Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

21.09.2020: NDE – Den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold | Optimering.nu
Viden

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold

NDE – eller Non-Destructive-Examination – er forudsætningen for forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold. NDE-metoder og -værktøjer sikrer, at man som vedligeholdsansvarlig har tæt føling med sine anlægs aktuelle tilstand – og at man samtidig får en indikation for, hvor lang tid der går, før man måske oplever et havari. »For at kunne flytte sig fra afhjælpende…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

08.07.2020: Digitalisering skal sikre vandselskab plads i global energitop | Optimering.nu
Nyhed | Viden

Digitalisering skal sikre vandselskab plads i global energitop

Én million liter vand. Så meget spildevand og regnvand passerer gennem VandCenter Syds rensningsanlæg Ejby Mølle Renseanlæg i udkanten af Odense – hver eneste time. Ud kommer rent vand, der ledes ud i Odense Å, som snor sig igennem anlægget, der blev etableret tilbage i 1908. Schneider Electric har leveret udstyr til et elforsynings- og automationssystem til VandCenter Syds største renseanlæg Ejby Mølle, hvor pumpesystemet har gennemgået en stor renovering. I dag er anlægget fuldt automatiseret og overvåget ved hjælp af en række komponenter, der indsamler, analyserer, gemmer og præsenterer data. ”Det er vigtigt for os, at vi kører alle dele af vores anlæg så effektivt som muligt, hvor vi tager hensyn til kvaliteten af vandet og lovgivningen, men også hvor vi bruger så lidt energi som overhovedet muligt. Før i tiden skulle vi ud og tjekker pumperne manuelt – i dag kan vi følge det hele via computere og telefoner,” siger Anders Hjadstrup Hansen, der er projektchef i VandCente...
10.05.2020: Bæredygtig dimensionering af el-kabler | Optimering.nu
Viden

Bæredygtig dimensionering af el-kabler

I fremtiden, hvor energien skal skabes af vedvarende energikilder, skal dimensionering af el-kabler også leve op til kravet om bæredygtighed, så denne energi udnyttes bedst muligt. Det er begrundelsen for at fokusere på unødvendigt energitab i el-kabler. På Aarhus Maskinmesterskole har vi som led i et forskningsprojekt analyseret muligheder for at minimere det energitab, der skabes i vores el-l...
Hent flere artikler