Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
28.10.2020: 2BM: Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service | Optimering.nu
Inspiration

Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service

Mange større industrivirksomheder har endnu ikke taget det store spring ind i den digitale verden, og selvom de har IT-systemer i virksomheden, så er de sjældent tilgængelige via mobilen og de er ikke opgraderet og forbundet med de nye løsninger, der kan optimere og effektivisere vedligeholdelsen af produktionsudstyret, udtaler Martin Pock, CEO i 2BM Software….

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

28.10.2020: Danfoss vil udnytte potentialet i robotter | Optimering.nu
Nyhed

Danfoss vil udnytte potentialet i robotter – nu skal industrigiganten finde nye muligheder i robotklyngen

I forlængelse af udpegningen af de nye nationale klynger tidligere på måneden melder Danfoss koncernen sig nu, repræsenteret af Bitten & Mads Clausens Fond, som den første industrisponsor for den nationale klynge for robot, droner og automation; Odense Robotics. Sponsoratet på en million kroner skal dyrke nye samarbejdsmuligheder mellem Danfoss koncernen og små innovative robotvirksomheder samt understøtte etableringen af en regional hub for robot, drone og automation i det sønderjyske. »Robotteknologi rummer et stort uudnyttet potentiale for at forbedre produktionen, og derfor ser vi store perspektiver i dette sponsorat for at skabe vækst og innovation – lokalt, nationalt og globalt. Sponsoratet giver Danfoss mulighed for at samarbejde endnu tættere med innovative robot- og automationsvirksomheder og derigennem få ny indsigt i, hvordan koncernen kan optimere produktionen. Vi er stolte af at være den første industrisponsor af den nye nationale robotklynge, og at vi derigennem...
28.10.2020: Nyt projekt skal lave energieffektive produktdesigns og reducere CO2-udledning | Optimering.nu
Nyhed

Nyt projekt skal lave energieffektive produktdesigns og reducere CO2-udledning

Forestil dig, at du kunne sætte en computer til at beregne, hvordan et produktdesign skulle se ud, for at det blev så energieffektivt som muligt og med den mindst mulige CO2-udledning. Det er netop målet et nyt projekt, som med udgangspunkt i en række virksomhedscases skal skabe mere energieffektive produkter til dansk industri. Easy-E, som projektet hedder, er støttet af EUDP og løber i de ...
23.10.2020: Langt fra alle har styr på ny højspændingsbekendtgørelse | Optimering.nu
Inspiration

Langt fra alle har styr på ny højspændingsbekendtgørelse

Efter 31. december 2019 udløb overgangsperioden for en ny bekendtgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, der indebærer, at det nu er virksomhederne – og ikke længere forsyningsselskaberne – der har ansvaret for driften og løbende eftersyn af privatejede transformere. Alligevel er det langt fra alle virksomheder med egen tilslutning til højspændingsnettet, der lever op til kravene for den nye bekend...
22.10.2020: Grøn energi knytter Danmark og Tyskland tættere sammen | Optimering.nu
Nyhed

Grøn energi knytter Danmark og Tyskland tættere sammen

Den nye forbindelse, Kriegers Flak Combined Grid Solution, markerer et teknologisk nybrud inden for grøn energi, som vil binde el-nettet i Østdanmark og Nordtyskland tættere sammen, når forbindelsen bliver taget i brug i dag. Med forbindelsen bliver det for første gang muligt både at sende grøn strøm direkte fra vindmølleparkerne ud til forbrugerne og samtidig udveksle strøm mellem Danmark o...
16.10.2020: ElOprindelse dokumentere grøn strøm fra producent til forbruger | Optimering.nu
Nyhed

Banebrydende projekt kan dokumentere den grønne strøm fra producent til forbruger

Energinet og samarbejdspartnere på tværs af energisektoren tester lige nu et banebrydende system, der kan dokumentere samtidigheden mellem grøn elproduktion og vores elforbrug. Målet er at skabe et nyt koncept, et certifikatsystem og et system, der understøtter det. Et koncept, hvor der time for time kan dokumenteres samtidighed mellem grøn strøm fra producent og det faktiske forbrug, og som...
14.10.2020: Metalindustriens salg ligger stadig under 2019-niveau | Optimering.nu
Nyhed

Metalindustriens salg ligger stadig under 2019-niveau

For hele det danske erhvervsliv er salget 5,5 procent lavere i august 2020 end i august 2019, mens det for metalindustrien er ti procent lavere uden korrektion for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Hoteller og restauranter er fortsat hårdt ramt, men over halvdelen af faldet i det samlede salg kommer fra industrien og transportsektoren, og her går metalindustrien heller ikke fri. »Når metalindustrien i gennemsnit har et ti procent lavere salg i august 2020 i forhold til august 2019, så dækker det selvfølgelig over, at virksomhederne er ramt vidt forskelligt. Men både det indenlandske salg og eksporten ligger under niveau,» siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal og fortsætter: »Situationen for den enkelte virksomhed afhænger både af, hvilke brancher du handler med, hvilke produkter du har på hylden, og hvor dine leverandører og købere befin...
14.10.2020: Nyt vedligeholdssystem markerer teknologiskifte hos Logimatic | Optimering.nu
Nyhed

Nyt vedligeholdssystem markerer teknologiskifte hos dansk ingeniørvirksomhed

På Ajour messen i november 2017 lancerede Logimatic det cloud-baserede vedligeholdelsessystem INEXTIA. Et nyt system, som udspringer af mange års erfaringer med søstersystemet SERTICA, og som markerer et tydeligt teknologiskifte. Vedligehold er inden for en længere årrække gået fra papirsystemer, Excel ark og post-its over i digitale systemer. Nu er markedet klar til endnu et skifte med clou...
13.10.2020: Danske Lidar-scanninger vækker opmærksomhed | Optimering.nu
Inspiration

Dansk innovation i international klasse vækker opmærksomhed

Udvikling af nye teknologier går med lynets hast, men de er værdiløse, hvis resultatet ikke giver mening for kunderne. Derfor har der i udviklingen af Lidar – en laserteknologi til at opmåle og indsamle store mængder af punkter med høj præcision – været fokus på, hvordan man kunne opnå en nøjagtighed af opmålingsdata, der var tilstrækkelig høj til, at Banedanmark kan anvende opmålingsdata til p...
Hent flere artikler