Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Hofor - Kalvebod Brygge
Nyhed

HOFOR runder fjernkølings-storkunde nr. 100

Kunderne kræver grønne løsninger Det er AP Pension, der er bygherre på de tre byggeprojekter på Svanemølleholmen i Nordhavn, som nu kan se frem til at få fjernkøling etableret i de nyopførte kontordomiciler. »Vi er begejstrede over, at flere bygherrer vælger den klimavenlige fjernkøling til deres ejendomsportefølje i Nordhavn. AP Pension er kunde nr. 100,…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Optimering
Nyhed

Flere ulykker på elektriske anlæg

Coronavirussen var ikke den eneste kedelige faktor, der var på fremmarch i 2020. Også antallet af hændelser og ulykker i relation til elektriske anlæg i Danmark steg til nye højder. Det fremgår af rapporten ”Hændelser i elanlæg 2020”, der blev udgivet af Sikkerhedsstyrelsen umiddelbart inden jul. Mere specifikt viser tallene i rapporten, at antallet af hændelser i alt er steget med 55 procent fra 69 hændelser i 2019 til 107 i 2020. Højspændingskabler og kabelskabe er de anlægstyper, hvor der skete flest ulykker og skader. Det stigende antal hændelser har også ført til flere uheld med personskader til følge. I løbet af 2020 fik Sikkerhedsstyrelsen i alt 28 indberetninger om personskader, hvilket er det højeste niveau i fem år. 16 personer kom til skade i forbindelse med lavspændingsanlæg, og 11 personulykker var på højspændingsanlæg. I Danmark er der pligt til at indberette ulykker af elektrisk karakter på elektriske anlæg. Indberetningspligten omfatter både personskader og sk...
Klimapartnerskab vil kortlægge den grønne omstilling i produktionsvirksomhederne
Nyhed

Klimapartnerskab vil kortlægge den grønne omstilling i produktionsvirksomhederne

Baggrunden for undersøgelsen er, at Kim Fausing som formand for klimapartnerskabet for produktion har en ambition om, at Danmark skal  være først i verden med klimaneutral produktionsindustri i 2030. »Hvis det skal lykkes, skal vi have alle produktionsvirksomheder med – især SMV’erne. Undersøgelsen skal give os den viden, der skal til for at kunne lægge den bedste plan for, at alle virksomhede...
Miljøprojekt vil udnytte ressourcerne i industrispildevand
Nyhed

Miljøprojekt vil udnytte ressourcerne i industrispildevand

Fremover skal der gå mindre spildevand til spilde. I dag betaler mange virksomheder penge for at komme af med deres industrispildevand. Men ofte rummer vandet ressourcer, som virksomheden eller andre kan bruge – eller omvendt, som man ikke havde behøvet at tilsætte i så store mængder. »Der er masser af værdi i proces- og spildevand. Både direkte i form af varmeenergi, der kan udnyttes, og...
Regeringen vil kickstarte udvikling af Power-to-X | Optimering.nu
Nyhed

Regeringen vil kickstarte udvikling af grønne brændstoffer med milliardstøtte

Regeringen vil med et nyt udspil sætte skub i produktion og forbrug af grønne brændstoffer, som kan bruges til skibsmotorer, lastbiler, fly, i industrien og ikke mindst til eksport. Danmark har særligt gode forudsætninger for at producere grønt brændstof og går nu ind i kapløbet om bæredygtige erstatninger for kul og olie. Danmark vil sigte efter at bygge fire-seks gigawatt Power-to-X-kapacitet...
Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i 2025 | Optimering.nu
Nyhed

Ny aftale skal sikre anlæg til CO₂-fangst og lagring i drift i 2025

Et af de vigtige redskaber til at bekæmpe klimakrisen og realisere 70 procents-målet er at indfange drivhusgasser fra de danske skorstene og pumpe dem ned i undergrunden. Derfor er regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance nu enige om en samlet strategi, der fremmer ny infrastruktur og sikrer regule...
Store el-forbrugere omdanner deres bygninger til energilagre | Optimering.nu
Inspiration

Store el-forbrugere omdanner deres bygninger til energilagre

De store el-forbrugere kobler sig på Flex Platformen, der er skabt i et partnerskab mellem IBM Danmark og energiselskabet Andel. Platformen kan tilpasse deltagernes samlede el-forbrug til den fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder. Det sker ved at lagre energi i deltagernes bygninger. Bygninger indeholder typisk enheder som pumper, ventilationsanlæg, køle- og varmeanlæg med videre og de står for cirka en fjerdedel af vores samlede energiforbrug. Godt 20 procent af det forbrug regnes for at være fleksibelt. Da bygninger holder på varme og kulde et stykke tid, kan eksempelvis et køleanlæg stoppes ellers startes i takt med, at vinden blæser – uden at påvirke funktionalitet eller være til gene for brugerne i bygningerne. Den fleksibilitet byder deltagerne nu ind med på Flex Platformen. Jo flere store el-forbrugere, der kobler sig på Flex Platformen, desto mere samlet fleksibilitet kan der tilbydes til el-markedet, og jo hurtigere kan Danmark udfase de fossile kraftvær...
Kommuner kan spare 80.000 ton CO2 om året ved at energirenovere bygninger | Optimering.nu
Nyhed

Ny analyse: Kommuner kan spare en halv milliard og 80.000 ton CO2 om året ved at energirenovere bygninger

Mange kommuner har tilsyneladende et skævt billede af energieffektiviteten i deres bygningsmasse, viser en ny undersøgelse. SYNERGI-formand Bendt Bendtsen mener, at alle kommuner bør have en strategi og mål for at mindske energispildet. Energiforbruget i bygninger koster hvert år kommunerne 2,5 milliarder kroner og klimaet 360.000 ton CO2. Begge tal kan blive væsentligt lavere, hvis kommuner...
Alfa Laval CM Connect optimerer hygiejnisk forarbejdning | Optimering.nu
Nyhed

Ny Alfa Laval CM Connect bruger digitalisering til at optimere hygiejnisk forarbejdning

CM Connect er en abonnementsbaseret tilstandsmonitor og cloud gateway. Den gør det muligt for anlægsoperatører at fjerntilgå data i roterende udstyr på proceslinjer. Med data om faktisk runtime, trendanalyse og tid til næste service lige ved hånden kan anlægsoperatører tage informerede vedligeholdelsesbeslutninger ved hjælp af deres pc’ere og mobile enheder. Dette beskytter proceskontinuitet...
Hent flere artikler