Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
14.04.2021: Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen | Optimering.nu
Nyhed

Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen

En ny pulje på 197 millioner kroner skal vise vejen mod sikker og miljømæssig forsvarlig CO2-lagring – om muligt allerede fra 2025. Midlerne er afsat som en toårig bevilling til projekter med fokus på nye teknologier til lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen. »Den danske undergrund har indtil nu været historien…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

14.04.2021: 3D-print revolutionerne – findes de? | Optimering.nu
Viden

3D-print revolutionerne – findes de?

Ved første øjekast synes der at være en række områder, hvor 3D-print har resulteret i nogle markante nybrud: Enorm designfrihed, lynhurtig produktudvikling og sammenbygning af flere funktioner i ét emne er blot et par af dem. Men dem kender jeg naturligvis, fordi jeg sidder med teknologien til dagligt, og når vi snakker revolution, skal vi op på et lidt højere niveau. Og så bliver det sværere, fordi udviklingen inden for 3D-print sker i mindre spring – både når vi ser historisk på det, og når vi kigger i krystalkuglen. Kvaliteten er hele tiden blevet bedre og bedre, vi er begyndt at printe i metal, og 3D-print bruges i dag til industriel produktion i langt højere grad, hvor det tidligere næsten kun var til prototyper. Men det er ikke noget, der er sket fra dag til dag. Det har været en gradvis udvikling, og derfor er det svært at tale revolutioner. Men hvis man vrider armen om på ryggen af mig, ville jeg nok pege på disse områder som noget, der kunne tendere revolutioner. &...
14.04.2021: Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold

Med over 250.000 kunder, som dagligt bruger de trafikale livsnerver Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, og snart også Femernforbindelsen, så er det altafgørende, at anlæggene fungerer døgnet rundt. Året rundt. Det stiller høje krav til både den daglige drift, men også til det langsigtede vedligehold, som skal sikre, at anlæggene er i topform. Og med nye teknologier til rådighed, kan...
12.04.2021: Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020 | Optimering.nu
Nyhed

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 8,5 procent, og faldet slog især igennem i et mindre forbrug af fossile brændsler. Forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 21 procent og 14,1 procent, mens forbruget af olieprodukter blev reduceret med 13 procent. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi med mere med 1 procent sidste år. En del af faldet i forbruget i 2020 skyldes cov...
06.04.2021: KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift | Optimering.nu
Inspiration

KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift

Skal byggeriet og Danmark i mål med den grønne omstilling, er KNX-teknologien en del af løsningen. KNX kan sikre et mere effektivt energiforbrug, når bygningernes installationer kobles sammen og optimeres i styringen. »Dermed kan KNX yde et vigtigt bidrag til de overordnede energi- og klimamål,« sagde David Toftlund, formand for KNX National Group Danmark i sin beretning på brancheforeningen...
31.03.2021: Ørsted vil udvikle et af verdens største vedvarende brintanlæg | Optimering.nu
Nyhed

Ørsted vil udvikle et af verdens største vedvarende brintanlæg med kobling til industriel efterspørgsel i Holland og Belgien

Den grønne elektricitet, der er nødvendig for at producere vedvarende brint, skal i visionen komme fra udbygningen af yderligere havvind i stor skala. De store industrivirksomheder i regionen ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux og Zeeland Refinery støtter udviklingen af den nødvendige regionale infrastruktur, der skal muliggøre bæredygtig produktion af stål, ammoniak, ethylen og brændstoffer i fre...
30.03.2021: Ørsted igangsætter byggeri af største onshore-projekt til dato | Optimering.nu
Nyhed

Ørsted igangsætter byggeri af største onshore-projekt til dato

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om sit hidtil største onshore-projekt, Helena Energy Center, som er et hybridprojekt på 518 MW med både vind- og solenergi. Projektet forventes idriftsat i første halvdel af 2022. Med projektet udvider Ørsted sin portefølje af aktiviteter inden for landvind og solenergi til at omfatte Bee County i det sydlige Texas. Hybridprojektet giver Ørsted mulighed for at udnytte den fremragende beliggenhed til fulde, da det ligger i et højlikvidt marked og ved en primær transmissionslinje, der går ind til el-nettet i San Antonio, og det ligger i et område præget af stærk kystvind og sol. Helena Energy Center består af Helena Wind på 268 MW og Sparta Solar på 250 MW (vekselstrøm). Projektet har sikret sig kontrakter med flere aftagere, herunder Henkel for en del af produktionen fra vind og Target for en del af produktionen fra solenergi. Som et led i Helena Energy Center-projektet samarbejder Ørsted med Texas Native Seeds Program, som e...
30.03.2021: Danske virksomheder tæt på væksteventyr inden for ny energiform | Optimering.nu
Nyhed

Danske virksomheder tæt på væksteventyr inden for ny energiform – men de ved det ikke endnu

Energisektoren er trådt ind i en ny tidsalder med titlen Power-to-X. De nye PtX-teknologier bliver spået en stor fremtid, fordi de kan mindske CO2-udledningen for eksempel ved at gøre tung landtransport og skibsfart klimaneutral. Men hvor stor? Og hvad kræver det? Det arbejder de fire GTS-institutter – FORCE Technology, Teknologisk Institut, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Alexandra...
30.03.2021: Nye rørledninger skal fremtidssikre tankanlæg ved Nordjyllandsværket | Optimering.nu
Nyhed

Nye rørledninger skal fremtidssikre tankanlæg ved Nordjyllandsværket

Tilbage i 2015 overtog Port of Aalborg olielageret ved Nordjyllandsværket, som ikke længere benyttes til værkets drift. Olielageret består af fire 55.000 kubikmeterstore tanke, der indtil da havde været inaktive i mere end 15 år. Siden har havnen været i fuld gang med at renovere og opgradere tankanlægget med henblik på at genoptage og fremtidssikre driften. I den forbindelse har Port of Aal...
Hent flere artikler