KAPITEL 16: Måling og KPI’er som ledelsesværktøj

Måling og analyser er grundlæggende ledelsesværktøjer for at skabe sammenhæng mellem strategi, vision og daglig drift samt mellem indsats og resultater.

Optimering

Nedenstående er et uddrag af kapitel 16

Få fuld adgang til bogen her

Benchmarking

Den meget målrettede sammenligning, som benchmarking reelt er, bruges til at lære af andre, og dette gælder inden for stort set alle områder i virksomheden. Årsagen er helt klar: At opnå forbedringer.

Benchmarking er i dag et af de vigtigste værktøjer til løbende forbedringer.

Grundlæggende skal følgende fire hovedpunkter være opfyldt, før man taler om at benchmarke:

 • Man skal kende sine egne styrker og svagheder.
 • Man skal kende sine konkurrenter og de bedste i branchen.
 • Man skal lære af de bedste.
 • Man skal søge efter at opnå førerskab.

Benchmarking kan foregå på flere måder og niveauer:

 • Intern benchmarking
 • Konkurrentbaseret benchmarking
 • Funktionel benchmarking
 • Genetisk Benchmarking

 

KPI’er for vedligehold

Når man vil sammenligne eller måle en ydelsesparameter i sin organisation, har man brug for nogle indikatorer, som kan udtrykke noget om status for de forskellige ydelser. Sådanne indikatorer kaldes på dansk for nøgletal, men det engelske udtryk Key Performance Indicators forkortet til KPI’er bruges ofte i stedet. Man skal naturligvis sammenligne ting, som er sammenlignelige, og det kræver, at der er forholdstal samt en fastlagt definition på, hvad der skal regnes med til de forskellige størrelser.

DS/EN 15341:2010 Vedligehold – KPI’er for vedligehold

Den europæiske komite CEN/TS 319 har lavet en standard, der har til hensigt at beskrive en række indikatorer, som kan anvendes til:

 • at måle status
 • at sammenligne (interne og eksterne benchmarking)
 • at diagnosticere (analyse af styrker og svagheder)
 • at identificere og definere mål, der skal nås
 • at planlægge forbedringer
 • kontinuerligt at måle ændringer over tid.

Fig. 16.1: KPI’er for vedligehold. Kilde: Dansk Standard.

 

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering