Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

11.06.2021: Politisk aftale sikrer fremtidens grønne el-net | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale sikrer fremtidens grønne el-net

For at sikre en grøn omstilling af Danmark og 70 procents reduktion i vores udledning af drivhusgasser skal vi bruge grøn strøm i langt flere sammenhænge, end tilfældet er i dag. Der skal for eksempel bruges mere strøm til opladning af el-biler og individuelle varmepumper. Det kræver, at de virksomheder, som leverer strøm til danskerne,…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

03.05.2021: Tilstandsbaseret vedligehold er fremtiden – og nu nemt tilgængelig | Optimering.nu
Inspiration

Tilstandsbaseret vedligehold er fremtiden – og nu nemt tilgængelig

I produktionsindustrien er digitaliseringen driver for Industri 4.0. Optimering på alle parametre bliver stadig vigtigere. Mange produktionsvirksomheder er i dag kommet et stykke hen ad digitaliseringsvejen. Det er eksempelvis ganske udbredt at opsamle data fra sin produktion. Et naturligt næste skridt på vejen vil derfor være at bruge disse data intelligent til at skabe værdi. Palle Grøndahl, Sektionsleder fra Teknologisk Institut udgav i december 2019 en rapport om effektivt vedligehold. Her skriver han bl.a. ”vedligehold er en essentiel del af produktionen i en virksomhed”, og han fortsætter ”…at stabilt og optimeret udstyr skaber grundlag for en trimmet og effektiv produktion”, hvorpå han konkluderer ”…at vedligehold skal på dagsordenen, fordi det rummer en ret væsentlig økonomi for virksomhederne”. En simpel og klog måde at minimere nedbrud og nedetid på er at opgradere til tilstandsbaseret vedligehold. Fremtidens vedligehold.   Banebrydende tilstandsbaseret vedligeh...
aktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
Nyhed

Energiforbruget steg de første tre måneder af 2021

Det højere energiforbrug i de første tre måneder af 2021 skyldes formodentlig koldere vejr i perioden sammenlignet med sidste år. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode sidste år er: Kulforbruget i de centrale værker steg med 17,4 procent, hvilket blandt andet kan tilskrives, at der var koldere end sidste år. Forbruget af brændstof i transportsektoren faldt i første kvart...
20.05.2021: Nordens største klimakammer opgraderes til at kunne teste i ekstrem kulde | Optimering.nu
Nyhed

Nordens største klimakammer opgraderes til at kunne teste i ekstrem kulde

Udstyr til for eksempel minedrift, forsvar og offshore-aktiviteter skal kunne fungere og være pålideligt i ekstreme miljøer – lige fra ørkenvarmen i Mellemøsten til den arktiske kulde i Grønland. For at møde det behov opgraderer FORCE Technology og LORC deres klimakammer på Lindø, så det fremadrettet kan teste helt ned til 60 minusgrader. Klimakammeret er et af de største, kommercielt tilgæn...
20.05.2021: Et nyt medlem i Kalundborg Symbiose | Optimering.nu
Nyhed

Et nyt medlem i Kalundborg Symbiose

»Vi er glade for at byde Chr. Hansen velkommen i Kalundborg Symbiose. Chr. Hansen er i gang med at etablere produktion i Kalundborg, så det er helt naturligt, at de bliver medlemmer af partnerskabet. Der er gode muligheder for nye symbioseprojekter mellem Chr. Hansen og de nuværende partnere. Vi glæder os over at byde velkommen til så stærk en medspiller i arbejdet med at fortsat at udvikle og ...
20.05.2021: Genanvendelse af procesdamp giver stor fuel-besparelse hos Nordic Sugar
Nyhed
Eksklusivt

Genanvendelse af procesdamp giver stor fuel-besparelse

Nordic Sugar arbejder løbende med proces- og energioptimering på sine fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster. Et nyt optimeringsprojekt på fabrikken i Nakskov er genanvendelse af varme fra procesdamp til forvarmning af luften ind til de to kedler, som anvendes til fordampning af sukkersaften fra de udkogte roesnitter. »Nordic Sugar Nakskov har et stort ønske om at anvende så meget restvarme...
Optimering
Nyhed
Eksklusivt

Få hurtigt svar på dit vedligeholdsniveau

Et nyt onlineværktøj skal nu hjælpe DDV’s medlemsvirksomheder til at benchmarke sig selv, når det gælder deres niveau af vedligehold. Analyseværktøjet er baseret på en tilpasset model af SAMÍ-pyramiden, som har fem niveauer af vedligehold. Ved at svare på en række spørgsmål udløses et antal point, som til sammen giver en bestemt score. Denne score omsættes i en farveskala – med fem farver – som angiver niveauet af vedligehold: Grøn er højeste score. Rød er laveste niveau af vedligehold. På den måde ”bygger” værktøjet en specifik pyramide for hver besvarelse, som viser virksomhedens aktuelle vedligeholdsniveau. »Det nye analyseværktøj tjener to formål; Det skal hjælpe virksomhederne med en retvisende vurdering af deres vedligeholdsniveau, så de kan igangsætte en mere målrettet indsats – hvis nødvendigt. Værktøjet skal samtidig give DDV nødvendig feedback, da vi ud fra svarene kan se, hvor der er brug for at udvikle nye medlemstilbud. Det har vi faktisk allerede gjort på baggrun...
03.05.2021: Nu går forundersøgelserne for energiøen i gang | Optimering.nu
Nyhed

Nu går forundersøgelserne for energiøen og havvind i Nordsøen i gang

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre energiøen eller havvindmølleparker i området, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante geofysiske, geotekniske og miljømæssige oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet. På baggrund af tilladelsen vil Energinets skibe i Nordsøen undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområdet, hvor energiøe...
03.05.2021: Eksporten af energiteknologi faldt i 2020 | Optimering.nu
Nyhed

Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

Det er især eksporten af vindenergiteknologi, der er faldet, og som får den samlede eksport af energiteknologi til at falde. I 2019 var eksporten på 68,5 milliarder kroner, mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 milliarder kroner. Det er et fald på 21 procent. 2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og dele dertil. Hvis man sammenligner med 2018, er vindeksporten i 2020 kun f...
Hent flere artikler