Energiforbruget i Coop reduceret med 9,4 procent på ét år

Coop investerer løbende i energibesparende projekter i butikker og på varelagre. Nye tal viser, at koncernen har reduceret energiforbruget med knap 10 procent fra 2021 til 2022. Og målt fra 2018 er virksomhedens CO2e-udledning fra energiforbruget reduceret med cirka 31.500 ton.

Energichef og maskinmester i Coop, Nicki Pagh Børgesen, mellem tørkølerne på toppen af Coops ferskvarelager i Brøndby.
Energichef og maskinmester i Coop, Nicki Pagh Børgesen, mellem tørkølerne på toppen af Coops ferskvarelager i Brøndby.

Siden 2016 har Coop investeret massivt i energibesparende tiltag i driften, hvilket i første omgang resulterede i en reduktion i energiforbruget på 20 procent mellem 2016 og 2020. Og nye tal fra Coop viser nu, at det er lykkedes at skære yderligere 9,4 procent af Coops energiforbrug fra 2021 til 2022.

De 9,4 procent svarer til 39.000.000 kWh – eller i omegnen af 10.000 husstandes årlige energiforbrug. Og en energibesparelse i den størrelsesorden på bare ét år er historisk stort for en virksomhed som Coop, forklarer energichef i Coop, Nicki Pagh Børgesen, der har en baggrund som maskinmester. Især når reduktionen kommer i kølvandet på store reduktioner i årene inden.

»Vi har i mange år arbejdet intensivt på at udvikle strategier for energioptimering, og vi er hele tiden opmærksomme på konkrete energiprojekter, vi kan igangsætte for at nå vores reduktionsmål. Derfor er det fantastisk at se, at tiltagene har så stor effekt. Jeg er stolt over vores præstation,« siger Nicki Pagh Børgesen.

Energioptimering reducerer klimaudledning

Reduktionerne i Coops energiforbrug betyder ikke bare store besparelser på energiomkostningerne, det har også medført, at den klimaudledning, der er forbundet med Coops energiforbrug, er reduceret med hele 37 procent fra 2018 til 2022, hvilket svarer til omkring 31.500 ton CO2e.

Energioptimering på alle steder lige fra lagre, butikker og servicekontoret spiller en central rolle i Coops klimaplan. Ifølge planen, er det meningen, at koncernen skal reducere CO2-udslippet fra egen drift med 75 procent i 2025 målt fra 2018. Og at Coop i 2030 skal være klimapositiv i driften.

Ét af de energibesparende tiltag i 2022 har været en omfattende udskiftning af olie- og gasfyr i Coop Danmarks egne butikker. Forventningen er, at alle Coops egne butikker er uden gas og olie som varmekilder inden udgangen af 2023. Varmepumper, solceller og andre grønnere energiformer skal erstatte de fossile i den grønne omstillings navn.

Coops energiprojekter i 2022

  • Coops energiledelsessystem ISO 50001 er Danmarks største inden for branchen.
  • Udskiftning af olie- og gasfyr i butikker med bl.a. varmepumper og solceller.
  • Der er fjernet mere end 2.000 impulskølere.
  • Der er skruet ned til 19 grader på lagre, servicekontor og i butikker.
  • Opsætning af solceller i butikker og på lagre.
  • Installering af anlæg på lagre, der genbruger overskudsvarmen.
  • Hjælp til de selvstændige brugsforeninger med at energioptimere butikkerne.
  • Udfasning af miljøbelastende kølemidler.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering