Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Dyrlægen
Risikovurdering får ny betydning- Optimering
Leder

Det nye normale

Danmark og resten er verden er ved at åbne op igen. Men hverdagen bliver aldrig det samme som før COVID-19. Vi vender tilbage til en ”ny normal” med nye digitale værktøjer, ændrede vaner og ikke mindst et krav om at vurdere risiko og sårbarhed, som der aldrig er set før. Risikoafdækningen har fået en ny…

Annonce

Dyrlægen

Annonce

Dyrlægen
Dyrlægen
Viden

Bæredygtig dimensionering af el-kabler

I fremtiden, hvor energien skal skabes af vedvarende energikilder, skal dimensionering af el-kabler også leve op til kravet om bæredygtighed, så denne energi udnyttes bedst muligt. Det er begrundelsen for at fokusere på unødvendigt energitab i el-kabler. På Aarhus Maskinmesterskole har vi som led i et forskningsprojekt analyseret muligheder for at minimere det energitab, der skabes i vores el-ledninger, ved at dimensionere energirigtigt. Standarden DS/HD 60364-8-1 har været både udgangspunkt for og inspiration til at finde veje og metoder til at reducere energitabet i kabler. Forskningsarbejdet er gennemført i perioden 2016-2019. Forskningen er primært gennemført i samarbejde med en enkelt virksomhed, der driver kølehuse. Baggrund Danmark har været med helt i front med Rio-aftalen i 1992 og senere Kyoto-aftalen i 1995. Kyoto-aftalen byggede på det faktum, at de aftalte CO2-besparelser blevet bundet relativt til året 1990. Og lige i det år indkøbte Danmark store mængder ”CO2...
Dyrlægen
Inspiration

Sådan kommer du i gang med Asset Management

For to år siden blev maskinmester Niels Christian Lind-Frandsen ansat hos DIS for at etablere en ny afdeling, der skulle tilbyde virksomheder assistance med Asset Management-relaterede opgaver. »Da vi startede afdelingen i 2018, var vi to mand. I dag er vi 15 medarbejdere i afdelingen. Så det har vist sig, at der var et marked for de Asset Management-ydelser, som vi hjælper kunderne med,« si...
Dyrlægen
Nyhed

Ny, dansk oversættelse af Asset Management-vejledning

En ny, dansk oversættelse af ISO 55002, som er den officielle vejledning i Asset Management-certificering, er nu på trapperne – udgivet af Dansk Standard. Selvom man ikke skal i gang med en egentlig certificering, kan der være mange nyttige informationer at hente i 55002-vejledningen, da den indeholder de praktiske retningslinjer for at arbejde mere systematisk med Asset Management i sin vir...
Dyrlægen
Inspiration

Big Data vs. Right Data

AffaldVarme Aarhus vil gerne blive bedre til at forudsige varmebehovet i hele sit forsyningsområde – ikke mindst i de dele af fjernvarmenettet som ligger længst fra varmeproduktionen. Med afstande op til 40 km fra produktionsstederne i nord til Odder i den sydlige del af forsyningsområdet er der op til otte timers opholdstid i fjernvarmenettet. Derfor kører man altid med en lidt højere temperat...
Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd | Optimering.nu
Inspiration

Corona-håndtering: Fokus på en fortsat sikker og stabil drift hos VandCenter Syd

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos VandCenter Syd tager man corona-udbruddet alvorligt. For at sikre en fortsat sikker og stabil drif...
Corona-håndtering: Omstrukturering hos Grundfos sikrer fortsat vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

Corona-håndtering: Omstrukturering hos Grundfos sikrer fortsat vedligehold

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos industrikæmpen Grundfos tager man corona-udbruddet særdeles alvorligt. For at sikre en fortsat og sikker produktion, har den bjerringbroske virksomhed indført en lang række tiltag. Formålet er undgå smittespredning blandt virksomhedens ansatte samtidig med, at produktionen kan holdes i gang. Alle, der har mulighed for at fortsætte deres arbejde hjemmefra, er sendt hjem. Ansatte, der varetager vigtige funktioner i produktionen, er inddelt i små hold, og selve produktionen er inddelt i zoner, der adskiller de ansatte fra hinanden. Der er adgang forbudt for uvedkommende i produktionsområdet. En af de medarbejdere, der nu har rykket kontoret hjem i dagligstuen, er Morten Gissel, afdeling...
Corona-håndtering: Ikke-akut vedligehold er udskudt hos Det Kgl. Bibliotek | Optimering.nu
Inspiration

Corona-håndtering: Ikke-akut vedligehold er udskudt hos Det Kgl. Bibliotek

Det globale corona-udbrud stiller helt nye krav til hverdagen hos mange virksomheder. Et af de områder, der ikke står stille, selvom verden er sat på lavblus, er vedligehold. Vi har taget en snak med en række danske vedligeholdschefer om, hvordan de styrer deres vedligehold igennem krisen. Hos Det Kgl. Bibliotek tager man corona-udbruddet særdeles alvorligt. Som statsinstitution har bibliot...
Store gevinster i renovering af tekniske installationer | Optimering.nu
Nyhed

Store gevinster i renovering af tekniske installationer

Selvom renovering af tekniske installationer i bygninger både er energibesparende, økonomisk rentable og har en kort betalingstid udnyttes potentialet slet ikke nok hos virksomhederne og andre bygningsejere. Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg betegner i sit oplæg til regeringen interessen for ”lav”, og særligt de små og mellemstore virksomheder har mere fokus på den daglige drift end en...
Hent flere artikler