Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

OPVent: Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner | Optimering.nu
Inspiration

Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner

Hvert år får omkring 20.000 patienter foretaget en knæ- eller hofteoperation på en af Danmarks cirka 700 operationsstuer. De mange operationer kan foregå med et markant lavere el-forbrug til ventilation og med nedsat risiko for infektioner, hvis sundhedssektoren følger en række anbefalinger fra et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt. »Energibesparelsespotentialet ligger med ret enkle virkemidler…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

NDE – den sikre vej til tilstandsbaseret vedligehold

NDE – eller Non-Destructive Examination – er forudsætningen for forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold. NDE-metoder og -værktøjer sikrer, at man som vedligeholdsansvarlig har tæt føling med sine anlægs aktuelle tilstand – og at man samtidig får en indikation for, hvor lang tid der går, før man måske oplever et havari. »For at kunne flytte sig fra afhjælpende vedligehold eller intervalbaseret vedligehold til tilstandsbaseret vedligehold skal man have et godt kendskab til sine anlægs aktuelle tekniske tilstand. Forenklet sagt skal man undgå at reparere på udstyr, der ikke trænger til det. Til det formål findes en række forskellige teknologier og målemetoder, der hver for sig, eller sammen, kan give et godt ”kig” ind i maskinen, som man ikke ville kunne få på anden måde. Det er teknologier og metoder, som går under fællesbetegnelsen Non-Destructive Examination. Det betyder, at anlæggene kan, og i nogle tilfælde skal, køre videre, mens man undersøger dem, uden at de vel at mærk...
Nordic Sugar: Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi | Optimering.nu
Inspiration

Lederuddannelse skal understøtte vedligeholdsstrategi

Alle ledere og mellemledere hos Nordic Sugar skal som udgangspunkt igennem proceslederuddannelsen, som er et uddannelsesforløb udviklet i tæt samarbejde med Procesindustrien under Dansk Industri. »Oprindelig begyndte vi at uddanne vores ledere og mellemledere, fordi vi ønskede at højne vores ledelseskompetencer generelt, og konkret stod vi med opgaven at flytte vores vedligehold til et langt...
23.08.2021: Smudsafvisende coating optimerer driften af varmevekslere | Optimering.nu
Inspiration

Smudsafvisende coating optimerer driften af varmevekslere

Varmevekslere bruges i snart sagt alle industrielle processer, hvor emner skal varmes op eller køles ned – og de er utrolig effektive til at sikre, at der er så lille et energitab som muligt. Men når varmevekslerne smudser til, går det ud over effektiviteten, som man blandt andet ser det i olie- og papirindustrien. Det kræver rengøring og dermed kostbar nedetid, men Teknologisk institut har udv...
03.05.2021: Tilstandsbaseret vedligehold er fremtiden – og nu nemt tilgængelig | Optimering.nu
Inspiration

Tilstandsbaseret vedligehold er fremtiden – og nu nemt tilgængelig

I produktionsindustrien er digitaliseringen driver for Industri 4.0. Optimering på alle parametre bliver stadig vigtigere. Mange produktionsvirksomheder er i dag kommet et stykke hen ad digitaliseringsvejen. Det er eksempelvis ganske udbredt at opsamle data fra sin produktion. Et naturligt næste skridt på vejen vil derfor være at bruge disse data intelligent til at skabe værdi. Palle Grøndah...
14.04.2021: Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold | Optimering.nu
Inspiration

Sund & Bælt sætter digital tvilling i spil til fremtidens vedligehold

Med over 250.000 kunder, som dagligt bruger de trafikale livsnerver Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, og snart også Femernforbindelsen, så er det altafgørende, at anlæggene fungerer døgnet rundt. Året rundt. Det stiller høje krav til både den daglige drift, men også til det langsigtede vedligehold, som skal sikre, at anlæggene er i topform. Og med nye teknologier til rådighed, kan...
06.04.2021: KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift | Optimering.nu
Inspiration

KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift

Skal byggeriet og Danmark i mål med den grønne omstilling, er KNX-teknologien en del af løsningen. KNX kan sikre et mere effektivt energiforbrug, når bygningernes installationer kobles sammen og optimeres i styringen. »Dermed kan KNX yde et vigtigt bidrag til de overordnede energi- og klimamål,« sagde David Toftlund, formand for KNX National Group Danmark i sin beretning på brancheforeningens generalforsamling, der blev afviklet digitalt. David Toftlund understregede, at skal Danmarks klimamål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen nås frem mod 2030, skal alle kendte og i dag ukendte teknologier tages i brug, og her er KNX en naturlig aktør. »De stadig stigende krav til nye bygningers energirammer kræver intelligente løsninger som KNX, der gør det muligt at overvåge og styre energiforbruget. KNX sikrer på den måde den mest optimale energiudnyttelse, og med KNX bruges kun energi, når det er nødvendigt,« sagde David Toftlund.   Stort potentiale i bygninger B...
17.03.2021: Sukkerfabrikker skal bruge biogas | Optimering.nu17.03.2021: Sukkerfabrikker skal bruge biogas | Optimering.nu
Inspiration
Eksklusivt

Sukkerfabrikker skal bruge biogas

I kraft af en statslig investering på cirka 800 millioner kroner bliver Lolland og Falster i 2024 koblet på det danske naturgasnet. For Nordic Sugars fabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster betyder det, at de om få år kan sige farvel til olie og kul som brændsler. I dag bliver de to fabrikker forsynet med energi fra kul og heavy fuel (HFO), og Nordic Sugar er den næststørste industrielle CO2...
28.01.2021: Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling | Optimering.nu
Inspiration

Få skattefradrag på 116 procent ved investering i grøn omstilling

I både den nuværende og tidligere regering har den grønne omstilling været et varmt samtaleemne. Særligt forsøgt italesæt ved valget i 2019. Ord er dog siden blevet til handlinger, og via en ny bred aftale mellem partierne kan grønne investeringer faciliteres i højere grad, og der kan gives fradrag på grønne investeringer på 116 procent helt frem til 2022.   Minimal udledning En virks...
Hent flere artikler