Varmepumper vinder indpas i fjernvarmen

Energiproducenttællingen for 2020 viser, at en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg. Det er især de store varmepumper og el-kedler, der bidrager til stigningen.

Varmepumper vinder indpas i fjernvarmen | Optimering.nu

Energistyrelsen offentliggør nu resultatet af Energiproducenttællingen for 2020. Ved Energiproducenttællingen indsamles data fra alle værker, som leverer el og/eller varme til offentlige net, med undtagelse af el-producerende solcelleanlæg og vindkraftanlæg. De indsamlede data omfatter oplysninger om de tekniske anlæg, brændselsforbrug samt varme- og el-produktion for hvert anlæg.

Tallene viser blandt andet, at en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg, det vil sige solvarmeanlæg, overskudsvarmeanlæg, el-kedler, varmepumper og geotermianlæg. Fra 2019 til 2020 er varmeproduktionen på disse anlæg således steget fra syv til ni procent af den samlede fjernvarmeproduktion. Det er især varmepumper og el-kedler, der bidrager til stigningen.

 

Læs resultaterne af Energiproducenttællingen for 2020.

Se tabeller med resultaterne af Energiproducenttællingen for 2020.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce