Hurtigere automation gennem bedre databrug

Et stort forsknings- og udviklingsprojekt har som mål at forbedre automationsløsninger i industrien ved at bruge data mere strategisk.

Partnerne i FERA fra Universal Robots, Odense Robotics, Novo Nordisk og SDU samlet til åbning af den nye Cobot og AMR hub i Odense.
Partnerne i FERA fra Universal Robots, Odense Robotics, Novo Nordisk og SDU samlet til åbning af den nye Cobot og AMR hub i Odense.

Ved at anvende data mere strategisk kan virksomheder accelerere deres automationsstrategier og dermed opnå en hurtigere effekt af investeringerne. Det er i hvert fald kongstanken i projektet FERA, der netop har modtaget 14,3 millioner kroner fra Innovationsfonden.

FERA står for Fast and Efficient Robotic Automation via Re-Use of Data. Men FERA betyder også ’vildt dyr’ på latin; data fra den virkelige verden kan nemlig fremstå som et vildt dyr, som er svær at holde styr på. Projektet bidrager her med en unik software-baseret måde at strukturere og genbruge data fra robotløsninger på.

»Vi forventer vi at se en reduktion i programmeringstiden med op til 25 procent og en forbedring i løsningseffektiviteten og dækningen af potentielle fejlkilder. Dette er et kæmpe skridt fremad for robotindustrien,« siger Mikkel Baun Kjærgaard, der er professor i Software Engineering ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU, som er en af projektets partnere.

De øvrige partnere er KU, Universal Robots, Novo Nordisk, Odense Robotics, PIAB og University of Bremen.

»Denne nye måde at bruge data på kan have stor betydning for både robotvirksomheder og dem, der skal bruge løsningerne,« siger Søren Elmer, som er CEO for Odense Robotics, Danmarks nationale klynge for robot, automation og droner, og fortsætter:

»Projektet nedbringer tiden det tager at implementere nye automationsløsninger, og det er afgørende for at bevare konkurrenceevnen i en globaliseret verden. Vi forventer, at FERA vil være med til at sætte nye internationale standarder for, hvordan data anvendes i robotteknologi.«

FERA-projektet vil blive demonstreret i praksis i 2026, med specifikke anvendelser allerede under udvikling hos Novo Nordisk og Universal Robots. Disse demonstrationer sigter mod at vise, hvordan FERA kan forbedre processer som maskinbetjening og samling af produkter i forskellige industrier.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering