Ny teknologi kan fordoble levetiden på jernbaneskinner

Sund & Bælt implementerer en ny vedligeholdsstrategi baseret på et avanceret inspektionssystem til analyse og vedligehold af koncernens jernbaneskinner. Det vil betyde markante gevinster for både økonomi og klima.

På hver kilometer jernbanespor på Storebæltsforbindelsens vestbro ligger cirka 120 tons skinner.
På hver kilometer jernbanespor på Storebæltsforbindelsens vestbro ligger cirka 120 tons skinner.

Vedligehold af jernbanenettet er en særdeles ressourcetung opgave. Derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI arbejdet på at finde mere effektive metoder til analyse og udbedring af skinnenettet.

Resultatet er et datadrevet vedligehold, der reelt kan fordoble levetiden på skinnerne, og dermed årligt vil reducere omkostningerne til vedligehold med flere millioner og sænke klimaaftrykket markant.

Forudsigeligt vedligehold i stedet for udskiftning

Inspektionssystemet IRISSYS udnytter analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstand. Dermed bliver det muligt at forebygge skader og undgå omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne.

»Med et detaljeret indblik i skinnernes tilstand kan vi tidligere og mere præcist udpege og udbedre mindre skader, inden det kræver en decideret udskiftning af skinner,« siger Bjarne Jørgensen, direktør for Teknisk Drift & Vedligehold.

Konkret betyder implementeringen af den nye teknologi, at skinnernes levetid kan forlænges helt op til det dobbelte. Afhængigt af ydre betingelser som for eksempel trafikbelastning kan der således være tale om en levetid på op til 60 år.

Levetidsforlængelse som del af klimastrategi

Implementeringen af en datadrevet strategi til vedligehold af jernbanen flugter med Sund & Bælts samlede bæredygtighedsstrategi og særligt de levetidsforlængende tiltag på Storebæltsbroen.

»Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at gøre vores drift databaseret, blandt andet ved hjælp af sensorer, droner og cloudbaseret kunstig intelligens til inspektion af broens betonelementer. Sammen med systematisk vedligehold betyder det, at Storebæltsbroen nu forventes at kunne stå dobbelt så længe som oprindeligt beregnet – med markante besparelser på forbindelsens samlede klimaaftryk som gevinst,« siger Bjarne Jørgensen.

Den nye datadrevne vedligeholdsstrategi skal i første omgang implementeres på Storebælts jernbanedel og på Øresundsbanen over Amager ud til Øresundsbron. Den vil forventeligt også blive implementeret på Sund & Bælts jernbanestrækninger i korridoren fra Kastrup til Rødby før åbningen af den kommende Femern-forbindelsen.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering