Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
25.02.2021: Nyt ph.d.-projekt om vedligeholdelse og asset management | Optimering.nu
Nyhed
Eksklusivt

Nyt spændende ph.d.-projekt om vedligeholdelse og asset management

Asset Management aktiviteterne er steget i kompleksitet og volumen igennem de seneste år, i takt med at omkostningerne, krav til vidensniveauet hos medarbejderne og arbejdspresset er steget. »Denne stigning i kompleksitet er blandt andet et produkt af den øgede digitalisering, der forekommer i organisationerne, gennem både eftermontering af nye Industri 4.0 komponenter og innovative løsninger…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

18.02.2021: Ny blanket til at indberette el-ulykker på elektriske anlæg | Optimering.nu
Nyhed

Ny blanket til at indberette el-ulykker på elektriske anlæg

En driftsansvarlig virksomhed for et elektrisk anlæg skal indberette alle el-ulykker i forbindelse med el-anlægget til Sikkerhedsstyrelsen. Kravet om indberetning gælder både personskader, skader på elektrisk materiel, eksplosioner og brande. En undtagelse er el-brande i kabelskabe i lavspændingsanlæg. Disse brande skal kun indberettes, hvis konsekvensen er, at kabelskabet skal udskiftes. Sikkerhedsstyrelsen opfordrer også til, at nærved-hændelser indberettes, da oplysningerne kan bruges i indsatsen for at forebygge el-ulykker.   Ny blanket til indberetning Nu har Sikkerhedsstyrelsen gjort det lettere at indberette el-ulykker på elektriske anlæg. En ny blanket skal hjælpe brugerne gennem de informationer, der skal indberettes. Blanketten til indberetning henter automatisk oplysninger fra cvr-registret, når du logger ind med virksomhedens Nem-ID. Blanketten findes på Virk.dk: https://virk.dk/myndigheder/stat/SIK/selvbetjening/Elforsyningsanlaeg_indberetning_af_haen...
18.02.2021: Ansøgninger for 110 mio. kr. i tilskudspulje til virksomheder | Optimering.nu
Nyhed

Ansøgninger for 110 millioner kroner i tilskudspulje til virksomheder

Erhvervspuljen har været åben for ansøgninger fra virksomhederne fra 18. januar til 1. februar 2021. Ud af den vejledende tilsagnsramme for ansøgningsrunden på 175 millioner kroner er der ansøgt om tilskud for cirka 110 millioner koner svarende til cirka 63 procent. Der gennemføres som udgangspunkt i alt fem runder i 2021 med en samlet ramme på 600 millioner kroner (inklusive administration). ...
17.02.2021: Outsourcing skaber fleksibilitet hos Amager Ressourcecenter | Optimering.nu
Nyhed
Eksklusivt

Outsourcing skaber fleksibilitet hos Amager Ressourcecenter

Ved årsskiftet overtog ARC endeligt 100 procent driften af Københavns nyeste affaldsenergianlæg, Amager Bakke. Anlægget omdanner både rest- og erhvervsaffald, som ikke kan genanvendes eller specialbehandles, til fjernvarme. En central figur i den proces er Hans Christian Laurenz, der til dagligt arbejder som vedligeholdelsesingeniør hos ARC, og som dermed spiller en central rolle i den daglige ...
05.02.2021: Første mølle på plads i Danmarks største havmøllepark | Optimering.nu
Nyhed

Første mølle på plads i Danmarks største havmøllepark

27. januar blev tårn, møllehus og vinger samlet til den første mølle i havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen ud for den danske kyst. En proces som normalt tager små 14 timer. »Vi er stolte over, at den første af mange møller nu står klar til at producere elektricitet på Kriegers Flak. Vi forventer, at danskerne og dansk industri allerede en af de kommende dage vil modtage den første fossi...
04.02.2021: Danmark bliver en ø rigere: Verdens første energi ø etableres i Nordsøen | Optimering.nu
Nyhed

Danmark bliver en ø rigere: Verdens første energi ø etableres 80 kilometer ude i Nordsøen

Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om konstruktion og ejerforhold for energiøen i Nordsøen. Det bliver danmarkshistories største anlægsprojekt med en estimeret samlet anlægssum på 210 milliarder kroner. Det svarer til op imod fem Storebæltsbroer ell...
02.02.2021: Databaseret energiledelse viser vejen til energieffektivisering | Optimering.nu
Nyhed

Databaseret energiledelse viser vejen til energieffektivisering i kommuner og regioner

I arbejdet med initiativet ’Energieffektive og Intelligente Bygninger’ har Energistyrelsen gennem demonstrationsprojekter gennemført en indsats til fremme af databaseret energiledelse i kommuner og regioner. Resultaterne af dette arbejde er nu samlet i en hvidbog, der kan hjælpe kommuner og regioner med at fremme moderne, databaserede løsninger inden for energiledelse. Hvidbogen præsenterer barrierer og muligheder, når man vil etablere databaseret energiledelse, og skal hjælpe kommuner og regioner med at bruge data som grundlag for deres energiledelsesindsats.   Ti kommuner og to regioner Der er givet tilskud til ti kommuner og to regioner, hvis demonstrationsprojekter er kortlagt i rapporten. Formålet med projekterne er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan gavne andre kommuner og regioner og dermed fremme udbredelsen af moderne, databaserede løsninger inden for energiledelse. Projekterne i de ti kommuner og to regioner sigter mod at afdække barrie...
28.01.2021: Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling | Optimering.nu
Inspiration

Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling

I både den nuværende og tidligere regering har den grønne omstilling været et varmt samtaleemne. Særligt forsøgt italesæt ved valget i 2019. Ord er dog siden blevet til handlinger, og via en ny bred aftale mellem partierne kan grønne investeringer faciliteres i højere grad, og der kan gives fradrag på grønne investeringer på 116 procent helt frem til 2022.   Minimal udledning En virks...
28.01.2021: Mere data skal fremme mere energieffektive bygninger | Optimering.nu
Nyhed

Mere data skal fremme mere energieffektive bygninger

Der er store potentialer for at effektivisere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Det kan dog være en udfordring at sammensætte et godt datagrundlag til at identificere potentialerne og målrette indsatsen mod de bygninger og tiltag, hvor det giver størst effekt. Derfor bliver der nu, som et forsøg, etableret en såkaldt bygningshub, der samler de relevante data. Det sker som en ...
Hent flere artikler