Mangel på infrastruktur og fuldskalatest udfordrer Power-to-X

En ny analyse af Power-to-X viser, at Danmark har potentiale, men at der er bump på vejen på grund af manglende infrastruktur og fuldskalatest. Det udfordrer danske Power-to-X-aktører, og uden en løsning kan regeringens 2030-mål om 70% CO2-reduktion risikere at skride med minimum fem år.

Ny analyse af Power-to-X: Danmark har potentiale, men der er bump på vejen
En ny rapport afdækker udfordringerne for, at PtX kan blive en del af den grønne omstilling.

Er Power-to-X nøglen til at nå klimamål?

Der er risiko for, at regeringens 2030-mål om 70 % CO2-reduktion skrider med mindst fem år, hvis ikke der kommer der ikke styr på adgang til grøn strøm, infrastruktur og fuldskalatest. Gør der ikke det, kan det blive svært for danske aktører at nå i mål med Power-to-X (PtX). Sådan lyder budskabet i den nye, erhvervsøkonomiske Power-to-X-analyse, der er udarbejdet i et samarbejde mellem de fire GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

PtX har potentialet til at udgøre et væsentligt element i at opfylde Danmarks klimamål ved en grøn omstilling af de dele af industri- og transportsektoren, der ikke kan elektrificeres. Teknologien gør det muligt at omdanne overskydende energi fra vindmøller og solcelleanlæg til grønne brændstoffer. Desværre sætter den nye analyse Power-to-X – Et vækstområde møder udfordringer tal på i hvor høj grad PtX er udfordret på sit bidrag til den grønne omstilling. Analysen er gennemført blandt virksomheder med interesse og aktiviteter inden for PtX. I alt er der identificeret 326 mulige PtX-aktører i 2023. 111 af disse aktører har udfyldt spørgeskemaet. 

 

Teknologiske udfordringer bremser PtX

I det store bilede er værdikæden, der blandt andet består af leverandører af grøn strøm, producenter, udviklere, universiteter og GTS-institutter med flere, på plads, hvilket er et godt udgangspunkt for at gøre teknologien markedsklar. Alligevel peger analysen på, at det fortsat er svært at komme helt i mål med de mange annoncerede projekter, i første omgang fordi teknologierne ikke er helt klar i forhold til drift af store fuldskala PtX-produktionsanlæg. De adspurgte PtX-virksomheder peger især på tre udfordringer:

  • Skalering af PtX-produktion (66%)
  • Udvikling af højeffektive industrielle processer til elektrolyse til fremstilling af brint (59%) samt katalyse til fremstilling af grønne brændstoffer og produkter (55%)
  • Integration af PtX i det samlede energisystem (56 %)

PtX-virksomhederne ser også udfordringer når det gælder adgang til grøn strøm og udbygning af en energiinfrastruktur til PtX:
»Behovet for udbygning af infrastrukturen er ikke kun fysisk, men også digital”, fastslår Martin Møller, der er Chief Scientific Officer ved Alexandra Instituttet, og fortsætter: »Data vil skulle være tilgængelig – ofte i realtid på tværs af sektorer og værdikæder for at sikre et velbalanceret energisystem, der er en forudsætning for en opskalering af PtX i praksis.«  

Samlet set skaber det en usikkerhed om, hvornår PtX kan udvikle sig til en kommerciel bæredygtig forretning, og ifølge analysen peger 60% af PtX-virksomhederne desuden på, at deres forretningsmodel er ufærdig – hvilket også kan spænde ben for villigheden til at investere i PtX.

 

Fuldskalafaciliteter til test og demonstration er af ‘vital betydning’

Størstedelen (8 ud af 10) af de adspurgte virksomheder efterlyser et markant behov for bedre adgang til test- og demonstrationsanlæg i fuld skala, som de kalder af ‘vital betydning’ for, at de kan blive markedsklar.

»Når vi samtidig ved, at det ikke kun er i Danmark, vi har fået øjnene op for PtX, er det nødvendigt, at vi lukker hullet i innovationskæden. I Tyskland og Holland er de i fuld gang med at opbygge storskalafaciliteter og investere i den nødvendige infrastruktur. Det giver de lande et stort forspring i at komme først med markedsklare PtX-løsninger,« siger Jens Roested, der er Chief Operating Officer i FORCE Technology.

I Tyskland er planen at investere 20 mia. euro blandt andet i en næsten 10.000 km brintinfrastruktur, mens de i Holland planlægger at investere ni mia. euro på lignende vis.

»I Danmark er der også behov for, at vi på samme måde investerer betydeligt i storskala-faciliteter, så danske virksomheder får samme mulighed for at komme på markedet med brugbare PtX-løsninger, så det danske potentiale kan blive forløst. Men for, at det for alvor skal blive til de store erhvervseventyr, som flere eksperter har spået muligt for PtX, så skal vi tage alle analysens resultater alvorligt og bakke op om at få dem løst. Det vil ikke kun være til gavn for klimaet, men også skabe dansk eksport og arbejdspladser,« siger Carsten Damgaard, der er Forskningsdirektør i DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering