Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner | Optimering.nu
Nyhed

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner

Fra i dag kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af el-drevne varmepumper til fjernvarmeproduktion. Ansøgningsrunden er åben fra i dag til og med 31. oktober 2021, og der kan samlet set søges tilskud for 44,6 millioner kroner. Målgruppen er fjernvarmevirksomheder med en høj andel af varmeproduktionen baseret på kul, olie eller naturgas. Varmepumpeprojekterne vil…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold

NDE – eller Non-Destructive Examination – er forudsætningen for forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold. NDE-metoder og -værktøjer sikrer, at man som vedligeholdsansvarlig har tæt føling med sine anlægs aktuelle tilstand – og at man samtidig får en indikation for, hvor lang tid der går, før man måske oplever et havari. »For at kunne flytte sig fra afhjælpende vedligehold eller intervalbaseret vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold skal man have et godt kendskab til sine anlægs aktuelle tekniske tilstand. Forenklet sagt skal man undgå at reparere på udstyr, der ikke trænger til det. Til det formål findes en række forskellige teknologier og målemetoder, der hver for sig, eller sammen, kan give et godt ”kig” ind i maskinen, som man ikke ville kunne få på anden måde. Det er teknologier og metoder, som går under fællesbetegnelsen Non-Destructive Examination. Det betyder, at anlæggene kan, og i nogle tilfælde skal, køre videre, mens man undersøger dem, uden at de vel at mærk...
Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder | Optimering.nu
Nyhed

Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder, forbrugere og den grønne omstilling

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for virksomheder, fjernvarmekunder og den grønne omstilling. Aftalekredsen bag klimaaftale for energi og industri indgik derfor 7. september 2021 en opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme. Energistyrelsen har nu sendt lovforslaget, der udmønter aftalen, i høring med frist for kommentarer 6. oktober 2021. &nb...
Nordic Sugar: Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi | Optimering.nu
Inspiration

Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi

Alle ledere og mellemledere hos Nordic Sugar skal som udgangspunkt igennem proceslederuddannelsen, som er et uddannelsesforløb udviklet i tæt samarbejde med Procesindustrien under Dansk Industri. »Oprindelig begyndte vi at uddanne vores ledere og mellemledere, fordi vi ønskede at højne vores ledelseskompetencer generelt, og konkret stod vi med opgaven at flytte vores vedligehold til et langt...
Skandinaviens største havmøllepark blev indviet 6. september | Optimering.nu
Nyhed

Skandinaviens største havmøllepark blev indviet 6. september

Alle 72 havmøller er på plads og klar til at levere fossilfri el fra Kriegers Flak, der er Vattenfalls nyeste og til dato største havmøllepark. Havmølleparken har en produktionskapacitet på 604 MW, svarende til det årlige forbrug i omkring 600.000 danske husstande. Det gør Kriegers Flak til Danmarks, og Skandinaviens, største havmøllepark, der kommer til at øge el-produktionen fra vindmøller...
HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid | Optimering.nu
Nyhed

HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid

Der er mindst 30 gode år endnu i tårne og fundamenter i den ikoniske havvindmøllepark på Middelgrunden ud for København. Det viser en analyse, som R&D Engineering har lavet for HOFOR. Det er godt nyt for HOFOR, som arbejder på at forlænge havvindmøllernes levetid – hvilket ikke er sket før i danske farvande. Med deres placering i en blød bue lige ud for København er havvindmøllerne på...
Lolland bliver centrum for energilagring i varme sten | Optimering.nu
Nyhed

Lolland bliver centrum for energilagring i varme sten

Rødby kan se frem til at blive hjemsted for et nyt energilagringsanlæg, som har potentiale til at løse en af barriererne for en fremtidig 100 procent grøn el-forsyning. Anlægget bliver af typen GridScale, som kan gemme strømmen fra de tidspunkter, hvor vinden blæser og solen skinner, til senere brug. »Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at mindske klimaforandringerne. Set i lyset af den seneste klimarapport fra IPCC er opgaven ikke blevet mindre. I Andel vil vi gerne være en del af løsningen og gå foran ved at investere i grøn omstilling, for eksempel gennem udbygning af ladeinfrastruktur, men også ved at bruge vores viden til at udvikle nye grønne teknologier. Derfor glæder det mig også, at vi nu har fundet den helt rigtige geografiske placering og kan sætte turbo på opførelsen af vores energilager, så vi kommer et skridt nærmere at lagre strømmen fra vedvarende energikilder,« siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel. ...
Logimatic sælger en del af forretningen til italiensk koncern | Optimering.nu
Nyhed

Nordjysk teknologivirksomhed sælger en del af forretningen til italiensk koncern

»Vi er stolte af igen at have vækstet så kraftigt, at det påkalder sig positiv opmærksomhed udefra,« fortæller Logimatic Gruppens direktør, Troels Severinsen, om årsagen til, at RINA køber ind i Nordjylland: »RINA ønsker at styrke sin position inden for digitalisering og det omfatter en 100 procent overtagelse af vores selskab Logimatic Solutions A/S.« Efter salget består Logimatic Gruppe...
Politisk aftale bringer Energiøen i Nordsøen tættere på realisering | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale bringer Energiøen i Nordsøen tættere på realisering

Det bliver ét samlet udbud af partnerskab og anlægsopgave for Energiøen i Nordsøen, der skal forsyne Danmark og Europa med grøn strøm. Ejerskabet bygges op som et aktieselskab, hvor staten ejer mindst 50,1 procent, og byderne på øen skal have mulighed for at etablere ekstra arealer på øen til innovative, grønne løsninger. Det er nogle af punkterne i den aftale, som regeringen, Venstre, Dansk...
Hent flere artikler