Lange lastbiler skal rulle mellem Danmark og Sverige

Dobbelttrailere på 34 meter skal give klimagevinster og afhjælpe trængsel på begge sider af Øresund, melder Transportministeriet. Man skal dog være opmærksom på slitage af vejene, lyder det fra ekspert.

Optimering

Transportminister Thomas Danielsen (V) indgået en aftale med sin svenske kollega om at lade ekstra lange og tunge lastbiler krydse grænsen. På den baggrund vil han senere denne måned fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at køre med ekstra lange lastbiler på op til 34 meter på udvalgte veje i Danmark som en forsøgsordning. 

Forsøget giver i første omgang mulighed for, at de lange lastbiler, dobbelttrailere, kan køre på forsøgsvejnettet mellem Aarhus og Høje-Taastrup fra årsskiftet. De ekstra lange lastbiler tillader mere gods per køretøj, og det er godt for den grønne omstilling, lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

»Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det. Når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene, og er altså både en gevinst for klimaet og for trængslen,« siger Thomas Danielsen, der i øvrigt er uddannet blandt andet lastvognsmekaniker.

I forbindelse med forsøgsordningen er det nødvendigt at lave mindre tilpasninger af statsvejnettet til de ekstra lange lastbiler. Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der har analyseret forsøgsvejnettet og udpeget steder, hvor der er brug for ændringer.

Der oprettes eksempelvis såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler, så der er plads til at skille dem ad eller samle dem, inden de kan køre videre på det øvrige vejnet.

»Vi skal ikke kun sikre, at lovgivningen er på plads til dobbelttrailerne. Vi skal også sikre de fysiske rammer, så det rent faktisk er muligt og sikkert at køre med så lange lastbiler på danske veje. Vi er derfor i gang med at oprette omkoblingspladser, så der er god plads til, at dobbelttrailere kan køre ud på forsøgsvejnettet,« siger ministeren.

I Sverige er man et skridt længere fremme med et lignende tiltag i gang, hvor både længere og tungere lastbiler sendes ud på de svenske veje allerede i år.

»De mange fordele ved lange lastbiler stopper ikke ved grænsen. Derfor giver det god mening at lade lastbilerne fortsætte videre til Sverige i stedet for at laste om. Det er min svenske kollega heldigvis enig i, og vi har givet hinanden hånden på, at de lange lastbiler må krydse grænsen, så længe de er lovlige på begge sider af Øresund,«

siger Thomas Danielsen.

 

Fordele og ulemper

Til sammenligning må modulvogntog på danske veje i dag være op til 25,25 meter lange, og udsigten til godt ni meter ekstra lasteplads til gods vækker glæde hos logistikfirmaet Frode Laursen.

»Det er helt fantastisk. Vi har i nogle år arbejdet med forskellige typer, grønne brændstoffer og nedbragt vores CO2-aftryk med 19 procent, men den vej er ikke yderligere farbar de næste år. Med de nye duovogntog kan vi øge lastevnen og reducere CO2-aftrykket mellem 30 og 50 procent,« siger selskabets adm. direktør, Thomas Corneliussen, til DR.

Der er dog potentielle ulemper, når det kommer til motorvejenes stand på længere sigt, hvilket man skal holde sig for øje, mener professor og trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet Jeppe Rich.

»Der er også nogle negative effekter. Der skulle laves undersøgelser om, hvordan de påvirker infrastrukturen og slitagen på vejene, men det viser sig, at de ikke er værre end de lastbiler, der allerede kører i dag,« siger han til dr.dk.

De lange lastbiler i Danmark

  • Forsøgsordningen med dobbelttrailere kræver en ændring af færdselsloven, således at det bliver tilladt at tilkoble mere end to påhængskøretøjer.
  • Lovforslaget om dobbelttrailere ventes fremsat i Folketinget i oktober og at kunne træde i kraft den 1. januar 2024.
  • Forsøget med dobbelttrailere vil løbe i fem år, hvorefter det evalueres.

Annonce

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering