage stilling. Det er i hvert fald den vej pilen peger – og der kan endda være god PR-værdi i ikke at vente for længe,« slutter Jesper Pedersen.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering