Alternative brændsler vinder frem hos Aalborg Portland

Det går – trods alt – den rigtige vej med klimaaftrykket fra cementvirksomheden Aalborg Portland, der i 2023 havde rekordhøje 40 procent alternative brændsler i sit brændselsmix.

Optimering
Cementovnene på Aalborg Portland kræver store mængder energi for at nå op på 1.500 grader, men et øget brug af alternative brændsler har sænket virksomhedens CO2-udslip i den forbindelse.

Cementproducenten Aalborg Portland kunne i 2023 sætte ny rekord i anvendelsen af alternative brændsler som erstatning for fossile brændsler som kul og petcoke (petroleumskoks). 40 procent af virksomhedens brændselsmix bestod sidste år af eksempelvis ikke-genanvendeligt industriaffald, kød- og benmel samt nøddeskaller.

Det er den højeste andel alternative brændsler anvendt i Aalborg Portlands historie, hvilket fremgår af virksomhedens netop offentliggjorte ESG-rapport for 2023. Ser man udelukkende på produktionen af grå cement, udgjorde andelen af alternative brændsler 70 procent sidste år.

Stigningen i anvendelse af alternative brændsler er hovedårsagen til, at Aalborg Portland sidste år kunne reducere sin CO2-udledning med 275.439 tons CO2 svarende til knap 14 procent sammenlignet med 2022.

»Vi har de seneste år arbejdet intensivt på at opgradere vores produktionsfaciliteter, således vi i endnu højere grad vil være i stand til at anvende alternative brændsler til fordel for fossile brændsler, når vi opvarmer vores cementovne til 1.500 grader,« siger CEO for Aalborg Portland, Søren Holm Christensen.

Aalborg Portland er fortsat Danmarks største enkeltstående udleder af drivhusgasser, men virksomheden har som målsætning at reducere sit CO2-udslip med 1,6 millioner tons i 2030, svarerende til en reduktion på 73 procent sammenlignet med 2021.

Her udgør et skifte til alternative brændsler en nøglerolle, idet Aalborg Portland forventer, at anvendelse af alternative brændsler skal sikre reduktioner for 900.000 tons CO2.

Aalborg Portland har et løbende fokus på at indgå i nye samarbejder, der kan sikre virksomheden alternative brændselsmaterialer. Et samarbejde med virksomheden Troldtekt betyder eksempelvis, at Aalborg Portland leverer cement til Troldtekts produktion.

Samtidig tager Aalborg Portlands tankbiler rester fra Troldtekts produktion med retur, således dette kan bruges som brændsel. Derudover anvender Aalborg Portland eksempelvis også en stor del kød- og benmel, som er et biprodukt fra fødevareindustrien.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering