Holmegaard Værk siger farvel til gassen med støtte fra Andel

Holmegaard Værks to glasovne, der i dag anvender naturgas, skal udskiftes med elovne som del af glasværkets grønne omstilling. Det sker med støtte fra energi- og fibernetkoncernen Andel, der bevilger 1,7 millioner kroner til projektet. Halvdelen er en donation, resten af beløbet ydes som lån.

Holmegaard Værk 2020
Holmegaard Værk 2020

78.000 gæster besøger hvert år Holmegaard Værk, hvor man kan se 42.000 Holmegaard glas, 7.000 stykker Kähler-keramik og masser af kunsthåndværk. Aktive glaspustere er i fuld gang i det arbejdende glasværksted, hvor to ovne brænder 118.000 m3 naturgas af om året. Det medfører en udledning på 173 ton CO2.

Nu skal museets klimaaftryk nedbringes markant, og derfor kasseres gasovnene til fordel for to eldrevne ovne. Det vil gøre museet mere bæredygtigt og bidrage til regionens grønne omstilling. De to nye elovne vil blive de første af sin art i Danmark.

Udskiftningen bliver muliggjort af en bevilling på 1,7 millioner kroner fra energi- og fibernetkoncernen Andel, hvoraf halvdelen er en donation, mens resten ydes som lån.

For Keld Møller Hansen, der er direktør for Museum Sydøstdanmark, er Andels bidrag afgørende for Holmegaard Værks grønne omstilling:

»Vi er i gang med en større grøn omstilling af Holmegaard Værk. Foruden de to nye eldrevne ovne, vil vi investere 1,5 millioner kroner i et solcelleanlæg der skal producere ca. 232.000 kWh el årligt. Det er store investeringer, men vi ved også at konverteringen fra naturgas til elektricitet vil tjene sig hjem over tid, samtidig med at vores CO2-udledning reduceres betydeligt,« siger han.

»Vi er derfor utroligt taknemmelige for Andels bidrag, der gør det muligt for os at lave denne elektrificering i en tid, hvor vores økonomi stadig mærker efterdønningerne af coronapandemien og nu også energikrisen,« tilføjer Keld Møller Hansen.

 

Fælles ambitioner

For Andel er det en særlig bevæggrund for bevillingen, at projektet bidrager til fælles ambitioner for den grønne omstilling, fortæller selskabets kommunikationsdirektør Rikke Harbo Trikker.

»Danmark har en national målsætning om at samfundet skal elektrificeres og fossile brændstoffer skal udfases. Vi skal gøre op med afhængigheden af gas, særligt den der kommer fra Rusland. Det er noget, der ligger os meget nært hos Andel,« siger hun og fortsætter:

»At hjælpe Holmegaard Værk med deres grønne omstilling fra naturgas til moderne, eldrevne ovne er derfor præcis den type initiativ, som vi ønsker at støtte med vores kollektive samfundsbidrag. Det betyder meget for os, at projektet er i tråd med vores mission om at fremme den grønne omstilling i regionen og derigennem skabe værdi for vores andelshavere.«

 

Om Andels bevilling:

Andel øgede i 2020 sit kollektive samfundsbidrag og etablerede i den forbindelse en pulje, der skal skabe værdi i region Sjælland ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem.Samtidig skal projekterne have nærhed til Andels grundlæggende DNA som andelsselskab, der handler om fællesskab og energi.

Bevillingen på 1,7 mio. kr. til Holmegaard Værk er en del af denne pulje. Bevillingen følger en finansieringsmodel, hvor 850.000 kroner ydes som en donation og 850.000 kroner ydes som et lån.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering