Biogas kalder på vedligeholdspionerer

Der er systemer nok at holde i gang på Nature Energys biogasanlæg på Nordfyn, hvor produktionen kører døgnet rundt 365 dage om året. I en industri på vej frem giver det meget nyt at forholde sig til for driftsfolkene.

Christoffer Elias Hansen og Berit Gravgaard er begge uddannet maskinmestre.
Christoffer Elias Hansen og Berit Gravgaard er begge uddannet maskinmestre.

Der er gang i den grønne omstilling af det danske energisystem, og i den forbindelse er biogas en af de teknologier, vi som samfund skal hænge vores hat på for at få nedbragt sektorens udslip af drivhusgasser. Det er præcis hvad Odense-baserede Nature Energy arbejder på.

Selskabet, der udsprang af Naturgas Fyn i 2014, er i hastig vækst og tæller i dag over 500 medarbejdere, der er beskæftiget med dels teknologiudvikling, dels design, byggeri og ikke mindst drift af de – indtil videre – 13 anlæg, der er i gang rundt om i Danmark.

For at holde produktionen kørende døgnet rundt 365 dage om året har samtlige anlæg en fast stab af folk, ligesom en gruppe teknikere turnerer rundt mellem alle faciliteterne for at hjælpe til med bestemte projekter, opgaver eller som bidragydere til problemløsning.

»Vi har en stor udfordring omkring vores dybstrøelse i biomassen, som er fuld af fremmedlegemer, der er meget hårde for vores maskiner og vores indfødningslinjer, og det resulterer i en masse havaribaseret vedligehold.«

Christoffer Elias Hansen, driftslederassistent, Nature Energy

DDV’s podcastunivers, Vedligeholdsklubben, har mødt to af Nature Energys fagfolk på selskabets anlæg på Nordfyn, hvor der dagligt – ligesom på de øvrige anlæg – omdannes tonsvis af madaffald og gødning til grøn biogas, der kan opvarme boliger og levere energi til virksomheder. Lyt til podcasten her.

Som nyuddannet maskinmester startede Christoffer Elias Hansen som driftslederassistent på anlægget i februar 2023, og har siden da arbejdet indgående med netop driften af de mange forskellige systemer og processer på sitet, der rummer store mængder mekanik, elementer under tryk og meget andet.

Det får han lejlighedsvis assistance til af Operational Technical Support Berit Gravgaard. Hun har sit udgangspunkt på hovedkontoret i Odense, men bruger en stor del af sin tid rundt om på anlæggene, blandt andet på Nordfyn.

»Jeg arbejder meget bredt med både forebyggende vedligeholdsopgaver, det vi kalder brandslukning, altså når noget er gået i stykker og vi skal hjælpe driften med at få styr på det, store og små projekter. Fællesnævneren er, at det har noget med drift at gøre,« forklarer hun om sin rolle.

Med en titel som maskinmester på CV’et har Berit Gravgaard samme baggrund som Christoffer Elias Hansen, og for den sags skyld også driftsleder Thor Andersen, og hun understreger da også, at hun ’ikke er klogere’ end værkets egne folk, men først og fremmest har tid til at hjælpe til.

Førsteprioriteten for Christoffer og hans kolleger er at holde biogasproduktionen i gang, og her er gasopgraderingsanlægget lidt af en nøgle, fortæller han. Grundlæggende er alle led i produktion vigtige, så på sine daglige runderinger holder han øje med en bred pallette af installationer.

I podcast fortæller Berit og Christoffer meget mere om deres arbejde i Nature Energy og ikke mindst de mange aspekter omkring drift og vedligehold af det komplicerede biogasanlæg på Nordfyn.

Billede 1 af 7

I podcast fortæller Berit og Christoffer meget mere om deres arbejde i Nature Energy og ikke mindst de mange aspekter omkring drift og vedligehold af det komplicerede biogasanlæg på Nordfyn.

Forskellige medier udfordrer driften

Ligesom Nature Energy er en forholdsvis ung virksomhed, er biogasbranchen på mange måder også stadig på udviklingsstadiet, og mange aspekter omkring det at drifte og optimere på produktionsanlæg som det nordfynske er således også på et ’learning by doing’-niveau.

Der har således været en del pionerarbejde i at få startet de første anlæg op i 2016, påpeger Berit Gravgaard, og undervejs er der opstået udfordringer relateret til vedligehold og drift, som man ikke nødvendigvis havde forudset omfanget af på forhånd.

»Vi har en stor udfordring omkring vores dybstrøelse i biomassen, som er fuld af fremmedlegemer, der er meget hårde for vores maskiner og vores indfødningslinjer, og det resulterer i en masse havaribaseret vedligehold. Det kan være store sten, betonklodser, gamle cykler og meget andet, der ikke kan komme gennem systemet, og som du som vagthavende skal tage dig af kl. tre om natten,« fortæller Christoffer Elias Hansen.

Netop det store slid på udstyret, og det medfølgende behov for mandetimer til reparationer, har overrasket Berit Gravgaard. Hun har mange års erfaring fra en olieproduktionsplatform i Nordsøen og at arbejde med et medie, der er noget mere ensartet og dermed også nemmere at håndtere på det område.

»Her på anlægget kan biologien reagerer forskelligt, og det kan udstyret også, som Christoffer også beskriver, med ting der sidder fast og stopper til, og hvis et rør bliver for koldt, så kan der være et medie, der simpelthen bliver for tykt og så videre. Så det er en anden udfordring end nordsøolie,« siger hun.

I podcasten fortæller både Berit og Christoffer meget mere om de mange krav, der følger med, når et biogasanlæg skal holdes kørende uafbrudt – og uanset, hvad der bliver stoppet i det.

Du kan lytte til podcasten her. 

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering