Ny, dansk oversættelse af Asset Management-vejledning

Dansk Standard udgiver ny, dansk udgave af vejledningen ISO 55002, som beskriver, hvordan man i praksis løser opgaven med en Asset Management-certificering.

10.05.2020: Ny, dansk oversættelse af ISO 55002 | Optimering.nu

En ny, dansk oversættelse af ISO 55002, som er den officielle vejledning i Asset Management-certificering, er nu på trapperne – udgivet af Dansk Standard.

Selvom man ikke skal i gang med en egentlig certificering, kan der være mange nyttige informationer at hente i 55002-vejledningen, da den indeholder de praktiske retningslinjer for at arbejde mere systematisk med Asset Management i sin virksomhed.

»På mange måder er ISO 55002 den mest interessante og brugbare af Asset Management-standarderne, fordi det er den mest omfattende og konkrete af dem. Du kan nærmest bruge den som en tjekliste over alle de områder, aktiviteter og processer, som er omfattet, når man går i gang med arbejdet. 55002 beskriver punkt for punkt, hvad man skal tage stilling til for at komme hele vejen rundt i sin organisation, når det gælder Asset Management,« siger maskinmester og lektor Lars Jenry Petersen, som har været en af deltagerne i oversættelsesarbejdet.

Til daglig underviser han blandt andet i Asset Management ved Videncenter for Drift og Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole.

»ISO 55002 er en fast del af pensum, når vi underviser i Asset Management og strategisk vedligehold. Vi vil gerne gøre undervisningen så konkret og virkelighedsnær som muligt, og det ønske imødekommer 55002 som en vejledning langt henad vejen. Man kan slå op og få meget udpenslet at vide, hvad man skal gøre for at sikre, at man opfylder alle kravene i den overordnede standard,« siger Lars Jenry Petersen.

 

100 procent dansk terminologi

Der har tidligere været udgivet en dansk oversættelse af ISO 55002, men den bliver nu afløst af den nye, danske udgave – efter Dansk Standard har haft en arbejdsgruppe af eksperter til at lave en ny oversættelse.

»Vi har været en bredt sammensat oversættelsesgruppe med faglige eksperter fra virksomheder og undervisningsinstitutioner, så vi forhåbentlig har fået lavet en god og langtidsholdbar dansk version af 55002. Udover de faglige eksperter har vi også haft sproglige eksperter med i arbejdet, så der er blevet lavet en virkelig gennemarbejdet dansk terminologi for Asset Management-arbejdet,« siger Lars Jenry Petersen.

Alle modeller, tegninger og figurer i 55002 er nu også blevet oversat til danske versioner.

»Målet har været at lave en 100 procent dansk udgave, så vi får en komplet dansk terminologi for alle Asset Management-aktiviteter, og det vil forhåbentlig også bidrage til, at vi får standardiseret vores måde at tale om Asset Management på, hvilket ikke er uvæsentligt, når man enten skal undervise eller bruge standarden ude på virksomhederne, hvor kommunikation både internt og ekstern er en vigtig del af opgaverne. På den måde er 55002 mindst lige så uundværlig som de andre standarder for Asset Management,« siger Lars Jenry Petersen.

Den nye danske udgave af ISO 55002 ventes udgivet i august 2020.

 

Af Joel Goodstein

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering