KAPITEL 18: Grundlæggende Vedligehold

Den vigtigste opgave for vedligeholdet er at sikre tilgængelighed, der er defineret som: Evne til at forblive i en sådan tilstand, at en krævet funktion kan udføres, når det kræves, under givne forhold, forudsat at de nødvendige eksterne ressourcer er til stede.

Optimering

Nedenstående er et uddrag af kapitel 18

Få fuld adgang til bogen her

Definitionerne i dette afsnit er i henhold til den Europæiske Vedligeholdsstandard EN13306, som også er oversat til dansk og er yderst vigtig for at sikre et fælles officielt vedligeholdssprog.

Vedligehold: Kombinationen af alle tekniske, administrative og ledelsesmæssige handlinger, som udføres i en enheds livscyklus med det formål at holde den i eller bringe den tilbage til en tilstand, hvori den kan udføre den krævede funktion.

 

Tilgængelighed

Den vigtigste opgave for vedligeholdet er at sikre tilgængelighed, der er defineret som:

Evne til at forblive i en sådan tilstand, at en krævet funktion kan udføres, når det kræves, under givne forhold, forudsat at de nødvendige eksterne ressourcer er til stede.

Da en enheds funktion ofte er at være tilgængelig for en produktion, vil det være en naturlig indfaldsvinkel at betragte vedligehold på.

På figur 18.1 vises en enheds ydeevne som funktion af tiden. Dette afsnit kommer også ind på, hvad der bestemmer, hvornår en vedligeholdsindsats er nødvendig. Der er i princippet to vedligholdstyper, nemlig forebyggende vedligehold og afhjælpende vedligehold, som den enkelte virksomhed kan vælge ud fra, hvor vedligeholdstypen på den enlelte enhed passer bedst til virksomhedens produktionskrav. Idéen med forebyggende vedligehold er at undgå produktionsstop, og i mange tilfælde kræver det planlagte produktionsstop, hvor man kan udføre de forebyggende aktiviteter, hvorimod afhjælpende vedligehold er genopretning, når fejlen er sket (havari), og dermed et uplanlagt produktionsstop.

 

Fig. 18.1: Enhedens ydeevne.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering