Vedligehold

– ASSET MAINTENANCE MANAGEMENT

5. udgave fra Den Danske Vedligeholdsforening

Kapitel 2: Asset Management – Ledelse af aktiver

Store som små virksomheder i alle typer brancher har brug for at kunne håndtere deres aktiver, uanset om de er fysiske, økonomiske, menneskelige, informations eller immaterielle (image, moral, intellektuel ejendom, goodwill osv.), og det gælder for den offentlige såvel som den private sektor.

I 2014 udgives ISO 55000-serien, Asset Management, der har sit udspring fra PAS 55, udviklet i England af ”The Institute of Asset Management” (IAM). Standarden ses som et værktøj, når det gælder om at sikre styring, kontrol og maksimalt udbytte af de aktiver, som virksomhederne investerer i. ISO 55000-standarden bliver nu implementeret i forsyningsvirksomheder, transportvirksomheder, produktionsvirksomheder og procesvirksomheder på tværs af brancher over hele verden.

ISO 55000-ledelsesstandarden for styring af aktiver er oversat til dansk og udgives af Dansk Standard:

  • DS/ISO 55000:2014: Asset Management – Overblik, principper og terminologi
  • DS/ISO 55001:2014: Asset Management – Ledelsessystem og krav
  • DS/ISO 55002:2014: Asset Management – Ledelsessystem – vejledning i anvendelse af ISO 55001.

Asset Management-definition og -helhedssyn [2]

En kort måde at definere Asset Management på er iht. til ovennævnte standarder følgende:

Systematiske og koordinerede aktiviteter og praksisser, gennem hvilken en organisation optimalt og bæredygtigt leder dets aktiver og aktivsystemer, deres tilknyttede ydelser, risici og omkostninger over hele deres livscyklus med det formål at opfylde dets organisations strategiske plan.

Definition af Asset og organisatorisk-strategisk plan

Asset: Del, ting eller enhed, som har potentiel eller aktuel værdi for en organisation.

Organisatorisk strategisk plan: Total, langsigtet plan for organisationen, som er afledt af og givet ved dets vision, mission, værdier, forretningspolitikker, interessentkrav, mål og risikoledelse.

Bogen
Asset Maintenance
Management

Du vil på dette site kunne få inspiration til, hvordan jeres indsats kan blive til virkelighed.

Skal du med
i et stærkt netværk?

Vores vision er at være Danmarks primære omdrejningspunkt til optimering af drift gennem vedligehold. Det arbejder vi løbende på at blive ved at iværksætte mange slags arrangementer og udvikle medlemmernes viden.