Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

24.11.2020: Danske Energi: ’Grøn Skattereform’ giver ikke nok klarhed om afgifter | Optimering.nu
Nyhed

Regeringens ’Grøn Skattereform’ giver ikke nok klarhed om afgifter for energisektoren og vores kunder

Der skal skrues op for energiafgiften på fossil energi i industrien – den såkaldte procesafgift.  Til gengæld mangler regeringens udspil ’Grøn Skattereform #1’ klarhed over, hvordan CO2-afgifterne på afbrænding af fossil energi – kul, olie og naturgas – til opvarmning skal udvikle sig. Der indgår heller ingen pejlemærker for beskatning af de brændsler, der bruges…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

23.11.2020: Ny aftale tager næste skridt mod verdens første energiøer | Optimering.nu
Nyhed
badge ikon Eksklusivt

Ny aftale tager næste skridt mod verdens første energiøer

Partierne bag klimaaftalen har truffet beslutning om placeringen af havvind ved energiø Bornholm og valgt bruttoområde for placering af energiø og havvind i Nordsøen. Med beslutningen tager regeringen og et bredt flertal i Folketinget de næste vigtige skridt inden for den grønne omstilling. Energiøerne vil tilsammen kunne tredoble dansk strømproduktion fra havvindmøller og kan forsyne omkring fem millioner husstande i Danmark og vores nabolande med grøn strøm. »Vi træder nu ind i en ny epoke i det danske vindeventyr, og jeg vil gerne takke de andre partier i aftalen for et godt samarbejde omkring placeringen af verdens to første energiøer. Energiøerne vil være med til at øge mængden af vedvarende energi markant, og samtidig vil vi gøre det muligt at transformere den grønne strøm til brændstoffer til den tunge transport både til lands, til vands og i luften. Energiøerne leverer med andre ord den grønne strøm, som er forudsætningen for fremtidens klimaneutrale Danmark og Europa,« s...
Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark
Nyhed

Energiforbruget faldt i de første ni måneder af 2020

Energiforbruget i de første ni måneder af 2020 har været påvirket af nedlukningen som følge af COVID-19 og varmere vejr end sidste år. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode sidste år er:   Forbruget af brændstof i transportsektoren faldt i 1.-3. kvartal. Der har især været et stort fald i forbruget af jetbrændstof, der faldt med 61,7 procent i forhold til samme peri...
17.11.2020: Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere | Optimering.nu
Inspiration

Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere

Port of Aalborg, der ejer og driver kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, har igangsat en ombygning af varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke, der i løbet af de kommende måneder overgår fra at blive opvarmet via damp fra Nordjyllandsværkets blok 3 til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet. Dermed bliver tankene allerede i år uafhængige af varme fra N...
17.11.2020: Automationshuset BILA udvider markedet under corona | Optimering.nu
Inspiration

Automationshuset BILA udvider markedet under corona

Robotter har fået en del mere at lave under coronapandemien. Situationen har således markant øget interessen for at optimere produktion og processer på danske arbejdspladser. Det viser en undersøgelse foretaget af DAu – Dansk Automationsselskab. Her tilkendegiver knap hver femte virksomhed, at de har indført eller øget brugen af robotter som følge af corona. Denne interesse kan mærkes hos au...
16.11.2020: Logimatic styrker tilstedeværelsen i Latinamerika | Optimering.nu
Nyhed

Logimatic styrker tilstedeværelsen i Latinamerika

NAVESCO er et førende internationalt rederi i Colombia og håndterer over 1,5 millioner ton last om året. Dens moderne flåde, bestående af multi-purpose og shallow-draft fartøjer, implementerer nu SERTICA for at modernisere og digitalisere interne workflows i vedligehold og indkøb. Guillermo Solano, General Manager hos NAVESCO fortæller: »Vi planlægger at digitalisere vores interne arbejds...
09.11.2020: De rette kompetencer er en forudsætning for grøn omstilling | Optimering.nu
Nyhed

De rette kompetencer er en forudsætning for grøn omstilling

Realiseringen af 70 procent-målsætningen skaber mange nye job – omtrent 290.000 årsværk opstår frem mod 2030 som følge af investeringer i den grønne omstilling. Beskæftigelsen kommer både ikke-faglærte og faglærte grupper til gode og er jævnt fordelt over hele landet. Men det kræver et styrket fokus at sikre, at kompetencerne til at varetage opgaverne er til stede. Sådan lyder hovedkonklusionerne i analysen ’Beskæftigelseseffekter af investeringerne i den grønne omstilling’, hvor Dansk Energi med bistand fra COWI har regnet på, hvilke kompetencer og faggrupper der bliver brug for. Udgangspunktet er Klimapartnerskabet for energi og forsynings beregninger af ekstrainvesteringerne i den grønne omstilling, der følger som konsekvens af klimaloven. Rapporten peger på, at de investeringer, der skal virkeliggøre 70 procentmålsætningen, giver vækst og beskæftigelse i Danmark, men analysen hejser også et advarselsflag, når det gælder mulige flaskehalse og forsinkelser i tidsplanen som følg...
28.10.2020: 2BM: Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service | Optimering.nu
Inspiration

Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service

Mange større industrivirksomheder har endnu ikke taget det store spring ind i den digitale verden, og selvom de har IT-systemer i virksomheden, så er de sjældent tilgængelige via mobilen og de er ikke opgraderet og forbundet med de nye løsninger, der kan optimere og effektivisere vedligeholdelsen af produktionsudstyret, udtaler Martin Pock, CEO i 2BM Software. »De fleste industrivirksomheder...
28.10.2020: Danfoss vil udnytte potentialet i robotter | Optimering.nu
Nyhed

Danfoss vil udnytte potentialet i robotter – nu skal industrigiganten finde nye muligheder i robotklyngen

I forlængelse af udpegningen af de nye nationale klynger tidligere på måneden melder Danfoss koncernen sig nu, repræsenteret af Bitten & Mads Clausens Fond, som den første industrisponsor for den nationale klynge for robot, droner og automation; Odense Robotics. Sponsoratet på en million kroner skal dyrke nye samarbejdsmuligheder mellem Danfoss koncernen og små innovative robotvirksomheder ...
Hent flere artikler