Velkommen til Optimering

Optimering er dit digitale nyhedsunivers inden for drift og vedligehold, og stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden. Vi sørger for, at du altid er ajourført med brancherelevante nyheder.

Annonce

Optimering
21.12.2020: El-branchen skal favne de nye teknologiske muligheder | Optimering.nu
Inspiration
badge ikon Eksklusivt

El-branchen skal favne de nye teknologiske muligheder

Den grønne omstilling er i fuld gang i Danmark. De næste mange år frem mod 2030 skal der blandt andet etableres havvindmølleparker, etableres varmepumper og opstilles ladestandere i stor stil. Det er alt sammen en del af den omstilling, som skal sikre, at vi i 2030 har sænket forbruget af drivhusgasser med 70 procent. Det…

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

17.11.2020: Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere | Optimering.nu
Inspiration

Tankanlæg ved Nordjyllandsværket bliver markant grønnere

Port of Aalborg, der ejer og driver kul- og olieterminalen ved Nordjyllandsværket, har igangsat en ombygning af varmetilførslen til terminalens fire 55.000 kubikmeter store tanke, der i løbet af de kommende måneder overgår fra at blive opvarmet via damp fra Nordjyllandsværkets blok 3 til at blive tilsluttet Aalborgs fjernvarmenet. Dermed bliver tankene allerede i år uafhængige af varme fra Nordjyllandsværket, hvis sidste kulfyrede blok skal være udfaset i 2028. »Med konverteringen af varmeforsyningen går vi fra at opvarme tankene med damp fra kul til at opvarme med fjernvarme fra Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Det er endnu et vigtig skridt i fremtidssikringen af terminalen ved Nordjyllandsværket og medfører samtidig en markant reduktion af tankenes CO2-belastning på mellem 80 og 90 procent,« fortæller administrerende direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein, og fortsætter: »Vi har jo længe vidst, at Nordjyllandsværket står foran en større transformation frem mod 2028, ...
17.11.2020: Automationshuset BILA udvider markedet under corona | Optimering.nu
Inspiration

Automationshuset BILA udvider markedet under corona

Robotter har fået en del mere at lave under coronapandemien. Situationen har således markant øget interessen for at optimere produktion og processer på danske arbejdspladser. Det viser en undersøgelse foretaget af DAu – Dansk Automationsselskab. Her tilkendegiver knap hver femte virksomhed, at de har indført eller øget brugen af robotter som følge af corona. Denne interesse kan mærkes hos au...
28.10.2020: 2BM: Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service | Optimering.nu
Inspiration

Moderne softwareløsninger reducerer omkostninger til vedligeholdelse og service

Mange større industrivirksomheder har endnu ikke taget det store spring ind i den digitale verden, og selvom de har IT-systemer i virksomheden, så er de sjældent tilgængelige via mobilen og de er ikke opgraderet og forbundet med de nye løsninger, der kan optimere og effektivisere vedligeholdelsen af produktionsudstyret, udtaler Martin Pock, CEO i 2BM Software. »De fleste industrivirksomheder...
23.10.2020: Langt fra alle har styr på ny højspændingsbekendtgørelse | Optimering.nu
Inspiration

Langt fra alle har styr på ny højspændingsbekendtgørelse

Efter 31. december 2019 udløb overgangsperioden for en ny bekendtgørelse fra Sikkerhedsstyrelsen, der indebærer, at det nu er virksomhederne – og ikke længere forsyningsselskaberne – der har ansvaret for driften og løbende eftersyn af privatejede transformere. Alligevel er det langt fra alle virksomheder med egen tilslutning til højspændingsnettet, der lever op til kravene for den nye bekend...
13.10.2020: Danske Lidar-scanninger vækker opmærksomhed | Optimering.nu
Inspiration

Dansk innovation i international klasse vækker opmærksomhed

Udvikling af nye teknologier går med lynets hast, men de er værdiløse, hvis resultatet ikke giver mening for kunderne. Derfor har der i udviklingen af Lidar – en laserteknologi til at opmåle og indsamle store mængder af punkter med høj præcision – været fokus på, hvordan man kunne opnå en nøjagtighed af opmålingsdata, der var tilstrækkelig høj til, at Banedanmark kan anvende opmålingsdata til p...
08.10.2020: Energi20 – Forskning giver grobund for forandring | Optimering.nu
Inspiration

Forskning giver grobund for forandring

533 energiprojekter inden for energisystemer, vindenergi, energieffektivitet og andre højaktuelle emner er i gang i regi af tre offentlige puljer – Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK – lige nu. Samlet modtager projekterne støtte på 3,9 milliarder kroner over deres projektperioder. Det viser en opgørelse i publikationen ’Energi20: Forskning giver grobund for forandring’, der udgives af Innovationsfonden, EUDP og ELFORSK. I et forord til årspublikationen fastslår vicedirektør Annemarie Munk Riis fra Innovationsfonden, bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard fra EUDP og forsknings- og udviklingsdirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi, at de næste ti år bliver spændende for alle, der arbejder med forskning, udvikling og demonstration af energiteknologier. Et bredt flertal i Folketinget har en ambition om, at Danmark i 2030 har reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent. Det giver puljerne – og mange andre – en vigtig opgave. »Den gode nyhed er, at virksom...
07.10.2020: 2.500 coronatest – Ingen smittede hos Equinor Refinery | Optimering.nu
Inspiration

2500 coronatests: Ingen smittede

Bliv klogere på, hvordan Equinor Refinery håndterede et omfattende vedligeholdelsesprojekt under corona. Læs historien hos Sjællandske Medier.
30.09.2020: Fremtidens teknologi bag spektakulær stilladsløsning | Optimering.nu
Inspiration

Fremtidens teknologi bag spektakulær stilladsløsning

Digitaliseringen åbner helt nye muligheder for effektivisering i stilladsbranchen. Anvendelsen af 3D-teknologi optimerer alle processerne fra design til opstilling af de enkelte stilladsløsninger – uanset størrelser og kompleksitet. »Ingen andre hjælpemidler er lige så effektive til optimering af projektplanlægningen, og det giver uanede potentialer for besparelser. Derfor kommer digitali...
Hent flere artikler