KAPITEL 14: Organisation

Mange virksomheder har opbygget deres organisation efter gamle, traditionelle mønstre med adskilte afdelinger, både fysisk og ledelsesmæssigt. Fokus for disse organisationer har været at styrke og skabe optimal fællesskabsfølelse i de enkelte afdelinger.

Optimering

Nedenstående er et uddrag af kapitel 14

Få fuld adgang til bogen her

Den type opdeling kan også give virksomheden nogle udfordringer. De enkelte afdelinger kan let komme til at fremme holdninger og idéer, der er gode for den enkelte afdeling, men ikke behøver at være det for resten af virksomheden. Afdelingen skaber selvstændige værdier og mål, som ikke nødvendigvis understøtter virksomhedens overordnede mål.

Det er imidlertid ikke givet, at det går så galt. Der er rent faktisk mange ting, der taler for den traditionelle måde at organisere sig på.

Stigende krav til virksomhederne gør det imidlertid nødvendigt at analysere organisationsopbygningen på en mere åben måde, og at der træffes de valg, som er mest hensigtsmæssige i forhold til de værdier, strategier og mål, man har. Organisationerne bør tilpasses med det formål at tilskynde hele personalet til at arbejde mere effektivt inden for virksomhedens rammer og værdisæt. De individuelle mål skal støtte op om virksomhedens mål, og alle personalegrupper bør være i stand til at arbejde sammen om samme overordnede regelsæt.

Vedligeholdsorganisationen har en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig. Et af hovedmålene er at reducere antallet af stop og samtidig gøre de stop, der måtte indtræffe, så korte som muligt. Man kan derfor ikke adskille produktionens mål fra vedligeholdsmålene, da de nødvendigvis må hænge sammen og være en del af virksomhedens overordnede målsætninger.

Fig. 14.1: Traditionel opbygning af organisationen.

 

Udviklingstrin for vedligeholdsorganisationer

Ofte støder man på spørgsmålet, om man kan analysere vedligeholdsafdelingens evner til at agere i den virkelighed, man står overfor. Hvordan går det, og hvordan kan man blive bedre? Hvilke udfordringer/trusler står man overfor, og hvad kan man gøre ved det?

Benchmarking samt SWOT-analyse kan give nogle af svarene.

Fig. 14.10: SWOT-matrix.

 

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering