Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
14.01.2021: Gode råd til brug af din gasdetektor i koldt vejr | Optimering.nu
Viden

Gode råd til brug af din gasdetektor i koldt vejr

En lavfront har ramt Danmark, og den vækker formentligt bekymringer hos dig, der er afhængig af effektiv gasdetektering; Hvor godt fungerer dit gasdetekteringsudstyr under de kolde forhold? Nogle instrumenter er godkendt til brug helt ned til minus 40 C, dog er de fleste ”kun” godkendt til brug ned til minus 20 C. Her skal det…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

v
Viden

[ANALYSE] Kommende energiø i Nordsøen vil kunne levere grøn strøm til alle skibe og fly i Danmark

Den grønne omstilling er særligt udfordret i luft- og skibsfart og i den tunge industri, hvor el ikke kan bruges direkte. Det kræver modning og skalering af Power-to-X-teknologier, der kan omdanne for eksempel vindmøllestrøm til grønne brændstoffer, og en ny analyse fra Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet viser, at potentialet er stort, hvis PtX-teknologierne udvikles og opskaleres. »En af den grønne omstillings store udfordringer er at reducere udledningerne på transportområdet. Med Power-to-X kan vi bruge den grønne strøm til at lave brændstoffer til fly, skibe og lastbiler. Potentialet er enormt, særligt med Danmarks store havvindsressourcer. Det er netop derfor, vi vil bygge verdens to første energiøer og PtX-anlæg med en samlet kapacitet, der er fem gange så stor, som de største anlæg, der findes i verden i dag,« siger klimaminister Dan Jørgensen. Energiforbruget ved elektrolyse er fortsat stort, og grøn brint er endnu ikke er konkurrencedygtig med fossile brændstof...
21.09.2020: NDE – Den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold | Optimering.nu
Viden

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold

NDE – eller Non-Destructive-Examination – er forudsætningen for forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold. NDE-metoder og -værktøjer sikrer, at man som vedligeholdsansvarlig har tæt føling med sine anlægs aktuelle tilstand – og at man samtidig får en indikation for, hvor lang tid der går, før man måske oplever et havari. »For at kunne flytte sig fra afhjælpende vedligehold eller intervalb...
08.07.2020: Digitalisering skal sikre vandselskab plads i global energitop | Optimering.nu
Nyhed | Viden

Digitalisering skal sikre vandselskab plads i global energitop

Én million liter vand. Så meget spildevand og regnvand passerer gennem VandCenter Syds rensningsanlæg Ejby Mølle Renseanlæg i udkanten af Odense – hver eneste time. Ud kommer rent vand, der ledes ud i Odense Å, som snor sig igennem anlægget, der blev etableret tilbage i 1908. Schneider Electric har leveret udstyr til et elforsynings- og automationssystem til VandCenter Syds største renseanlæ...
10.05.2020: Bæredygtig dimensionering af el-kabler | Optimering.nu
Viden

Bæredygtig dimensionering af el-kabler

I fremtiden, hvor energien skal skabes af vedvarende energikilder, skal dimensionering af el-kabler også leve op til kravet om bæredygtighed, så denne energi udnyttes bedst muligt. Det er begrundelsen for at fokusere på unødvendigt energitab i el-kabler. På Aarhus Maskinmesterskole har vi som led i et forskningsprojekt analyseret muligheder for at minimere det energitab, der skabes i vores el-l...
Hent flere artikler