PSO-tariffen i 2. kvartal 2021 bliver nul øre

PSO-tariffen for 2. kvartal 2021 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Den lave tarif skyldes højere el-priser.

16.03.2021: PSO-tariffen i 2. kvartal 2021 bliver nul øre | Optimering.nu

Tariffen for 2. kvartal 2021 er fastsat til at være en nul-tarif, hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til sidste kvartals tarif på 1,1 øre/kWh. Faldet skyldes højere el-priser, som dels reducerer de forventede støtteudgifter og dels har resulteret i en akkumuleret overdækning.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 330 kroner/MWh (33,0 øre/kWh) i Østdanmark og på 319 kroner/MWh (31,9 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er markant højere end ved sidste tariffastsættelse. Højere forwardpriser reducerer udgifterne til støtteberettiget produktion, idet højere el-priser medfører lavere tilskud til primært havvindmølleparker.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 1,1 milliard kroner fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2020. Dette bidrager i høj grad til at reducere PSO-tariffen.

Der er i 2021 planlagt en ekstra tariffastsættelse ved udgangen af året. Dette foretages for at begrænse over/underdækningen.

Den forventede, forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif for 2021 er på 0,3 øre/kWh.

 

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig el-produktion og forskning og udvikling inden for el-området.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af el-prisen, strømproduktion og el-forbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på el-markedet, ellereksempelvis hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering