Robot til undervandsinspektion på vej ud i verden

Odensevirksomheden Blue Atlas Robotics har udviklet en autonom undervandsrobot til inspektion af skibsskrog, blandt andet til at understøtte forebyggende vedligehold. Robotten er nu på vej mod et internationalt gennembrud.

Optimering

Med støtte fra Den Danske Maritime Fond har Blue Atlas Robotics udviklet en robot kaldet Sentinus til undervandsinspektion af skibe, hvor man tidligere var afhængig af dykkere eller manuelt kontrollerede undervandsfartøjer, skriver fonden på sin hjemmeside.

Robotten kan inspicere skibsskrog under vandlinjen og samtidig skabe 3D-modeller af skroget og på den måde skaffe den nødvendige, visuelle dokumentation af begroning, kvaliteten af maling, korrosion eller skader, hvilket kan understøtte både aktuelt og forebyggende vedligehold.

»Under vand er der lav sigtbarhed og manglende GPS-assistance, hvilket gør det meget sværere [end over vandet]. Vores mission er at gøre det lige så let og tilgængeligt at indsamle billeddata under vand, som det er i luften,« siger CEO Mads Andersen, der er Co-founder af Blue Atlas Robotics sammen med Oleksandr Slovak.

Nu begynder en ny fase af projektet, hvor Blue Atlas Robotics, der har hovedsæde i Odense, skal udvikle den næste generation af Sentinus til serieproduktion, som for alvor skal få robotten ud på det globale marked. Det indebærer videreudvikling, evaluering og tilpasning af Sentinus i forberedelse til den kommende serieproduktion.

Det kræver en omfattende analyse af forbedringspotentialer i hvert eneste led af værdikæden i robottens livscyklus. Det gælder alt fra leverandørvalg, fremstillings- og produktionsprocesser til vedligeholdelsesaftaler, når kunden i sidste ende anvender robotten.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering