Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

14.04.2021: Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold

Med over 250.000 kunder, som dagligt bruger de trafikale livsnerver Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, og snart også Femernforbindelsen, så er det altafgørende, at anlæggene fungerer døgnet rundt. Året rundt. Det stiller høje krav til både den daglige drift, men også til det langsigtede vedligehold, som skal sikre, at anlæggene er i topform. Og med nye teknologier…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

06.04.2021: KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift | Optimering.nu
Inspiration

KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift

Skal byggeriet og Danmark i mål med den grønne omstilling, er KNX-teknologien en del af løsningen. KNX kan sikre et mere effektivt energiforbrug, når bygningernes installationer kobles sammen og optimeres i styringen. »Dermed kan KNX yde et vigtigt bidrag til de overordnede energi- og klimamål,« sagde David Toftlund, formand for KNX National Group Danmark i sin beretning på brancheforeningens generalforsamling, der blev afviklet digitalt. David Toftlund understregede, at skal Danmarks klimamål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen nås frem mod 2030, skal alle kendte og i dag ukendte teknologier tages i brug, og her er KNX en naturlig aktør. »De stadig stigende krav til nye bygningers energirammer kræver intelligente løsninger som KNX, der gør det muligt at overvåge og styre energiforbruget. KNX sikrer på den måde den mest optimale energiudnyttelse, og med KNX bruges kun energi, når det er nødvendigt,« sagde David Toftlund.   Stort potentiale i bygninger B...
17.03.2021: Sukkerfabrikker skal bruge biogas | Optimering.nu17.03.2021: Sukkerfabrikker skal bruge biogas | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Sukkerfabrikker skal bruge biogas

I kraft af en statslig investering på cirka 800 millioner kroner bliver Lolland og Falster i 2024 koblet på det danske naturgasnet. For Nordic Sugars fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster betyder det, at de om få år kan sige farvel til olie og kul som brændsler. I dag bliver de to fabrikker forsynet med energi fra kul og heavy fuel (HFO), og Nordic Sugar er den næststørste industrielle CO2...
28.01.2021: Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling | Optimering.nu
Inspiration

Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling

I både den nuværende og tidligere regering har den grønne omstilling været et varmt samtaleemne. Særligt forsøgt italesæt ved valget i 2019. Ord er dog siden blevet til handlinger, og via en ny bred aftale mellem partierne kan grønne investeringer faciliteres i højere grad, og der kan gives fradrag på grønne investeringer på 116 procent helt frem til 2022.   Minimal udledning En virks...
21.12.2020: El-branchen skal favne de nye teknologiske muligheder | Optimering.nu
Inspiration
badge ikon Eksklusivt

El-branchen skal favne de nye teknologiske muligheder

Den grønne omstilling er i fuld gang i Danmark. De næste mange år frem mod 2030 skal der blandt andet etableres havvindmølleparker, etableres varmepumper og opstilles ladestandere i stor stil. Det er alt sammen en del af den omstilling, som skal sikre, at vi i 2030 har sænket forbruget af drivhusgasser med 70 procent. Det betyder også en masse arbejde til el-faget de næste fem-ti år, hvis eller...
17.11.2020: Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere | Optimering.nu
Inspiration

Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere

Port of Aalborg, der ejer og driver kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, har igangsat en ombygning af varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke, der i løbet af de kommende måneder overgår fra at blive opvarmet via damp fra Nordjyllandsværkets blok 3 til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet. Dermed bliver tankene allerede i år uafhængige af varme fra N...
17.11.2020: Automationshuset BILA udvider markedet under corona | Optimering.nu
Inspiration

Automationshuset BILA udvider markedet under corona

Robotter har fået en del mere at lave under coronapandemien. Situationen har således markant øget interessen for at optimere produktion og processer på danske arbejdspladser. Det viser en undersøgelse foretaget af DAu – Dansk Automationsselskab. Her tilkendegiver knap hver femte virksomhed, at de har indført eller øget brugen af robotter som følge af corona. Denne interesse kan mærkes hos automationshuset BILA med ni afdelinger fordelt rundt omkring i Danmark og i alt mere end 400 ansatte. Ordrerne kommer både fra ind- og udland, ikke mindst fra fødevareindustrien, der investerer ambitiøst i automatisering. BILA skal levere løsninger til logistik- og pakkeriautomation til to forskellige fødevareproducenter i England, Bennet Potatoes og Robert Mcbride. Robotter til en kyllingeproducent i Holland. Endnu mere automation af norsk laksebearbejdning til Salmar i Norge. Palletering af oste i Estland samt af brød og sække med gelatine i den svenske fremstillingsindustri. Men også f...
28.10.2020: 2BM: Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service | Optimering.nu
Inspiration

Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service

Mange større industrivirksomheder har endnu ikke taget det store spring ind i den digitale verden, og selvom de har IT-systemer i virksomheden, så er de sjældent tilgængelige via mobilen og de er ikke opgraderet og forbundet med de nye løsninger, der kan optimere og effektivisere vedligeholdelsen af produktionsudstyret, udtaler Martin Pock, CEO i 2BM Software. »De fleste industrivirksomheder...
23.10.2020: Langt fra alle har styr på ny højspændingsbekendtgørelse | Optimering.nu
Inspiration

Langt fra alle har styr på ny højspændingsbekendtgørelse

Efter 31. december 2019 udløb overgangsperioden for en ny bekendtgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, der indebærer, at det nu er virksomhederne – og ikke længere forsyningsselskaberne – der har ansvaret for driften og løbende eftersyn af privatejede transformere. Alligevel er det langt fra alle virksomheder med egen tilslutning til højspændingsnettet, der lever op til kravene for den nye bekend...
Hent flere artikler