Boligbyggeriet skal klimaoptimeres

Byggesektoren er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udslip, både globalt og herhjemme. Det vil Realdania og Villum Fonden gøre noget gennem et nyt partnerskab. Arkitektfirmaet Cebra er kommet med et bud på en løsning.

Boligbyggeriet skal klimaoptimeres

Klimaaftrykket fra byggesektoren er enormt. På verdensplan anslår man, at byggeri og drift af bygninger – lige fra boliger over fabrikker til hospitaler og kontorer – tegner sig for omkring 40 procent af det globale CO2-udslip. Herhjemme er tallet cirka 30 procent.

Det vil den filantropiske forening Realdania og den almennyttige fond Villum Fonden gøre noget ved – i hvert fald i en dansk kontekst – så de er gået sammen i et nyt partnerskab omkring indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.

Navnet på projektet henviser til, at vi i Danmark forbruger jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Med en samlet bevilling på 60 millioner kroner vil de to partnere derfor ’skubbe det danske boligbyggeri i en markant grønnere retning’, som ambitionen lyder.

Samarbejdet skal dels fremme ny viden og innovation, dels bidrage til at overkomme de risici, som kan opstå, når nye metoder og materialer bringes i spil. Det handler blandt andet om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk.

Endelig skal indsatsen indsamle og formidle de bedste eksempler på boligbyggerier med lavt klimaaftryk til den danske byggebranche. Helt konkret er målet at udvikle løsninger og eksempler på, at det kan lade sig gøre at reducere den indlejrede energi (CO2e/m2) fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030.

Det aarhusianske arkitektfirma Cebra er blandt deltagerne i kapløbet, og ved at optimere på alle parametre er det lykkedes at præsentere et bud på et parcelhus, der har et tre gange lavere klimaaftryk end et gennemsnitligt boligbyggeri i Danmark, skriver Politiken.

»Vi håber, at vores og andre lignende projekter kan inspirere og vise vejen for resten af branchen. For vi bygger ikke bæredygtigt i Danmark. Alt, hvad vi gør, belaster kloden mere, end den kan klare,« siger Mikkel Schlesinger, en af arkitekterne bag projektet, til avisen.

Indtil videre er Cebra kommet ned på en udledning på 3,2 kilo CO2/m2 om året, eller præcis en tredjedel af gennemsnittet på 9,6 kilo, og planen for at fortsætte ned til 2,5 kilo er på plads.

 

Data og dokumentation

Da alle ideer og alle realiserede projekter og byggerier skal bedømmes i forhold til deres klimaaftryk, er konsistente data og beregningsmetoder meget vigtige og af stor betydning for vidensdeling og sammenligninger. Den del får byggeforskningsinstituttet BUILD ved Aalborg Universitet ansvaret for.

»BUILD kommer til at stå for at indsamle og formidle de bedste eksempler på boligbyggerier i Danmark og internationalt, som i selve byggeprocessen, gennem materialevalg og i den efterfølgende drift af boligen udleder væsentligt mindre CO2,« siger projektchef i Realdania, Stig Hessellund.

Han tilføjer, at Aarhus Universitet i samarbejde med en række relevante forskere er i gang med at udvikle en såkaldt CO2-budget-baseline, der giver et fælles referencepunkt. Konklusionerne herfra hjælper tegnestuerne Effekt og Cebra med at omsætte til et operativt overblik for initiativet og for hele branchen.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering