Ny kølecentral vil spare Rigshospitalet for 650 tons CO2 årligt

Teknikvirksomheden Kemp & Lauritzen har netop etableret en ny, stor kølecentral på Rigshospitalet. Det store energioptimeringsprojekt vil skabe en forventet årlig besparelse på 11 millioner kWh energi og 650 ton CO2. 3D-modeller og præfabrikerede rør har fremskudt projektet.

En af de to store varmepumper i kølecentralen. Foruden disse to er der etableret fire kølemaskiner i centralen.
En af de to store varmepumper i kølecentralen. Foruden disse to er der etableret fire kølemaskiner i centralen.

Som en del af det strategiske partnerskab for Region Hovedstaden, SammenHOLDET, står Kemp & Lauritzen i spidsen for etableringen af en ny kølecentral på Rigshospitalet. De ældre køleanlæg er blevet udskiftet med fire nye kølemaskiner og to store varmepumper.

Udskiftningen, der begyndte i november 2021 og forventes endeligt afsluttet i slutningen af juni 2022, er en del af Region Hovedstadens ambitiøse Grøn2030-plan, der sætter turbo på den grønne omstilling med et mål om at reducere regionens samlede CO2-udledning på energiforbruget med 70 procent inden 2025.

 

Årlig besparelse på 11 millioner kWh energi og 650 tons CO2

Den nye kølecentral har en større og bedre kapacitet, og den bidrager med at genanvende den overskydende varme fra kølesystemerne til blandt andet opvarmning af brugsvand og almindelig opvarmning af bygningerne.

De nye vekslerunits er samtidig med til at reducere varmeomkostningerne, og når den nye kølecentral er sat i drift, vil den årligt spare cirka 11 millioner kWh energi og 650 tons CO2.

»Vi er glade for at kunne bidrage til den grønne omstilling gennem denne optimering af Rigshospitalets energiforbrug. Vi er ikke mindst stolte over, at vi har nået et så omfattende projekt inden for den relativt korte tidsramme. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden vores kompetente kollegaer på pladsen og vores gode samarbejde med MT Højgaard Danmark – én af de andre aktører i SammenHOLDET,« fortæller projektleder i Kemp & Lauritzen, Rune Jensen, og fortsætter:

»Helt præcist har vi stået for at koordinere hele byggeprocessen med demontering af den gamle kølecentral og etablering af de seks nye maskiner. Herudover har vi etableret el, VVS og ventilation til centralen, leveret 35 vekslerunits rundt omkring på Rigshospitalet og lagt 3,5 km nye rør.«

En af de i alt 35 nye vekslerunits, som Kemp & Lauritzen har etableret på Rigshospitalet. Svejsearbejdet er præfabrikeret og leveret af virksomhedens Petrokemi & Industri-afdeling i Odense.
En af de i alt 35 nye vekslerunits, som Kemp & Lauritzen har etableret på Rigshospitalet. Svejsearbejdet er præfabrikeret og leveret af virksomhedens Petrokemi & Industri-afdeling i Odense.

 

3D og præfabrikation har løftet projektet

Rune Jensen forklarer videre, hvordan præfabrikerede rør har fremskudt projektet og reduceret den potentielle fejlmargin. I den forbindelse har Kemp & Lauritzens Petrokemi & Industri-afdeling i Odense været en central aktør i hele projektet.

Der har således været store mængder svejsearbejde i selve kølecentralen, særligt ud til varmecentralerne, hvor de mange vekslerunits er tilkoblet. Det er overvejende rør med mange buk på sparsom plads, hvilket har krævet en omfattende specialproduktion.

»Her har det været en kæmpe gave, at vi i Kemp & Lauritzen har vores Petrokemi & Industri-afdeling, som ud fra 3D-modeller har præfabrikeret rør med diverse hjørner, t-stykker og store svejsninger. Det har fremskudt hele projektet væsentligt og reduceret vores potentielle fejlmargin markant,« slutter Rune Jensen.

Om SammenHOLDET:

  • Et fireårigt strategisk partnerskab mellem MT Højgaard Danmark, Kemp & Lauritzen, Rambøll og LINK Arkitekter omkring bygge- og anlægsarbejde i hele Region Hovedstadens bygningsmasse.
  • Aftalen omfatter både renoverings- og energieffektiviseringsopgaver og omfattende opgaver på det tekniske område, der involverer alt fra brandtekniske anlæg, ventilation og køling til el og vvs.
  • Region Hovedstaden forventer, at omsætningen i det strategiske partnerskab vil ligge i niveauet 1,8-2,2 mia. kroner over de fire år – med en årlig opgaveportefølje på 450-550 mio. kroner.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering