Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

22.01.2021: Kriegers Flak er klar til at levere grøn strøm | Optimering.nu
Nyhed

Danmarks største havvindmøllepark er klar til at levere grøn strøm

Når lyset er tændt, mobilen lader op og radioen kører, bliver det på mere grøn strøm. Der kommer nemlig mere klimavenlig strøm i ledningerne, nu hvor Vattenfall, der står for etablering og driften af Kriegers Flak Havmøllepark, har etableret en del af parken og fået de nødvendige tilladelser og dermed er klar til at levere…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

18.01.2021: 175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge | Optimering.nu
Nyhed

Erhvervspuljen: 175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge

Hvis du er en privatejet produktions-, handels- eller servicevirksomhed, har du lige fået åbnet en dør til 175 millioner kroner. Pengene uddeles af Energistyrelsen som tilskud til projekter, der sænker energiforbruget i virksomhederne. »Tilskuddet sikrer god økonomi i klimavenlige projekter, der sænker energiforbruget, CO2-udledningen og forbedrer konkurrenceevnen hos virksomhederne. Vi har en klar målsætning om, at Erhvervspuljen skal nå bredt ud, og vi havde mange forskellige typer ansøgere i første runde. Det forventer vi også denne gang, hvor vi vil gøre en særlig indsats for at fortælle de små og mellemstore virksomheder om muligheden,« siger vicedirektør Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen.   SMV Danmark: Jo før, jo bedre Tilskuddet gives til projekter som eksempel udskiftning af kedler med varmepumper, skift til LED-belysning og energioptimering af procesanlæg. Brancheorganisationen SMV Danmark vil gøre sit, for at flere SMV’er får tilskud til at spare energi. ...
14.01.2020: Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark |Optimering.nu
Nyhed

Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark

Der bliver konkurrence om at opføre Danmarks hidtil største havmøllepark, som skal ligge i Nordsøen ud fra kysten ved Thorsminde. Energistyrelsen modtog senest 1. december 2020 i alt seks ansøgninger fra et bredt felt af konsortier og selskaber, som ønsker at byde på opgaven med at bygge Thor Havvindmøllepark. Alle seks konsortier og selskaber lever op til de fastsatte kriterier for finansiel o...
11.01.2021: En kvart milliard til nye grønne klimateknologier | Optimering.nu
Nyhed

En kvart milliard til nye grønne klimateknologier

Nyt år. Nye midler til energiteknologiske projekter. I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK. Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for ansøgere til den næste runde, der har frist for projektansøgere 5. marts 2021. »Vi ved, at nye klimateknologier skal...
21.12.2020: Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022 |Optimering.nu
Nyhed

Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022

Partierne bag klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har besluttet, at der i 2022 skal oprettes en ordning på finansloven, som kompenserer el-forbrugerne for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg. Omkostningerne bliver i dag udlignet af udligningsordningen via PSO-systemet, som afskaffes med udgangen af 2021. Kompensationsordningen skal bidrage til, at el-forbruge...
21.12.2020: Politisk aftale om overgangsordning skaber usikkerhed for branchen | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale om overgangsordning skaber usikkerhed for branchen

Siden klimaaftalen blev indgået i sommer, har det stået klart, at den såkaldte udligningsordning, der dækker elnetselskabernes omkostning til at tilslutte vedvarende energianlæg til el-nettet, udløber ved udgangen af 2022. Ordningen er finansieret af PSO-systemet, som imidlertid ophører i 2021. Det skaber et finansieringshul, og regeringen har derfor indgået en aftale med forligskredsen bag kli...
18.12.2020: [Milepæl] Vindmøller kan balancere el-nettet | Optimering.nu
Nyhed

Milepæl: Vindmøller kan balancere el-nettet

Kan man regne med vindmøller, hvis Energinet pludselig har brug for at få skruet op for strømproduktionen for at sikre balancen i danskernes el-net? Ja, det kan man. Det viser et pilotprojekt, som energihandelskoncernen Energi Danmark og det statslige transmissionsselskab Energinet, der er ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark, netop har udført. Selvom vindmøller producerer, som vinden blæser, kan man i dag forudsige produktionen så præcist, at vindmøller kan blive leverandør af de reserver, Energinet løbende skal kunne trække på. Dermed kan vindmøller indgå på lige fod med de kraftværker, som hidtil har været de eneste, der har stået klar til at skrue op eller ned, hvis der sker en fejl i el-nettet, en vindfront kommer lidt mindre blæsende end først antaget, eller forbruget er større end forventet. »Vi har indtil nu været usikre på, om det var sikkert nok at lade vindmøller byde ind og levere til balancemarkedet – om man for eksempel om mandagen præcist nok kunn...
14.12.2020: Forskere vil gøre ammoniakproduktion 100 procent grøn | Optimering.nu
Nyhed

Forskere vil gøre ammoniakproduktion 100 procent grøn

Med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 2,9 millioner kroner vil danske og amerikanske forskere nu arbejde på at udvikle en teknologi, der kan få stor betydning for ammoniakproduktion – en af verdens største udledere af CO2. I projektet, der går under navnet ’A new twist on ammonia production: more efficient electrochemical synthesis using \'designer\' hydrogen-binding mediators...
11.12.2020: [Ny bekendtgørelse] Skærpede regler skal styrke sikkerheden af vindmøller | Optimering.nu
Nyhed

[Ny bekendtgørelse] Skærpede regler skal styrke sikkerheden af vindmøller

Den nye bekendtgørelse, der viderefører de fleste af de gældende regler, fastsætter, at ejere af mindre vindmøller fremover skal føre logbog, når der udføres service. Samtidig skærpes kravene for vindmøller, der midlertidigt eller permanent er ude af drift, idet der dels fortsat skal udføres regelmæssig service, dels at vindmøllen skal sikres forsvarligt, når den stoppes.   Muligheden ...
Hent flere artikler