Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
22.01.2021: Kriegers Flak er klar til at levere grøn strøm | Optimering.nu
Nyhed

Danmarks største havvindmøllepark er klar til at levere grøn strøm

Når lyset er tændt, mobilen lader op og radioen kører, bliver det på mere grøn strøm. Der kommer nemlig mere klimavenlig strøm i ledningerne, nu hvor Vattenfall, der står for etablering og driften af Kriegers Flak Havmøllepark, har etableret en del af parken og fået de nødvendige tilladelser og dermed er klar til at levere…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

18.01.2021: 175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge | Optimering.nu
Nyhed

Erhvervspuljen: 175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge

Hvis du er en privatejet produktions-, handels- eller servicevirksomhed, har du lige fået åbnet en dør til 175 millioner kroner. Pengene uddeles af Energistyrelsen som tilskud til projekter, der sænker energiforbruget i virksomhederne. »Tilskuddet sikrer god økonomi i klimavenlige projekter, der sænker energiforbruget, CO2-udledningen og forbedrer konkurrenceevnen hos virksomhederne. Vi har en klar målsætning om, at Erhvervspuljen skal nå bredt ud, og vi havde mange forskellige typer ansøgere i første runde. Det forventer vi også denne gang, hvor vi vil gøre en særlig indsats for at fortælle de små og mellemstore virksomheder om muligheden,« siger vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen.   SMV Danmark: Jo før, jo bedre Tilskuddet gives til projekter som eksempel udskiftning af kedler med varmepumper, skift til LED-belysning og energioptimering af procesanlæg. Brancheorganisationen SMV Danmark vil gøre sit, for at flere SMV’er får tilskud til at spare energi. ...
14.01.2021: Gode råd til brug af din gasdetektor i koldt vejr | Optimering.nu
Viden

Gode råd til brug af din gasdetektor i koldt vejr

En lavfront har ramt Danmark, og den vækker formentligt bekymringer hos dig, der er afhængig af effektiv gasdetektering; Hvor godt fungerer dit gasdetekteringsudstyr under de kolde forhold? Nogle instrumenter er godkendt til brug helt ned til minus 40 C, dog er de fleste ”kun” godkendt til brug ned til minus 20 C. Her skal det nævnes, at dette er ved kontinuerlig brug, da de fleste kan holde...
14.01.2020: Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark |Optimering.nu
Nyhed

Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark

Der bliver konkurrence om at opføre Danmarks hidtil største havmøllepark, som skal ligge i Nordsøen ud fra kysten ved Thorsminde. Energistyrelsen modtog senest 1. december 2020 i alt seks ansøgninger fra et bredt felt af konsortier og selskaber, som ønsker at byde på opgaven med at bygge Thor Havvindmøllepark. Alle seks konsortier og selskaber lever op til de fastsatte kriterier for finansiel o...
11.01.2021: En kvart milliard til nye grønne klimateknologier | Optimering.nu
Nyhed

En kvart milliard til nye grønne klimateknologier

Nyt år. Nye midler til energiteknologiske projekter. I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK. Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for ansøgere til den næste runde, der har frist for projektansøgere 5. marts 2021. »Vi ved, at nye klimateknologier skal...
21.12.2020: Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022 |Optimering.nu
Nyhed

Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022

Partierne bag klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har besluttet, at der i 2022 skal oprettes en ordning på finansloven, som kompenserer el-forbrugerne for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg. Omkostningerne bliver i dag udlignet af udligningsordningen via PSO-systemet, som afskaffes med udgangen af 2021. Kompensationsordningen skal bidrage til, at el-forbruge...
21.12.2020: Politisk aftale om overgangsordning skaber usikkerhed for branchen | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale om overgangsordning skaber usikkerhed for branchen

Siden klimaaftalen blev indgået i sommer, har det stået klart, at den såkaldte udligningsordning, der dækker elnetselskabernes omkostning til at tilslutte vedvarende energianlæg til el-nettet, udløber ved udgangen af 2022. Ordningen er finansieret af PSO-systemet, som imidlertid ophører i 2021. Det skaber et finansieringshul, og regeringen har derfor indgået en aftale med forligskredsen bag klimaaftalen om en midlertidig finanslovfinansieret overgangsordning i 2022. Ordningen skal dække omkostninger i el-nettet fra vedvarende energianlæg, som når at blive tilsluttet inden udgangen af 2022. Fra 2023 skal omkostningerne betales af VE-opstilleren, men reglerne herfor kommer tidligst på plads om 12-18 måneder. Derfor vil overgangen til et nyt betalingssystem uundgåeligt øge usikkerheden for VE-opstillerne og netselskaber. »Vi kigger ind i en periode, hvor det kan blive meget svært for både VE-opstillere og el-netselskaberne at indgå aftaler om nettilslutninger, hvis nettilslutning...
21.12.2020: El-branchen skal favne de nye teknologiske muligheder | Optimering.nu
Inspiration
badge ikon Eksklusivt

El-branchen skal favne de nye teknologiske muligheder

Den grønne omstilling er i fuld gang i Danmark. De næste mange år frem mod 2030 skal der blandt andet etableres havvindmølleparker, etableres varmepumper og opstilles ladestandere i stor stil. Det er alt sammen en del af den omstilling, som skal sikre, at vi i 2030 har sænket forbruget af drivhusgasser med 70 procent. Det betyder også en masse arbejde til el-faget de næste fem-ti år, hvis eller...
18.12.2020: [Milepæl] Vindmøller kan balancere el-nettet | Optimering.nu
Nyhed

Milepæl: Vindmøller kan balancere el-nettet

Kan man regne med vindmøller, hvis Energinet pludselig har brug for at få skruet op for strømproduktionen for at sikre balancen i danskernes el-net? Ja, det kan man. Det viser et pilotprojekt, som energihandelskoncernen Energi Danmark og det statslige transmissionsselskab Energinet, der er ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark, netop har udført. Selvom vindmøller producerer, so...
Hent flere artikler