Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
Nyhed

Energioptimering skal hjælpe Arla på vej mod mindre CO2

Grundfos, der er global leder inden for avancerede pumpeløsninger og vandteknologier, skal hjælpe Arla Foods med missionen om at reducere 63 procent af mejerivirksomhedens CO2-emissioner inden 2030. For at nå dette mål samarbejder Arla med vigtige partnere i hele værdikæden for at optimere sine aktiviteter og finde frem til de løftestænger, der kan fremme virksomhedens…

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering
SafeEx og direktør Rene Larsen er klar til at arbejde med flere danske kunder igen. Blandt de nye danske kunder er Aalborg Havn, hvor softwarehuset selv bor. Foto: Lars Horn.
Nyhed

Dansk udvikler af vedligeholdelsessoftware retter fokus på hjemmemarkedet

Softwarevirksomheden SafeEx står bag en cloud software- og serviceløsning, der kan håndtere vedligeholdelsesrutiner, og nu går selskabet benhårdt efter strategiske samarbejder med danske virksomheder inden for vedvarende energi. Efter at have fokuseret på det globale marked siden starten i 2010, er 80 procent af kunderne i dag globale aktører inden for olie og gas. Det...
Optimering
Nyhed

Ny e-bog om lækagedetektion på markedet

Der er store forbedringer at hente for produktionsvirksomheder omkring energieffektivitet og produktivitet ved at anvende akustisk teknologi til at finde lækager i luft-, gas- og vakuumsystemer og på den måde øge oppetiden og minimere spild. Netop den type løsninger er blandt kerneydelserne hos den internationale teknologivirksomhed Fluke, der fremstiller professionelt elektronisk og måle- og t...
Optimering
Nyhed

Dårligt vedligehold skyld i fatalt brokollaps i Indien

Optimalt vedligehold handler som regel om økonomi og driftstider, men at det også kan handle om menneskeliv fik vi desværre et frygteligt eksempel på i forrige uge. Den 30. oktober styrtede en hængebro til fodgængere således sammen i Indien, og dårlig vedligeholdelse har fået skylden, skriver blandt andet BBC. Mere specifikt drejer det sig om...
Optimering
Nyhed

Behov for massive investeringer i energirenovering af kommunale bygninger

696 kommunale bygninger – lige fra skoler og rådhuse til jobcentre og sportshaller – i København og 751 i Aarhus har energimærke D til G. Det svarer til, at henholdsvis 67 og 74 procent af de to kommuners ejendomme har et højt energiforbrug. I hele Danmark har 17.969 kommunalt ejede energimærkede bygninger energimærke D til G....
Holmegaard Værk 2020
Nyhed

Holmegaard Værk siger farvel til gassen med støtte fra Andel

78.000 gæster besøger hvert år Holmegaard Værk, hvor man kan se 42.000 Holmegaard glas, 7.000 stykker Kähler-keramik og masser af kunsthåndværk. Aktive glaspustere er i fuld gang i det arbejdende glasværksted, hvor to ovne brænder 118.000 m3 naturgas af om året. Det medfører en udledning på 173 ton CO2. Nu skal museets klimaaftryk nedbringes markant,...
Optimering
Nyhed

AI optimerer metrovedligehold

Brugen af kunstig intelligens vinder indpas flere og flere steder i industrien, ikke mindst inden for vedligehold. Eksempelvis kan AI forudsige, hvornår et sporskifte i metroen med en vis sandsynlighed går i stykker, eller hvornår den senest skal udskiftes, hvis et dyrt driftsstop skal undgås. Og så får AI pludselig enorm nytteværdi for mange. »Det...
Forholdene i Arktis er hårde ved Forsvarets materiel, så manglende vedligehold bliver hurtigt et problem. Foto: Forsvarsgalleriet
Nyhed

Manglende vedligehold handicapper Forsvaret i Arktis

Havområderne i Arktis og Nordatlanten, altså hele vejen rundt om Grønland og de nærliggende dele af Nordpolen, samt ned mod Færøerne, bliver stadigt mere strategisk vigtige, ikke mindst i takt med, at klimaforandringerne og de stigende temperaturer gør farvandene sejlbare i længere perioder ad gangen. I den forbindelse har Forsvaret en vigtig opgave med at...
Optimering
Nyhed

Ny bog rammer elfaget bredt

De studerende på landet videregående tekniske uddannelser kan se frem til at få en lærebog mellem hænderne, når der er elfag på skemaet. ”Anvendt elektroteknik – projektering af elektriske installationer” hedder værket, der er en lærebog til undervisningen i alle faser af projektering og dimensionering af elektriske installationer. Forfatteren bag bogen er lektor Poul Høgh...
Hent flere artikler