KAPITEL 15: Vedligeholdsstrategi

Det er med organisationer som med mennesker, at kun få når deres drømme eller visioner uden at sætte fokus på fremtiden. Vedligeholdsledelse er ingen undtagelse. At være bevidst om mission, vision, målsætninger og fastsættelse af mål er essentielt for at sætte fokus på emnet.

Optimering

Nedenstående er et uddrag af kapitel 15

Få fuld adgang til bogen her

For at arbejde med en vedligeholdsstrategi må man starte med at se på, hvilke udfordringer man står over for, og hvilke mål man jagter.

Typiske eksempler på udfordringer omkring vedligehold:

  • ”Dem og os”-kulturen spænder ben for samarbejdet.
  • Mangel på fakta gør det svært at målrette indsatsen.
  • Manglende prioritering giver anledning til diskussion om fokus.
  • Mål og midler er ikke afstemt med den øvrige organisation.

Her illustreret sammen med mulige midler til succes:

Fig. 15.1: Udfordringer og midler til succes

 

Vision/Mission og politikker

Mission og vision er dér, hvor virksomheden starter for at finder forklaringen på, hvorfor den overhovedet eksisterer. Til eksempel kunne missionen for en vedligeholdsafdeling være: Vedligehold skal bidrage til virksomhedens indtjening ved at sikre optimal tilgængelighed på udstyret. Eller som i nedenstående eksempel i figur 15.3: Vi sikrer omkostningseffektiv vedligeholdelse, sikkerhed og kvalitetsprodukter produceret til tiden. Dette gør os som supply chain til et endnu stærkere strategisk aktiv for vores kunder.

Eksempel på en fælles strategi for hele supply chain:

Fig 15.3: Eksempel på vedligeholdsstrategi

 

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering