Milepæl: Vindmøller kan balancere el-nettet

For første gang nogensinde har vindmøller deltaget i kapacitetsmarkedet for manuelle reserver, og dermed været med til at levere de ydelser, som Energinet skal bruge for at sikre balancen i det danske el-net. Nyt pilotprojekt viser, at vindmøller – trods vind og vejr – er pålidelige og kan levere, præcist når der er brug for det. Energi Danmark og Energinet, der står bag projektet, tager dermed et stort skridt i en grønnere balancering af el-nettet i Danmark.

18.12.2020: [Milepæl] Vindmøller kan balancere el-nettet | Optimering.nu
Foto: Robert Wengler

Kan man regne med vindmøller, hvis Energinet pludselig har brug for at få skruet op for strømproduktionen for at sikre balancen i danskernes el-net?

Ja, det kan man.

Det viser et pilotprojekt, som energihandelskoncernen Energi Danmark og det statslige transmissionsselskab Energinet, der er ansvarlig for forsyningssikkerheden i Danmark, netop har udført.

Selvom vindmøller producerer, som vinden blæser, kan man i dag forudsige produktionen så præcist, at vindmøller kan blive leverandør af de reserver, Energinet løbende skal kunne trække på. Dermed kan vindmøller indgå på lige fod med de kraftværker, som hidtil har været de eneste, der har stået klar til at skrue op eller ned, hvis der sker en fejl i el-nettet, en vindfront kommer lidt mindre blæsende end først antaget, eller forbruget er større end forventet.

»Vi har indtil nu været usikre på, om det var sikkert nok at lade vindmøller byde ind og levere til balancemarkedet – om man for eksempel om mandagen præcist nok kunne forudsige, hvor meget en gruppe vindmøller time for time ville producere om tirsdagen. Men projektet viser, at prognoserne er så gode, at de kan levere det, de på forhånd har lovet, samt at anlæggene har de nødvendige reguleringsegenskaber. Det er en stor milepæl for den grønne omstilling – det er simpelthen en forudsætning, at vedvarende energikilder også kan levere balanceydelser, når hele el-systemet skal være grønt,« siger Kia Marie Jerichau, afdelingsleder for Fleksibilitet og Systemydelser i Energinet, og peger på, at Energinet løbende arbejder på, at nye teknologier kan deltage i markederne for balanceydelser.

 

Den grønne omstilling øger behovet for balanceydelser

I det daglige sørger el-handlere på vegne af forbrugere og el-producenter løbende for at købe og sælge den strøm, der er brug for – og dermed også sikre den overordnede balance i el-nettet. Men når der opstår afvigelser, skal Energinet kunne reagere, for at driften fortsat er stabil og sikker, og forsyningssikkerheden intakt. Derfor indkøber Energinet såkaldte systemydelser til at balancere nettet, for eksempel når forbruget er højere end produktionen.

I takt med vind-, og solenergi kommer til at udgøre en endnu større del af el-produktionen, at forbruget generelt stiger, fordi vi skal bruge strøm til el-biler, elektriske varmepumper med videre, samt at flere konventionelle kraftværker lukker, står Energinet over for et øget behov for systemydelser fra nye typer af teknologier. Derfor blev pilotprojektet skudt i gang og omhandler i første omgang de ”langsomme” manuelle reserver, mFRR, i kapacitetsmarkedet.

Vindmøllestrøm deltager i forvejen hovedsageligt i ”specialregulering”, hvor vindmøllerne slukkes, når der er et overskud af el i el-nettet og brug for nedregulering. Men pilotprojektet har vist, at vindmøller også kan stå klar på sidelinjen og levere opregulering.

 

Energi Danmark: Pilotprojektet er første skridt af flere

Energi Danmark hoppede om bord, da Energinet i december 2019 offentliggjorde udbuddet til pilotprojektet. Energi Danmark er i dag balanceansvarlig for mange vindmølleejere og hjælper blandt andet ejerne med at optimere energiproduktion, hvorfor det ikke er et tilfælde, at de er projektets anden part.

Thomas Elgaard, divisionsdirektør i Energi Danmark med ansvar for optimering, balancering og produktion, ser store perspektiver i projektet. Både for den grønne omstilling, men også for vindmølleejernes indtjening, da de blandt andet kan blive betalt for at stille kapaciteten til rådighed i balancemarkedet i stedet for sælge el i spotmarkedet.

Thomas Elgaard ser de positive resultater i pilotprojekt som et første vigtigt skridt af flere mod et grønnere energimarked:

»Vi er meget tilfredse med, at vores modeller og prognoser er så pålidelige, at Energinet har sikkerhed for levering på linje med konventionelle kraftværker. Vi har lagt, og lægger fortsat, mange ressourcer ind på at vise, at vedvarende energi, udover at være svaret på den grønne omstilling, også kan bidrage til løsningen på fremtiden udfordringer med balancering af el-nettet. Dét, vi har set i pilottesten, har været yderst positivt, og det er kun startskuddet til, at mere og andre former for vedvarende energi kan hjælpe med at balancere nettet og deltage i forskellige markeder i fremtiden.«

Pilottesten har i første omgang taget udgangspunkt i vindmøller, der er koblet på det østdanske el-prisområde, DK2. Vindmøllerne har indtil videre deltaget i den periode, hvor Kundbyværket har været ude af drift, og forløber fortsat i resten af 2020 og ind i 2021.

 

Grøn vej frem

»Vi forventer nu at integrere flere vindmøller og afprøve flere forskellige systemydelser, så vi kan kigge ind i helt nye og grønnere perspektiver, hvor både sol og vind kan stille energi til rådighed for flere balanceydelser,« siger Thomas Elgaard og afslører, at Energi Danmark allerede kigger på det nye marked for automatiske reserver, aFRR, som det næste skridt.

»Det er helt nyt græs, vi træder på her, men vi tror på, at ligesom Danmark var de første til at vise at vedvarende energi er både konkurrencedygtigt og vejen frem i den grønne omstilling, så kan Danmark også vise vejen til, hvordan de fremtidige enorme mængder vedvarende energi i verden bliver integreret i el-systemet og el-markedet,« siger Thomas Elgaard.

Kia Marie Jerichau tilføjer, at erfaringerne fra projektet forventeligt efterfølgende vil implementeres i de nationale markedsdesign for systemydelser ultimo 2021:

»Fra Energinets side håber vi på at kunne integrere flere vindmøller og afprøve flere forskellige systemydelser, så vi kan kigge ind i helt nye og grønnere perspektiver, hvor både sol og vind kan stille energi til rådighed for flere balanceydelser og sikre fremtidens forsyningssikkerhed.«

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering