Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
Nyhed
Eksklusivt

Få hurtigt svar på dit vedligeholdsniveau

Et nyt onlineværktøj skal nu hjælpe DDV’s medlemsvirksomheder til at benchmarke sig selv, når det gælder deres niveau af vedligehold. Analyseværktøjet er baseret på en tilpasset model af SAMÍ-pyramiden, som har fem niveauer af vedligehold. Ved at svare på en række spørgsmål udløses et antal point, som til sammen giver en bestemt score. Denne score…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Optimering
03.05.2021: Nu går forundersøgelserne for energiøen i gang | Optimering.nu
Nyhed

Nu går forundersøgelserne for energiøen og havvind i Nordsøen i gang

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre energiøen eller havvindmølleparker i området, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante geofysiske, geotekniske og miljømæssige oplysninger om forundersøgelsesområdet på havet. På baggrund af tilladelsen vil Energinets skibe i Nordsøen undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområdet, hvor energiøen og havvindmølleparken kan placeres. Samtidig miljøundersøger Energinet også forundersøgelsesområdet. Forundersøgelserne bidrager til den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen og havvindmølleparker samt til, at energiøen kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af kommende udbud af havvind og ø. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet. Senere vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøe...
03.05.2021: Eksporten af energiteknologi faldt i 2020 | Optimering.nu
Nyhed

Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

Det er især eksporten af vindenergiteknologi, der er faldet, og som får den samlede eksport af energiteknologi til at falde. I 2019 var eksporten på 68,5 milliarder kroner, mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 milliarder kroner. Det er et fald på 21 procent. 2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og dele dertil. Hvis man sammenligner med 2018, er vindeksporten i 2020 kun f...
Optimering
Nyhed

Corona-test af spildevand kan være på plads til efteråret

DANVA er begejstret for, at regeringen har besluttet, at smitteopsporing via kloakvand for covid-19 udbredes i Danmark. Dermed følger man EU-kommissionens anbefalinger om, at metoden skal være indført senest 1. oktober i de større byer i medlemslandene. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede planen for indførelse af spildevandstest under et samråd i Folketingets Epidemiudvalg 21. apr...
Optimering
Nyhed

Konvertering af CO2 med nyt Power-to-X-system

Et nyt pilotskala-projekt, der samler ekspertise fra den vestjyske virksomhed Landia, University of Queensland i Australien og Aarhus Universitet, skal udvikle et omkostningseffektivt system til biogas-metanisering. Projektet, der går under navnet InjectMe, har et samlet budget på 12,1 millioner kroner og er støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, under ...
14.04.2021: Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen | Optimering.nu
Nyhed

Ny pulje skal fremme CO2-lagring i Nordsøen

En ny pulje på 197 millioner kroner skal vise vejen mod sikker og miljømæssig forsvarlig CO2-lagring – om muligt allerede fra 2025. Midlerne er afsat som en toårig bevilling til projekter med fokus på nye teknologier til lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen. »Den danske undergrund har indtil nu været historien om olie og gas. Nu er det tid til at skrive et nyt, grønt ka...
12.04.2021: Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020 | Optimering.nu
Nyhed

Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 8,5 procent, og faldet slog især igennem i et mindre forbrug af fossile brændsler. Forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 21 procent og 14,1 procent, mens forbruget af olieprodukter blev reduceret med 13 procent. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi med mere med 1 procent sidste år. En del af faldet i forbruget i 2020 skyldes covid-19-pandemien. Ikke overraskende var det især salget af jetbrændstof til indenrigs- og udenrigsluftfart, der sidste år tog et dyk på cirka 65 procent efter en generel stigende trend fra 2015 til 2019. Salget af benzin, der primært anvendes til transport, faldt markant i marts, april og maj måned 2020, hvorefter salget rettede sig op til tidligere års niveau.   [caption id=\"attachment_3658\" align=\"alignnone\" width=\"810\"] Figur 2: Salget af benzin i 2020 sammenlignet med året før og de 5 forgangne år.[/caption]   Stort fald i CO2-udledningen fra energiforbrug Som ...
31.03.2021: Ørsted vil udvikle et af verdens største vedvarende brintanlæg | Optimering.nu
Nyhed

Ørsted vil udvikle et af verdens største vedvarende brintanlæg med kobling til industriel efterspørgsel i Holland og Belgien

Den grønne elektricitet, der er nødvendig for at producere vedvarende brint, skal i visionen komme fra udbygningen af yderligere havvind i stor skala. De store industrivirksomheder i regionen ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux og Zeeland Refinery støtter udviklingen af den nødvendige regionale infrastruktur, der skal muliggøre bæredygtig produktion af stål, ammoniak, ethylen og brændstoffer i fre...
30.03.2021: Ørsted igangsætter byggeri af største onshore-projekt til dato | Optimering.nu
Nyhed

Ørsted igangsætter byggeri af største onshore-projekt til dato

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om sit hidtil største onshore-projekt, Helena Energy Center, som er et hybridprojekt på 518 MW med både vind- og solenergi. Projektet forventes idriftsat i første halvdel af 2022. Med projektet udvider Ørsted sin portefølje af aktiviteter inden for landvind og solenergi til at omfatte Bee County i det sydlige Texas. Hybridprojektet giver Ørst...
Hent flere artikler