Omhyggeligt vedligehold af 91 havmøller

Havmølleparken Horns Rev 2 er – med sine 14 år –ved at komme i reparationsalderen. Lars Ryø er Operations Manager hos Ørsted med dagligt ansvar for service, reparationer og vedligehold på parkens 91 møller.

Havmølleparken Horns Rev 2
Havmølleparken Horns Rev 2

Med sine 209 MW var Horns Rev 2 engang verdens største havmøllepark. Det var i 2009, da parken blev indviet. Men selv om den nu er blevet 14 år gammel – og størrelsesmæssigt overhalet mange gange af andre havmølleparker – skal investeringen stadig passes og plejes, så de 91 møller kan køre i måske lige så mange år endnu. En af de ansvarlige for service og vedligehold er Lars Ryø, der er Operations Manager på Horns Rev 2.

»Fra marts til oktober udfører vi det planlagte vedligehold på møllerne med udgangspunkt i platformen Poseidon. Når vi lukker for platformen i oktober, skal møllerne helst kunne klare sig selv til foråret. Det kan de så ikke allesammen. Hvis der opstår problemer i løbet af vinteren, prøver vi først at klare problemerne fra vores centrale overvågning i land, og hvis det ikke er nok, må vi sende teknikere ud og foretage den nødvendige fejlretning,« siger Lars Ryø.

67-årige Lars Ryø blev uddannet maskinmester i 1981 og begyndte arbejdslivet til søs, hvor han i nogle år sejlede for Maersk. I 30 år – fra 1984 til 2014 – fulgte en række job i land i forskellige typer produktionsvirksomheder, hvor den røde tråd har været vedligehold. Siden 2014 har han været hos Ørsted (dengang DONG Energy) som Operations Manager på Horns Rev 2 med den daglige ledelse af vindmølleteknikerne.

Så er der nye forsyninger til beboelsesplatformen Poseidon, der er base for vedligeholdsindsatsen på havmølleparken Horns Rev 2 hele sommerhalvåret.
Så er der nye forsyninger til beboelsesplatformen Poseidon, der er base for vedligeholdsindsatsen på havmølleparken Horns Rev 2 hele sommerhalvåret.

Hårde vilkår i Nordsøen

Da han kom til, havde Horns Rev 2 været i drift i cirka fem år og var netop gået ud af serviceaftalen med Siemens Wind Power, der havde leveret møllerne. Allerede det første år, hvor Ørsted overtog serviceansvaret for Horns Rev 2 – efter fem år med leverandøren Siemens – resulterede det i en markant øget oppetid.

»Ejerskab gør bare en stor forskel, når man har ansvaret for vedligehold. Vi har gradvist øget vores effektivitet og fintunet vores vedligehold – og er blevet bedre til det forebyggende vedligehold, efterhånden som vi har lært møllerne at kende. Vi har ikke bare skiftet komponenter ud fra bestemte intervaller, men har tilstræbt et mere tilstandsbaseret vedligehold,« siger Lars Ryø.

Ud af årets 365 dage kan man rundt regnet arbejde på havmøllerne halvdelen af tiden. Sommerhalvåret byder på de roligste vindforhold, som er afgørende for, om teknikere kan blive sejlet ud til møllerne. Om vinteren risikerer man, at der kan gå flere uger mellem, at det er muligt at besøge møllerne.

»I januar i år var der to dage, hvor vejret tillod besøg på møllerne, så i værste fald kan en mølle stå stille i flere uger. Det er vilkårene i Nordsøen,« siger Lars Ryø.

Årsrytmen for en Operations Manager og teknikerne omfatter derfor mange arbejdstimer i sommerhalvåret og langt færre timer om vinteren, hvor platformen er lukket, og teknikere kun bliver sejlet ud til møllerne ved driftsstop – for eksempel på grund af en utæt gearkasse, en sprunget hydraulikslange eller andre problemer, der forhindrer møllen i at køre videre.

»Vi kan godt mærke, at parken er ved at komme i reparationsalderen. Vi møder fejl, som vi ikke tidligere har set. Møllerne har stået i mange år i et hårdt, blæsende miljø til søs med fugt og salt og mekanisk belastning, hvor konsekvenserne nu begynder at vise sig,« siger Lars Ryø.

Lars Ryø holder planlægningsmøde med kokken om bord på platformen Poseidon, der har plads til 28 teknikere, som arbejder en uge ad gangen på de 91 møller ved Horns Rev 2.
Lars Ryø holder planlægningsmøde med kokken om bord på platformen Poseidon, der har plads til 28 teknikere, som arbejder en uge ad gangen på de 91 møller ved Horns Rev 2.

Mikrofoner overvåger møller

Der er installeret sensorer, som blandt andet kan afsløre vibrationsniveaet på vigtige komponenter, og der er installeret mikrofon i hubben, som kan afsløre, om for eksempel en vingebolt er brækket af og triller rundt og måske forårsager ravage blandt øvrige komponenter.

»Der er mange dyre stumper, som kan blive slået i stykker af en løs bolt,« siger Lars Ryø.

Det forebyggende vedligehold omfatter blandt andet tjek af hydrauliske systemer, skift og rensning af filtre, efterspænding af bolte, påfyldning af smørefedt, så der kan ske automatisk fedtsmøring indtil næste sæsons service. Den forebyggende indsats omfatter også eftersyn og service på de vandkølede Delta-moduler, som er invertere, der skal sikre den rette spænding på 30 kV fra møllen til transformerens 150 kV.

Andre opgaver er eftersyn og service af blæsere, pumper og motorer, som bliver efterset og lyttet på.

»Vi kan se, at krøjemotorerne – otte på hver mølle – er kommet til et punkt, hvor de skal renoveres. Det er primært lejerne, som skal udskiftes. Vi har renoveret halvdelen af krøjemotorerne i parken og skal i gang med anden halvdel i denne sæson,« siger Lars Ryø.

Blæsemotorer til køleprocesserne er en anden komponent, hvor man begynder at se behov for flere reparationer end tidligere.

Lars Ryø under kontrol af maskineri i kælderen på beboelsesplatformen Poseidon. Til daglig har han ledelsesansvaret for 12-14 mølleteknikere, der udfører vedligehold på Horns Rev 2.
Lars Ryø under kontrol af maskineri i kælderen på beboelsesplatformen Poseidon. Til daglig har han ledelsesansvaret for 12-14 mølleteknikere, der udfører vedligehold på Horns Rev 2.

Oppetid på mindst 97 procent

Lars Ryø deler ansvaret som Operations Manager med en kollega. De tager hver 14 dage ad gangen på beboelsesplatformen Poseidon, hvor 12-14 teknikere arbejder i hold på to mand på møllerne en uge ad gangen. Hertil kommer eksterne specialister til særlige opgaver. Det kan være kranskibe, højspændingseftersyn eller reparation af vingerne, som kan få lynskader.

»Også her er vi blevet mere proaktive. Vi tager selv billeder af vingerne, og så bliver det vurderet, om der skal rebfolk på opgaven med at reparere. Vingerne bliver behandlet med særlig film og fyldematerialer, som bliver pudset op,« siger Lars Ryø.

Når en mølle standses, gælder det om at få så mange opgaver udført i det tidsrum som muligt. Derfor arbejder servicefolkene fra Ørsted ofte samtidig på møllerne med eksterne specialister. Ved siden af det almindelige vedligehold foretages såkaldt Bop-inspektion af møllefundamenterne for at konstatere, om møllerne er begyndt at synke.

»Vi ligger på cirka et besøg per mølle til fejlretning, altså ikke-planlagt reparation, per sæson,« siger han videre.

Horns Rev 2 runder 14 år i år. Oprindelig var havmølleparkens forventede levetid sat til 20 år.

»Men Ørsted forventer, at parken vil kunne drives videre i yderligere 5-10 år, hvis vi gør vores arbejde godt. Foreløbig er opgaven at holde møllerne kørende med en oppetid på mindst 97 procent – fraregnet udskiftning af hovedkomponenter som gearkasse, hovedleje og generator,« fortæller Lars Ryø.

Da Maskinmesteren taler med Lars Ryø, står nogle få af møllerne stille. Man afventer ankomsten af et kranskib, som kan løfte generatorerne ud af møllerne og få dem repareret.

»Vi har allerede renoveret en del af generatorerne og forventer, at resten af møllerne skal gennem samme omgang. Hermed vil vi stå med nyrenoverede generatorer i alle møller, hvilket er et godt udgangspunkt for mange års yderligere drift,« siger Lars Ryø.

Horns Rev 2 med 91 havmøller i Nordsøen – i forgrunden ses beboelsesplatformen Poseidon hvor mølleteknikerne bor i sommerhalvåret. Desuden ses transformerplatformen, der sender 150 kV strøm i land.
Horns Rev 2 med 91 havmøller i Nordsøen – i forgrunden ses beboelsesplatformen Poseidon hvor mølleteknikerne bor i sommerhalvåret. Desuden ses transformerplatformen, der sender 150 kV strøm i land.

80 timers arbejdsuge

Vibrationsmåling kan afsløre problemer i visse komponenter, men ellers er Ampere-forbrug en anden indikator for problemer under opsejling.

»Men mange problemer opdages faktisk uden særligt måleudstyr. Mange af vores teknikere har været med i mange år og kender møllerne godt. Det er erfarne folk, som kan lytte sig frem til fejl,« siger Lars Ryø.

Det forebyggende vedligehold omfatter også olieskift.

»Før i tiden skiftede vi automatisk olien hver femte år, for det var anbefalingen fra producenten. Men så skifter man nogle gange olie, der ikke fejler noget. Nu tager vi olieprøver og får så en melding, om der er noget, vi skal kigge nærmere på. Vi har vibrationsmåling på hovedkomponenterne – gearkasse, hovedleje og generator, men der er jo også andre komponenter, som kan give problemer og i værste fald standse en mølle. Mange af de problemer opdager vi selv, når vi arbejder i møllerne, men det kræver erfaring og føling med møllen,« siger Lars Ryø.

Der er sat tre dage af per mølle til planlagt service og vedligehold.

En arbejdsdag på platformen begynder typisk klokken halv fem for Lars Ryø. Det første hold teknikerne skal sendes afsted til møllerne klokken 6 og næste hold klokken 7. Herefter går der 10,5 timer, inden teknikerne er tilbage på platformen. En arbejdsuge er således på cirka 80 timer. Sikkerhed er vigtigt, og hver dag begynder med en toolbox-talk om sikkerhed. Efter endt arbejdsdag er der en debriefing, hvor man gennemgår dagens opgaver og samler op på erfaringer, som kollegaerne kan have glæde af.

»Vi prøver at tilrettelægge arbejdet, så teknikerne ikke kun udfører den planlagte service, men også får andre typer opgaver.  En hel sommer alene med serviceopgaver kan godt være lidt ensformig, så vi tilstræber, at de også får fejlretningsopgaver for at skabe afveksling,« siger Lars Ryø.

Det er også vigtigt med pæne og rene møller.

»Det kan måske lyde lidt underligt, når møllerne passer sig selv det mest af tiden, men det er vigtigt for teknikerne, at de har en pæn og ren arbejdsplads, når de skal være der flere dage og spise deres frokost i møllen,« siger Lars Ryø.

I løbet af sommerhalvåret arbejder teknikerne så mange timer på møllerne og platformen, at en stor del af vinteren bruges til afspadsering. Lars Ryø har typisk 2-4 arbejdsdage per måned om vinteren, der bruges til akutte opgaver på møllerne, men derudover til planlægning af næste sæsons opgaver og ansættelse af nye medarbejdere. Jobs som mølleteknikere er populære. Seneste opslag gav 56 ansøgninger.

»Jeg driver et skovbrug på 22 hektar og bruger også meget tid på at gå på jagt, så det passer mig godt at have en lang periode om vinteren med god tid til andre ting end mit job,« siger han.

Der kranes dele ned til båden og videre til en mølle. Som Operations Manager tager Lars Ryø imod.
Der kranes dele ned til båden og videre til en mølle. Som Operations Manager tager Lars Ryø imod.

Stor frihed på platformen

Lars Ryø kalder jobbet på Horns Rev 2 for det måske bedste job, han har haft i et arbejdsliv på mere end 40 år.

»Mit hjerte banker for vedligehold, så jeg er landet et godt sted. Jeg nyder friheden herude på platformen. Vi får lov at tage mange beslutninger selv i det daglige, og det kan jeg godt lide. Jeg arbejder sammen med dygtige folk, og vi kan sagtens holde Horns Rev 2 kørende mange år endnu. Men det er jo et større regnestykke, hvor længe det kan betale sig at holde en park med den alder og mølletyper kørende, når man ser på, hvad der er sket med teknologien og møllestørrelserne, siden man etablerede Horns Rev 2. Møllene kan nok blive stående i 30 år, men om vingerne kan klare 30 år, ved jeg ikke. Det er hård belastning, når de drejer rundt med 200 km/t og med saltindholdet i luften. Det er ren sandblæsning. Vi prøver os frem med forskellige materialer for at afhjælpe nedslidningen,« siger Lars Ryø.

Selv om han med sine 67 år har opnået status som folkepensionist, forventer han at tage mindst et par sæsoner mere på Horns Rev 2. Ørsted har ikke en officiel pensionsalder.

»Jeg kommer ikke til at være med til at lukke Horns Rev 2 endeligt ned, men jeg vil gerne være med til at forlænge levetiden på parken, så den kan køre 10-15 år mere. Vi går ikke på kompromis med vores vedligehold, og hvis man fortsætter med at afsætte de nødvendige ressourcer, er der ikke noget teknisk til hinder for, at parken kan nå 30 års drift,« siger Lars Ryø.

Horns Rev 2

  • Horns Rev 2 består af 91 SWT 2.3-93 møller (hver mølle har en effekt på 2,3 MW).
  • Horns Rev 2 var ved sin indvielse i 2009 verdens største havmøllepark med en samlet effekt på 209 MW.
  • Horns Rev 2 dækker et areal på 35 km2 og ligger ca. 30 km. vest for den jyske vestkyst og 60 km. fra Esbjerg, der er base for parken.
  • Horns Rev 2 dækker ca. 3% af Danmarks elforbrug
  • Beboelsesplatformen Poseidon kan huse 28 personer og er direkte forbundet med Energinets transformerstation på Horns Rev 2.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering