DIN Forsyning vil gå forrest med pyrolyse af slam

Etablering af et storskalapyrolyseanlæg, hvor miljøfremmede stoffer i spildevandsslam fjernes, er på tegnebrættet hos DIN Forsyning.

Her ses en visualisering af det nye storskalapyrolyseanlæg.
Her ses en visualisering af det nye storskalapyrolyseanlæg.

På DIN Forsynings 16 renseanlæg i Esbjerg og Varde kommuner renses årligt 22 millioner kubikmeter spildevand. I renseprocessen produceres 15.000 ton overskudsslam med et højt indhold af fosfor, og den høje næringsværdi gør det til et værdifuldt gødningsprodukt på de danske landbrugsjorde. Desværre er der risiko for, at slammet foruden fosfor kan indeholde PFAS og andre miljøfremmede og uønskede stoffer.

»Derfor kræver det, at vi tænker i nye løsninger, så vi ikke risikerer at sprede disse uønskede stoffer i vores miljø i fremtiden. Vi har afdækket en række muligheder for, hvordan slammet kan forblive en ressource, og hvor vi samtidig fjerner de uønskede stoffer. Det er jo store mængder slam, der er tale om, så det er vigtigt, at den fremtidige løsning er én, hvor slammets ressourcer ikke går til spilde, men kan give mest muligt tilbage til vores samfund omkring os,« siger projektleder og forretningsudvikler Kim Stenholdt Madsen fra DIN Forsyning og fortsætter:

»Vi har et stort ønske om at bidrage til udvikling og viden i både spildevandssektoren og landbruget for at få løst et stort problem. Derfor arbejder vi på at undersøge, om storskalapyrolyse kan være vejen frem.«

Illustrationen viser pyrolyseprocessen af spildevandsslam.
Illustrationen viser pyrolyseprocessen af spildevandsslam.

Væsentlig CO2-reduktion

Ved pyrolyse varmes slammet op til 650 grader celsius, og efterfølgende sker en forbrænding af pyrolysegasserne ved over 1.000 grader celsius. Undersøgelser har vist, at for eksempel PFAS-forbindelserne og andre miljøfremmede stoffer nedbrydes i den kraftige opvarmning. Desuden peger DIN Forsynings indledende undersøgelser på, at pyrolysen også giver en række andre fordele:

»Det blev klart, at vi ved hjælp af pyrolyse ikke blot kan reducere indholdet PFAS-forbindelser og andre miljøfremmede stoffer men også er i stand til at bevare slammets vigtige indhold af fosfor. Restproduktet efter pyrolyse af slammet er et kul-produkt; biogødning, som indeholder fosfor og dermed også kan udnyttes på landbrugsjord,« fortæller Kim Stenholdt Madsen.

Desuden indeholder biogødningen bundet CO2, hvorimod slammet i dag ligger og afgiver CO2 og andre drivhusgasser.

»Vi forventer, at CO2-udledningen fra DIN Forsynings spildevandsslam vil kunne reduceres med op til 16.500 ton CO2 per år. Så der er også en væsentlig gevinst på CO2-fronten,« siger Kim Stenholdt Madsen.

Udviklingsprojektet støttes af Pyrolysepuljen og forventes at blive det første af sin slags i verden. Den endelige investeringsbeslutning forventes at blive taget i sidste halvdel af 2024, og anlægget ventes at stå klar i år 2026.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering