Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
30.06.2021: 150 millioner kroner til energiforbedringer i kommunale bygninger | Optimering.nu
Nyhed

Ny tilskudspulje: 150 millioner kroner til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger

Der afsættes 150 millioner kroner i 2021 og 145 millioner kroner i 2022. En del af midlerne fra puljen målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger. »Det glæder mig utrolig meget, at vi med tilskudspuljen kan støtte energieffektiviserende projekter over hele landet. For det er til fordel for os alle –…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

29.06.2021: Sweco bliver teknisk rådgiver for Danmarks energiø i Nordsøen | Optimering.nu
Nyhed

Sweco bliver teknisk rådgiver for Danmarks energiø i Nordsøen

Det bliver Europas største arkitekt- og ingeniørrådgiver Sweco, der skal bistå Energistyrelsen som teknisk rådgiver i det forberedende arbejde med at udbyde opgaven med anlægget af verdens første energiø. »Med energiøerne står Energistyrelsen overfor en særdeles spændende, men også særdeles kompleks implementeringsopgave. I den forbindelse har vi brug for specialiseret teknisk assistance, blandt andet til at fastsætte funktionskrav til energiøen i Nordsøen. Efter et offentligt udbud af rådgiveropgaven er valget faldet på Sweco. Vi ser frem til samarbejdet,« siger Mads Krogh, programchef for energiøer i Energistyrelsen. »Vi har sat et stærkt hold til at hjælpe Energistyrelsen med at scope og udbyde opgaven. Energiøen vil blive den første af sin slags i verden, og derfor kræver det nytænkning, innovation og samspil mellem partnerne for at sikre gennemførelsen af dette unikke projekt. I Sweco har vi unik viden inden for arkitektur, energi, havne samt marinekonstruktioner. Det er ...
29.06.2021: Nu bliver den første CO2 indfanget på Amager Bakke | Optimering.nu
Nyhed

Nu bliver den første CO2 indfanget på Amager Bakke

Målet er at kunne indfange 500.000 ton CO2 fra Amager Bakkes udledning i 2025, og nu har Amager Ressourcecenter taget det første store og meget vigtige skridt på vejen. Det skete, da Amager Ressourcecenter og partnere sammen med klimaminister Dan Jørgensen og Københavns overborgmester, Lars Weiss, torsdag den 24. juni indviede et pilotanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke. Med anlægget skal m...
24.06.2021: Lindø bliver til Odense Havn | Optimering.nu
Nyhed

Lindø bliver til Odense Havn: Danmarks største havn ændrer navn

Navneskiftet er et led i den udvikling, som havnen har været igennem, siden Odense Havn købte Lindø Industripark i 2014. Nu er de to hæderkronede virksomheder transformeret, og dermed er Odense Havn klar til at træde ind i fremtiden og indfri det potentiale, som specielt den grønne omstilling byder på. »Lindø-navnet er en stor og væsentlig del af vores historie, vores værdier og vores DNA. D...
11.06.2021: Politisk aftale sikrer fremtidens grønne el-net | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale sikrer fremtidens grønne el-net

For at sikre en grøn omstilling af Danmark og 70 procents reduktion i vores udledning af drivhusgasser skal vi bruge grøn strøm i langt flere sammenhænge, end tilfældet er i dag. Der skal for eksempel bruges mere strøm til opladning af el-biler og individuelle varmepumper. Det kræver, at de virksomheder, som leverer strøm til danskerne, de såkaldte netvirksomheder, får nye rammer, som understøt...
03.05.2021: Tilstandsbaseret vedligehold er fremtiden – og nu nemt tilgængelig | Optimering.nu
Inspiration

Tilstandsbaseret vedligehold er fremtiden – og nu nemt tilgængelig

I produktionsindustrien er digitaliseringen driver for Industri 4.0. Optimering på alle parametre bliver stadig vigtigere. Mange produktionsvirksomheder er i dag kommet et stykke hen ad digitaliseringsvejen. Det er eksempelvis ganske udbredt at opsamle data fra sin produktion. Et naturligt næste skridt på vejen vil derfor være at bruge disse data intelligent til at skabe værdi. Palle Grøndah...
aktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
Nyhed

Energiforbruget steg de første tre måneder af 2021

Det højere energiforbrug i de første tre måneder af 2021 skyldes formodentlig koldere vejr i perioden sammenlignet med sidste år. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode sidste år er: Kulforbruget i de centrale værker steg med 17,4 procent, hvilket blandt andet kan tilskrives, at der var koldere end sidste år. Forbruget af brændstof i transportsektoren faldt i første kvartal – sandsynligvis påvirket af COVID-19-nedlukningen. Der har således især været et stort fald i forbruget af jetbrændstof, der faldt med 69,8 procent i forhold til samme periode sidst år. Produktionen af strøm fra solceller var 16,5 procent højere, fordi der er kommet flere solcelleanlæg i drift, og fordi der har været flere solskinstimer end sidste år. Vindkraftproduktionen faldt med 26,6 procent., da middelvindhastigheden i første kvartal 2021 var betydeligt lavere end sidste år. Olie- og naturgasproduktionen faldt med henholdsvis 22,3 procent og 17,9 procent   Energiforbr...
20.05.2021: Nordens største klimakammer opgraderes til at kunne teste i ekstrem kulde | Optimering.nu
Nyhed

Nordens største klimakammer opgraderes til at kunne teste i ekstrem kulde

Udstyr til for eksempel minedrift, forsvar og offshore-aktiviteter skal kunne fungere og være pålideligt i ekstreme miljøer – lige fra ørkenvarmen i Mellemøsten til den arktiske kulde i Grønland. For at møde det behov opgraderer FORCE Technology og LORC deres klimakammer på Lindø, så det fremadrettet kan teste helt ned til 60 minusgrader. Klimakammeret er et af de største, kommercielt tilgæn...
20.05.2021: Et nyt medlem i Kalundborg Symbiose | Optimering.nu
Nyhed

Et nyt medlem i Kalundborg Symbiose

»Vi er glade for at byde Chr. Hansen velkommen i Kalundborg Symbiose. Chr. Hansen er i gang med at etablere produktion i Kalundborg, så det er helt naturligt, at de bliver medlemmer af partnerskabet. Der er gode muligheder for nye symbioseprojekter mellem Chr. Hansen og de nuværende partnere. Vi glæder os over at byde velkommen til så stærk en medspiller i arbejdet med at fortsat at udvikle og ...
Hent flere artikler