22.01.2021: Kriegers Flak er klar til at levere grøn strøm | Optimering.nu
Nyhed

Danmarks største havvindmøllepark er klar til at levere grøn strøm

Når lyset er tændt, mobilen lader op og radioen kører, bliver det på mere grøn strøm. Der kommer nemlig mere klimavenlig strøm i ledningerne, nu hvor Vattenfall, der står for etablering og driften af Kriegers Flak Havmøllepark, har etableret en del af parken og fået de nødvendige tilladelser og dermed er klar til at levere…

18.01.2021: 175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge | Optimering.nu
Nyhed

Erhvervspuljen: 175 millioner giver styrke til grøn SMV-bølge

Hvis du er en privatejet produktions-, handels- eller servicevirksomhed, har du lige fået åbnet en dør til 175 millioner kroner. Pengene uddeles af Energistyrelsen som tilskud til projekter, der sænker energiforbruget i virksomhederne. »Tilskuddet sikrer god økonomi i klimavenlige projekter, der sænker energiforbruget, CO2-udledningen og forbedrer konkurrenceevnen hos virksomhederne. Vi har en klar målsætning om,…

14.01.2020: Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark |Optimering.nu
Nyhed

Stor interesse for at bygge Thor Havvindmøllepark

Der bliver konkurrence om at opføre Danmarks hidtil største havmøllepark, som skal ligge i Nordsøen ud fra kysten ved Thorsminde. Energistyrelsen modtog senest 1. december 2020 i alt seks ansøgninger fra et bredt felt af konsortier og selskaber, som ønsker at byde på opgaven med at bygge Thor Havvindmøllepark. Alle seks konsortier og selskaber lever…

11.01.2021: En kvart milliard til nye grønne klimateknologier | Optimering.nu
Nyhed

En kvart milliard til nye grønne klimateknologier

Nyt år. Nye midler til energiteknologiske projekter. I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK. Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for ansøgere til den næste runde, der har frist for projektansøgere 5. marts 2021. »Vi…

21.12.2020: Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022 |Optimering.nu
Nyhed

Ny kompensationsordning for nettilslutning af VE-anlæg i 2022

Partierne bag klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har besluttet, at der i 2022 skal oprettes en ordning på finansloven, som kompenserer el-forbrugerne for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg. Omkostningerne bliver i dag udlignet af udligningsordningen via PSO-systemet, som afskaffes med udgangen af 2021. Kompensationsordningen skal bidrage til, at el-forbrugerne…

21.12.2020: Politisk aftale om overgangsordning skaber usikkerhed for branchen | Optimering.nu
Nyhed

Politisk aftale om overgangsordning skaber usikkerhed for branchen

Siden klimaaftalen blev indgået i sommer, har det stået klart, at den såkaldte udligningsordning, der dækker elnetselskabernes omkostning til at tilslutte vedvarende energianlæg til el-nettet, udløber ved udgangen af 2022. Ordningen er finansieret af PSO-systemet, som imidlertid ophører i 2021. Det skaber et finansieringshul, og regeringen har derfor indgået en aftale med forligskredsen bag klimaaftalen…

18.12.2020: [Milepæl] Vindmøller kan balancere el-nettet | Optimering.nu
Nyhed

Milepæl: Vindmøller kan balancere el-nettet

Kan man regne med vindmøller, hvis Energinet pludselig har brug for at få skruet op for strømproduktionen for at sikre balancen i danskernes el-net? Ja, det kan man. Det viser et pilotprojekt, som energihandelskoncernen Energi Danmark og det statslige transmissionsselskab Energinet, der er ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark, netop har udført. Selvom vindmøller producerer, som…

14.12.2020: Forskere vil gøre ammoniakproduktion 100 procent grøn | Optimering.nu
Nyhed

Forskere vil gøre ammoniakproduktion 100 procent grøn

Med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 2,9 millioner kroner vil danske og amerikanske forskere nu arbejde på at udvikle en teknologi, der kan få stor betydning for ammoniakproduktion – en af verdens største udledere af CO2. I projektet, der går under navnet ’A new twist on ammonia production: more efficient electrochemical synthesis using…

11.12.2020: [Ny bekendtgørelse] Skærpede regler skal styrke sikkerheden af vindmøller | Optimering.nu
Nyhed

[Ny bekendtgørelse] Skærpede regler skal styrke sikkerheden af vindmøller

Den nye bekendtgørelse, der viderefører de fleste af de gældende regler, fastsætter, at ejere af mindre vindmøller fremover skal føre logbog, når der udføres service. Samtidig skærpes kravene for vindmøller, der midlertidigt eller permanent er ude af drift, idet der dels fortsat skal udføres regelmæssig service, dels at vindmøllen skal sikres forsvarligt, når den stoppes….

24.11.2020: Danske Energi: ’Grøn Skattereform’ giver ikke nok klarhed om afgifter | Optimering.nu
Nyhed

Regeringens ’Grøn Skattereform’ giver ikke nok klarhed om afgifter for energisektoren og vores kunder

Der skal skrues op for energiafgiften på fossil energi i industrien – den såkaldte procesafgift.  Til gengæld mangler regeringens udspil ’Grøn Skattereform #1’ klarhed over, hvordan CO2-afgifterne på afbrænding af fossil energi – kul, olie og naturgas – til opvarmning skal udvikle sig. Der indgår heller ingen pejlemærker for beskatning af de brændsler, der bruges…