Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
OPVent: Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner | Optimering.nu
Inspiration

Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner

Hvert år får omkring 20.000 patienter foretaget en knæ- eller hofteoperation på en af Danmarks cirka 700 operationsstuer. De mange operationer kan foregå med et markant lavere el-forbrug til ventilation og med nedsat risiko for infektioner, hvis sundhedssektoren følger en række anbefalinger fra et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt. »Energibesparelsespotentialet ligger med ret enkle virkemidler…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner | Optimering.nu
Nyhed

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner

Fra i dag kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af el-drevne varmepumper til fjernvarmeproduktion. Ansøgningsrunden er åben fra i dag til og med 31. oktober 2021, og der kan samlet set søges tilskud for 44,6 millioner kroner. Målgruppen er fjernvarmevirksomheder med en høj andel af varmeproduktionen baseret på kul, olie eller naturgas. Varmepumpeprojekterne vil medvirke til at fortrænge brugen af kul, olie og naturgas i den danske fjernvarmesektor ved at erstatte det med en mere klimavenlig løsning i form af el-drevne varmepumper. De færdige projekter bidrager dermed til at realisere Danmarks målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030.   Om tilskudsrunden Både små og store fjernvarmeproducenter kan søge tilskuddet, så længe betingelserne er overholdt. De overordnede krav er: Varmepumpen skal være el-drevet. Varmekilden skal være vedvarende energi eller overskudsvarme. Minimum 50 procent af varmeproduktion er baseret på kul, olie eller...
NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold

NDE – eller Non-Destructive Examination – er forudsætningen for forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold. NDE-metoder og -værktøjer sikrer, at man som vedligeholdsansvarlig har tæt føling med sine anlægs aktuelle tilstand – og at man samtidig får en indikation for, hvor lang tid der går, før man måske oplever et havari. »For at kunne flytte sig fra afhjælpende vedligehold eller intervalb...
Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder | Optimering.nu
Nyhed

Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder, forbrugere og den grønne omstilling

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for virksomheder, fjernvarmekunder og den grønne omstilling. Aftalekredsen bag klimaaftale for energi og industri indgik derfor 7. september 2021 en opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme. Energistyrelsen har nu sendt lovforslaget, der udmønter aftalen, i høring med frist for kommentarer 6. oktober 2021. &nb...
Nordic Sugar: Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi | Optimering.nu
Inspiration

Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi

Alle ledere og mellemledere hos Nordic Sugar skal som udgangspunkt igennem proceslederuddannelsen, som er et uddannelsesforløb udviklet i tæt samarbejde med Procesindustrien under Dansk Industri. »Oprindelig begyndte vi at uddanne vores ledere og mellemledere, fordi vi ønskede at højne vores ledelseskompetencer generelt, og konkret stod vi med opgaven at flytte vores vedligehold til et langt...
Skandinaviens største havmøllepark blev indviet 6. september | Optimering.nu
Nyhed

Skandinaviens største havmøllepark blev indviet 6. september

Alle 72 havmøller er på plads og klar til at levere fossilfri el fra Kriegers Flak, der er Vattenfalls nyeste og til dato største havmøllepark. Havmølleparken har en produktionskapacitet på 604 MW, svarende til det årlige forbrug i omkring 600.000 danske husstande. Det gør Kriegers Flak til Danmarks, og Skandinaviens, største havmøllepark, der kommer til at øge el-produktionen fra vindmøller...
HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid | Optimering.nu
Nyhed

HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid

Der er mindst 30 gode år endnu i tårne og fundamenter i den ikoniske havvindmøllepark på Middelgrunden ud for København. Det viser en analyse, som R&D Engineering har lavet for HOFOR. Det er godt nyt for HOFOR, som arbejder på at forlænge havvindmøllernes levetid – hvilket ikke er sket før i danske farvande. Med deres placering i en blød bue lige ud for København er havvindmøllerne på Middelgrunden blevet et vartegn for den grønne omstilling i hovedstaden – samt et yndet udflugtsmål, når Danmarks erfaringer inden for vindmølleteknologi skal promoveres over for udlandet. »Vi har inspiceret møllerne og analyseret grundigt, hvordan standen er på alle de enkelte dele og elementer af tårn og fundamenter. Som forventet er den strukturelle integritet generelt god her efter cirka 20 års drift,« forklarer Peter Winther, der er Key Account Manager hos R&D Engineering, og fortsætter: »Nogle dele af fundamenterne kan holde i flere hundrede år endnu, og vi vurderer konservati...
Lolland bliver centrum for energilagring i varme sten | Optimering.nu
Nyhed

Lolland bliver centrum for energilagring i varme sten

Rødby kan se frem til at blive hjemsted for et nyt energilagringsanlæg, som har potentiale til at løse en af barriererne for en fremtidig 100 procent grøn el-forsyning. Anlægget bliver af typen GridScale, som kan gemme strømmen fra de tidspunkter, hvor vinden blæser og solen skinner, til senere brug. »Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at mindske k...
Logimatic sælger en del af forretningen til italiensk koncern | Optimering.nu
Nyhed

Nordjysk teknologivirksomhed sælger en del af forretningen til italiensk koncern

»Vi er stolte af igen at have vækstet så kraftigt, at det påkalder sig positiv opmærksomhed udefra,« fortæller Logimatic Gruppens direktør, Troels Severinsen, om årsagen til, at RINA køber ind i Nordjylland: »RINA ønsker at styrke sin position inden for digitalisering og det omfatter en 100 procent overtagelse af vores selskab Logimatic Solutions A/S.« Efter salget består Logimatic Gruppe...
Hent flere artikler