KAPITEL 17: Risikoledelse

I daglig tale bruges ordene ”risikoledelse” og ”risk management” i flæng til at beskrive det samme. Engelsk er for mange virksomheder blevet det daglige kommunikationssprog for at lette kommunikationen mellem forskellige nationaliteter og/eller afdelinger, der kan være placeret i flere lande. Her skal fokus sættes på kulturel og regional diversitet for at sikre ensartethed.

Optimering

Nedenstående er et uddrag af kapitel 17

Få fuld adgang til bogen her

Risikoledelsens formål er at foretage en risikoanalyse for en given proces, et givet område eller emne med potentielle risici, mulige konsekvenser og sandsynligheder for, at den enkelte risiko kan indtræffe, samt den påvirkning, den muligvis kan medføre.

Eksempler på en proces, et område eller emne:

  • Arbejdsproces
  • Beslutningsproces
  • Kommunikationsproces
  • Designproces
  • Indkøbsproces
  • Ordreproces
  • Osv

 

Safety first er et fremtrædende udsagn, som mange virksomheder anvender for at vise og fortælle omverdenen: ”Vores virksomhed har fokus på risikoledelse”.

Et af de mest anvendte målepunkter med fokus på arbejdsulykkerne hos den enkelte virksomhed/koncern er Lost Time Accident Freqvency (LTAF) eller Lost Time Incident Freqvency (LTIF).

LTAF/TRIF er et gennemsnit over en periode, normalt et år. En LTAF/TRIF på 3 kan betyde 9 arbejdsulykker ved 3.000.000 arbejdstimer eller 1 arbejdsulykke ved 333.333 arbejdstimer. For store koncerner med flere divisioner fortæller TRAF/TRIF det samlede antal arbejdsulykker i forhold til det samlede antal arbejdstimer for alle afdelinger.

Risikoledelse og vedligehold

Der sættes ofte lighedstegn mellem arbejdssikkerhed og arbejdsulykker, hvorfor benchmarking ofte sker i tallet fra TRAF/TRIF-beregningen. Med udgangspunkt i overstående påstand kan arbejdet med at knytte risikoledelse og vedligeholdsledelse sammen begynde.

Figur 17.1 viser hændelsesbaseret (reaktiv) og risikobaseret (proaktiv) sikkerhedsledelse. Ved hændelsesbaseret sikkerhedsstyring gribes der ind, efter en hændelse af en vis størrelse er indtruffet. Ved risikobaseret sikkerhedsstyring reageres der på observationer og nærved-hændelser for at gå ind og forebygge, før ulykken sker.

 

Fig. 17.1: Hændelsesbaseret versus risikobaseret sikkerhedsstyring.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering