KAPITEL 12: Vedligeholdsplanlægning

God planlægning er helt afgørende for at gennemføre vedligehold, som sikrer optimal driftssikkerhed til et optimalt omkostningsniveau. Planlægningen foregår på flere niveauer i organisationen. I dette afsnit behandles den tekniske- og vedligeholdsledelsesmæssige del af planlægningen, dvs. en overordnet og struktureret gennemgang af de ting, man skal igennem for at gennemføre en vedligeholdsplanlægning

Optimering

Nedenstående er et uddrag af kapitel 12

Få fuld adgang til bogen her

I planlægningsprocessen skal man beslutte, hvilke vedligeholdstyper de enkelte enheder skal vedligeholdes efter. Det kan være forebyggende, forudbestemt, tilstandsbaseret, forudsigeligt eller afhjælpende vedligehold. Endvidere ses på bestemmelse af tidsfrekvens, reservedelsbehov, organisatoriske ressourcer samt hjælpeværktøjer. Beslutningerne skal tages på baggrund af virksomhedens gældende vedligeholdsstrategi.

Virksomhedens vedligeholdsstrategi er ledelsens værktøj til at nå vedligeholdsmålene, der er defineret iht. standard:

DS/EN 13306: Mål, som er rettet mod og accepteret for vedligeholdets aktiviteter. Disse mål kan fx omfatte tilgængelighed, omkostningsbesparelser, produktkvalitet, bevarelse af miljø, sikkerhed, brugbar levetid og bevarelse af aktivers værdi.

 

Vedligeholdsplan for aktiver og enheder

En vedligeholdsplan for aktiver og enheder er en operationel proces til gennemgang og analyse af enheder/aktiver og anlæg. Vedligeholdsplanen er defineret iht. standard:

DS/EN 13306: Struktureret og dokumenteret samling opgaver, som omfatter de aktiviteter, procedurer og ressourcer samt det tidsforløb, der kræves til at udføre vedligeholdet.

Man fastlægger, hvilke planlagte og programmerede vedligeholdsarbejder der bør udføres, og det synliggør ligeledes, hvilke potentielle problemer der kan være ved en uplanlagt og en reaktiv holdning. Det er vigtigt, at planlægningsprocessen kræver vedvarende deltagelse fra vedligeholdsafdelingernes side, og øvelsen bør udføres kontinuert for hvert område. På den måde er hver enkelt enheds behov for vedligehold velovervejet i forhold til konsekvenserne af fejl.

Den anvendte metode til brug ved udvikling af vedligeholdsaktiviteterne og vedligeholdsplanen for aktiver og enheder skal være på plads, før vedligeholdsledelsens strategi fuldendes.

Hvorfor egentlig det? Det skyldes, at de vigtigste politikker, som affødes af ledelsesstrategien, beskæftiger sig med organisation, motivation, læring og kontrol af ressourcer. Indtil man har klarhed over, hvor megen vedligeholdsaktivitet der er nødvendig, af hvem det er nødvendigt samt med hvilke reservedele og værktøjer mv., kan man ikke fastlægge den endelige organisation.

Det er ligeledes vigtigt, at den enkelte organisation forholder sig til det vedligeholdsudviklingstrin, som virksomheden befinder sig på. Til at vurdere dette kan man anvende ”vedligeholdstrekanten”, også kaldet SAMI-pyramiden.

Fig. 12.1 SAMI-pyramiden. Kilde: Inspireret af The Asset Healthcare Model af SAMI (Strategic Asset Management)

 

Yderligere materiale

DDV har udviklet et online værktøj, hvor brugeren kan få en hurtig og retvisende vurdering af virksomhedens vedligeholdsniveau.

Se mere her.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering