Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
Store el-forbrugere omdanner deres bygninger til energilagre | Optimering.nu
Inspiration

Store el-forbrugere omdanner deres bygninger til energilagre

De store el-forbrugere kobler sig på Flex Platformen, der er skabt i et partnerskab mellem IBM Danmark og energiselskabet Andel. Platformen kan tilpasse deltagernes samlede el-forbrug til den fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder. Det sker ved at lagre energi i deltagernes bygninger. Bygninger indeholder typisk enheder som pumper, ventilationsanlæg, køle- og varmeanlæg med videre og…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Efteruddannelse gjorde FiberVisions klar til fremtidens energiforsyning | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Efteruddannelse gjorde global markedsleder klar til fremtidens energiforsyning

I Varde lidt uden for Esbjerg ligger FiberVisions – en global markedsleder inden for udvikling, fremstilling og markedsføring af syntetiske fibre primært til hygiejneindustrien. Her er bæredygtighed en central del af virksomhedens DNA, og strategien er klar: ”FiberVisions er forpligtet til sikker drift og ansvarlig forvaltning af miljøet.\" Det var derfor et naturligt valg, da Susanne Gammeljord Christensen, QA&E og CSR-koordinator hos FiberVisions Varde, i foråret 2021 gennemførte valgmodulet ’Energi og forsyning’ på Fredericia Maskinmesterskole. »Jeg valgte modulet for at få mere viden omkring fremtidens energiforsyning, og hvordan min virksomhed kan bidrage til at understøtte den grønne omstilling,« siger Susanne Gammeljord Christensen og fremhæver kravet om en reduktion med 70 procent af CO2-udledningen inden 2030 som tungen på vægten for hendes valg. ’Energi og forsyning’ tilbydes af Videncenter for Drift og Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole. Valgmodulet ...
OPVent 2: Hospitaler har store potentialer for optimering | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Hospitaler har store potentialer for optimering

Der er store potentialer, når det handler om drift, vedligehold og optimering af tekniske anlæg på de danske hospitaler. Den konklusion kommer fra seniorkonsulent Johnny Nielsen, NIRAS, som også er mangeårigt DDV-medlem. Han har været teknisk ansvarlig for det såkaldte OPVent 2-projekt, som har undersøgt effektiviteten af ventilation på ortopædkirurgiske operationsstuer på 15 danske hospital...
Aarhus Vand får ny viden om deres spildevand efter stort innovationsprojekt | Optimering.nu
Inspiration

Aarhus Vand får ny viden om deres spildevand efter stort innovationsprojekt

Under de danske byer løber der kilometervis af spildevandsledninger, som leder beskidt vand til renseanlægget. Men spildevandsledningerne lever ikke en uforstyrret tilværelse under jordoverfladen. Store regnskyl og stigende grundvand sætter mange steder ledningerne under pres. Et pres, der kan blive så stort, at der trænger ”uvedkommende vand” ind. I Aarhus-bydelen Tranbjerg bor der cirka 7....
Bered dig på en fremtid med ustabil strøm | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Fremtidens el-net: Bered dig på en fremtid med ustabil strøm

Hidtil har vi i store træk været forskånede for voldsomme problemer med strømafbrydelser og svingende strømkvalitet, som for flere andre lande i verden længe har været hverdag. Men vi må indstille os på, at fremtiden kan se anderledes ud, og at også vi kan blive ramt af hyppigere afbrydelser. For i takt med elektrificeringen og den grønne transformation af samfundet ser vi ind i et el-net, der ...
OPVent: Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner | Optimering.nu
Inspiration

Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner

Hvert år får omkring 20.000 patienter foretaget en knæ- eller hofteoperation på en af Danmarks cirka 700 operationsstuer. De mange operationer kan foregå med et markant lavere el-forbrug til ventilation og med nedsat risiko for infektioner, hvis sundhedssektoren følger en række anbefalinger fra et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt. »Energibesparelsespotentialet ligger med ret ...
NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold

NDE – eller Non-Destructive Examination – er forudsætningen for forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold. NDE-metoder og -værktøjer sikrer, at man som vedligeholdsansvarlig har tæt føling med sine anlægs aktuelle tilstand – og at man samtidig får en indikation for, hvor lang tid der går, før man måske oplever et havari. »For at kunne flytte sig fra afhjælpende vedligehold eller intervalbaseret vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold skal man have et godt kendskab til sine anlægs aktuelle tekniske tilstand. Forenklet sagt skal man undgå at reparere på udstyr, der ikke trænger til det. Til det formål findes en række forskellige teknologier og målemetoder, der hver for sig, eller sammen, kan give et godt ”kig” ind i maskinen, som man ikke ville kunne få på anden måde. Det er teknologier og metoder, som går under fællesbetegnelsen Non-Destructive Examination. Det betyder, at anlæggene kan, og i nogle tilfælde skal, køre videre, mens man undersøger dem, uden at de vel at mærk...
Nordic Sugar: Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi | Optimering.nu
Inspiration

Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi

Alle ledere og mellemledere hos Nordic Sugar skal som udgangspunkt igennem proceslederuddannelsen, som er et uddannelsesforløb udviklet i tæt samarbejde med Procesindustrien under Dansk Industri. »Oprindelig begyndte vi at uddanne vores ledere og mellemledere, fordi vi ønskede at højne vores ledelseskompetencer generelt, og konkret stod vi med opgaven at flytte vores vedligehold til et langt...
23.08.2021: Smudsafvisende coating optimerer driften af varmevekslere | Optimering.nu
Inspiration

Smudsafvisende coating optimerer driften af varmevekslere

Varmevekslere bruges i snart sagt alle industrielle processer, hvor emner skal varmes op eller køles ned – og de er utrolig effektive til at sikre, at der er så lille et energitab som muligt. Men når varmevekslerne smudser til, går det ud over effektiviteten, som man blandt andet ser det i olie- og papirindustrien. Det kræver rengøring og dermed kostbar nedetid, men Teknologisk institut har udv...
Hent flere artikler