Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner | Optimering.nu
Nyhed

Ny runde med tilskud til el-drevne varmepumper åbner

Fra i dag kan fjernvarmevirksomheder ansøge om tilskud til etablering af el-drevne varmepumper til fjernvarmeproduktion. Ansøgningsrunden er åben fra i dag til og med 31. oktober 2021, og der kan samlet set søges tilskud for 44,6 millioner kroner. Målgruppen er fjernvarmevirksomheder med en høj andel af varmeproduktionen baseret på kul, olie eller naturgas. Varmepumpeprojekterne vil…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder | Optimering.nu
Nyhed

Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder, forbrugere og den grønne omstilling

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for virksomheder, fjernvarmekunder og den grønne omstilling. Aftalekredsen bag klimaaftale for energi og industri indgik derfor 7. september 2021 en opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme. Energistyrelsen har nu sendt lovforslaget, der udmønter aftalen, i høring med frist for kommentarer 6. oktober 2021.   Ny prisregulering af overskudsvarme Med lovforslaget foreslås det at forenkle de nuværende regler for udnyttelse af overskudsvarme. Helt konkret foreslås en administrativ simpel prisregulering, hvor prisen på overskudsvarme frit kan forhandles, så længe den holdes under et prisloft. Prisloftet indrettes, så det afspejler den pris, som fjernvarmeselskabet skulle betale, hvis de i stedet investerede i et andet varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi. Prisreguleringen medfører, at virksomheder, der leverer overskudsvarme, slipper for at indsende priser og budgetter relateret t...
Skandinaviens største havmøllepark blev indviet 6. september | Optimering.nu
Nyhed

Skandinaviens største havmøllepark blev indviet 6. september

Alle 72 havmøller er på plads og klar til at levere fossilfri el fra Kriegers Flak, der er Vattenfalls nyeste og til dato største havmøllepark. Havmølleparken har en produktionskapacitet på 604 MW, svarende til det årlige forbrug i omkring 600.000 danske husstande. Det gør Kriegers Flak til Danmarks, og Skandinaviens, største havmøllepark, der kommer til at øge el-produktionen fra vindmøller...
HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid | Optimering.nu
Nyhed

HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid

Der er mindst 30 gode år endnu i tårne og fundamenter i den ikoniske havvindmøllepark på Middelgrunden ud for København. Det viser en analyse, som R&D Engineering har lavet for HOFOR. Det er godt nyt for HOFOR, som arbejder på at forlænge havvindmøllernes levetid – hvilket ikke er sket før i danske farvande. Med deres placering i en blød bue lige ud for København er havvindmøllerne på...
Lolland bliver centrum for energilagring i varme sten | Optimering.nu
Nyhed

Lolland bliver centrum for energilagring i varme sten

Rødby kan se frem til at blive hjemsted for et nyt energilagringsanlæg, som har potentiale til at løse en af barriererne for en fremtidig 100 procent grøn el-forsyning. Anlægget bliver af typen GridScale, som kan gemme strømmen fra de tidspunkter, hvor vinden blæser og solen skinner, til senere brug. »Vi står som samfund over for en fuldstændig afgørende og omfattende opgave med at mindske k...
Logimatic sælger en del af forretningen til italiensk koncern | Optimering.nu
Nyhed

Nordjysk teknologivirksomhed sælger en del af forretningen til italiensk koncern

»Vi er stolte af igen at have vækstet så kraftigt, at det påkalder sig positiv opmærksomhed udefra,« fortæller Logimatic Gruppens direktør, Troels Severinsen, om årsagen til, at RINA køber ind i Nordjylland: »RINA ønsker at styrke sin position inden for digitalisering og det omfatter en 100 procent overtagelse af vores selskab Logimatic Solutions A/S.« Efter salget består Logimatic Gruppe...
Politisk aftale bringer Energiøen i Nordsøen tættere på realisering | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale bringer Energiøen i Nordsøen tættere på realisering

Det bliver ét samlet udbud af partnerskab og anlægsopgave for Energiøen i Nordsøen, der skal forsyne Danmark og Europa med grøn strøm. Ejerskabet bygges op som et aktieselskab, hvor staten ejer mindst 50,1 procent, og byderne på øen skal have mulighed for at etablere ekstra arealer på øen til innovative, grønne løsninger. Det er nogle af punkterne i den aftale, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om. »Energiøen i Nordsøen er ét af vor tids største grønne projekter, som også bliver mødt med kæmpestor interesse og engagement – både i Folketinget og erhvervslivet. Det understreger aftalen her også, hvor vi nu tager endnu et vigtigt skridt, der skal bidrage til at sikre et stærkt, grønt samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv. Energiøen er et vigtigt samfundsprojekt, som især skal bygges på et solidt fundament af de kompe...
27.08.2021: Lumarine investerer i digitalisering via SERTICA-apps | Optimering.nu
Nyhed

Lumarine investerer i digitalisering af vedligehold og indkøb via SERTICA-apps

Hos Logimatic Solutions er de glade for at kunne fortælle, at Lumarine bliver en del af SERTICA-familien. Den norske dambrugsvirksomhed kommer fremover til at benytte SERTICA til at administrere deres tre produktionssteder, hvor der dyrkes torsk, berggylt, stenbider og post-smolt laks. Hans Chr. Jensen, salgschef hos Logimatic Solutions, fortæller: »Allerede under salgsprocessen blev det ...
Optimering
Nyhed

Nordomatic sikrer godt indeklima på supersygehuset i Gødstrup

I uge 26 afleverede Nordomatic den sidste etape af sin store entreprise med bygningsautomation på DNV-Gødstrup, der er Region Midtjyllands nye supersygehus ved Herning. Dermed har koncernen været i stand til at afslutte alle sine etaper inden for de fastsatte tidsrammer på et hospitalsbyggeri, der ellers er slemt plaget af forsinkelser. Hospitalet bliver på 145.000 kvadratmeter og kommer bl...
Hent flere artikler