Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Dyrlægen
Dyrlægen
Nyhed

Vindenergi skal lagres i underjordiske vandballoner

Aarhus Universitet er klar til at etablere et 100 kvadratmeter demonstrationsanlæg for en ny energilagrings-teknologi, der kan lagre grøn energi i vand. Teknologien går kort og godt ud på at bruge overskudsenergi til at pumpe vand fra et reservoir ind i en kæmpestor, specialdesignet membran, som ligger begravet under enorme mængder jord. Projektet har modtaget…

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen
Nyhed

Energinet klar med ny elmotorvej til grænsen

Energinet har lagt sidste hånd på ombygningen af transformerstationen i Kassø, på den nye 400 kilovolt luftledning mellem Kassø og Frøslev er alt på plads, og det er tjekket, at hele anlægget virker, som det skal. ”I løbet af de sidste 15 måneder har Energinet rejst 89 nye højspændingsmaster på den 30 kilometer lange strækning, og der er trukket ledninger mellem masterne – ét 400 kilovolt ledningssystem på hver side af masten. Desuden har vi udvidet transformerstationen i Kassø, så den nu kan håndtere den nye elforbindelse,” siger projektleder Christian Jensen, Energinet. Den nye dansk-tyske elforbindelse betyder, at transportkapaciteten over den dansk-tyske grænse ved Frøslev bliver hævet til 2500 MW (megawatt) mod tidligere 1500 MW i nordgående retning og 1780 MW i sydgående retning. ”Med opgraderingen af forbindelsen mellem Kassø og Handewitt er sammenhængen i elnettet fra Norge over Danmark og ned gennem Tyskland forbedret, og der er skabt et fundament for en bedre udny...
Dyrlægen
NyhedViden

Digitalisering skal sikre vandselskab plads i global energitop

Én million liter vand. Så meget spildevand og regnvand passerer gennem VandCenter Syds rensningsanlæg Ejby Mølle Renseanlæg i udkanten af Odense – hver eneste time. Ud kommer rent vand, der ledes ud i Odense Å, som snor sig igennem anlægget, der blev etableret tilbage i 1908. Schneider Electric har leveret udstyr til et elforsynings- og automationssystem til VandCenter Syds største renseanlæ...
Risikovurdering får ny betydning- Optimering
Leder

Det nye normale

Danmark og resten er verden er ved at åbne op igen. Men hverdagen bliver aldrig det samme som før COVID-19. Vi vender tilbage til en ”ny normal” med nye digitale værktøjer, ændrede vaner og ikke mindst et krav om at vurdere risiko og sårbarhed, som der aldrig er set før. Risikoafdækningen har fået en ny dimension. Mange virksomheder er fortsat truet på deres eksistens, fordi de har mistet ku...
Dyrlægen
Viden

Bæredygtig dimensionering af el-kabler

I fremtiden, hvor energien skal skabes af vedvarende energikilder, skal dimensionering af el-kabler også leve op til kravet om bæredygtighed, så denne energi udnyttes bedst muligt. Det er begrundelsen for at fokusere på unødvendigt energitab i el-kabler. På Aarhus Maskinmesterskole har vi som led i et forskningsprojekt analyseret muligheder for at minimere det energitab, der skabes i vores el-l...
Dyrlægen
Inspiration

Sådan kommer du i gang med Asset Management

For to år siden blev maskinmester Niels Christian Lind-Frandsen ansat hos DIS for at etablere en ny afdeling, der skulle tilbyde virksomheder assistance med Asset Management-relaterede opgaver. »Da vi startede afdelingen i 2018, var vi to mand. I dag er vi 15 medarbejdere i afdelingen. Så det har vist sig, at der var et marked for de Asset Management-ydelser, som vi hjælper kunderne med,« si...
Dyrlægen
Nyhed

Ny, dansk oversættelse af Asset Management-vejledning

En ny, dansk oversættelse af ISO 55002, som er den officielle vejledning i Asset Management-certificering, er nu på trapperne – udgivet af Dansk Standard. Selvom man ikke skal i gang med en egentlig certificering, kan der være mange nyttige informationer at hente i 55002-vejledningen, da den indeholder de praktiske retningslinjer for at arbejde mere systematisk med Asset Management i sin virksomhed. »På mange måder er ISO 55002 den mest interessante og brugbare af Asset Management-standarderne, fordi det er den mest omfattende og konkrete af dem. Du kan nærmest bruge den som en tjekliste over alle de områder, aktiviteter og processer, som er omfattet, når man går i gang med arbejdet. 55002 beskriver punkt for punkt, hvad man skal tage stilling til for at komme hele vejen rundt i sin organisation, når det gælder Asset Management,« siger maskinmester og lektor Lars Jenry Petersen, som har været en af deltagerne i oversættelsesarbejdet. Til daglig underviser han blandt andet i...
Dyrlægen
Inspiration

Big Data vs. Right Data

AffaldVarme Aarhus vil gerne blive bedre til at forudsige varmebehovet i hele sit forsyningsområde – ikke mindst i de dele af fjernvarmenettet som ligger længst fra varmeproduktionen. Med afstande op til 40 km fra produktionsstederne i nord til Odder i den sydlige del af forsyningsområdet er der op til otte timers opholdstid i fjernvarmenettet. Derfor kører man altid med en lidt højere temperat...
Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd | Optimering.nu
Inspiration

Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos VandCenter Syd tager man corona-udbruddet alvorligt. For at sikre en fortsat sikker og stabil drif...
Hent flere artikler