Klimapartnerskab vil kortlægge den grønne omstilling i produktionsvirksomhederne

»Vi skal inspirere den danske produktionsindustri til at nå i mål med den grønne omstilling«. Sådan siger formand for klimpartnerskabet for produktion, CEO i Danfoss Kim Fausing, i forbindelse med, at Klimapartnerskabet nu sætter gang i en ny og omfattende undersøgelse blandt 15.000 virksomheder som skal være med til at kortlægge, hvordan det står til med den grønne omstilling i produktionsvirksomhederne.

Klimapartnerskab vil kortlægge den grønne omstilling i produktionsvirksomhederne
CEO i Danfoss Kim Fausing

Baggrunden for undersøgelsen er, at Kim Fausing som formand for klimapartnerskabet for produktion har en ambition om, at Danmark skal  være først i verden med klimaneutral produktionsindustri i 2030.

»Hvis det skal lykkes, skal vi have alle produktionsvirksomheder med – især SMV’erne. Undersøgelsen skal give os den viden, der skal til for at kunne lægge den bedste plan for, at alle virksomheder kommer med på den grønne omstilling og give os et billede af, hvor langt virksomhederne reelt er med den grønne omstilling,« siger Kim Fausing.

 

Vigtigt for konkurrenceevne

For konkurrencesituationen i både Danmark og udlandet bliver det helt afgørende, at virksomhederne spiller en aktiv rolle i den grønne omstilling, da det skaber øget eksport, vækst og beskæftigelse. Det vigtigste greb for at komme i mål er at få alle med, især SMV’erne, som Kim Fausing kalder ”fundamentet i dansk erhvervsliv”.

Med resultaterne af den nye undersøgelse bliver det for første gang muligt få indsigt i, hvordan det står til med den grønne omstilling og hvad der skal til for at produktionsvirksomhederne kommer videre med klimaindsatsen.

»Vi skal vide, hvordan vi bedst kan hjælpe virksomhederne og ikke mindst hvor langt de er. Derudover skal vi over de kommende år følge udviklingen, så vi kan se, hvordan vi rykker os mod den konkrete ambitiøse målsætning, om at Danmark skal levere verdens første klimaneutrale produktionsindustri i 2030,« siger Kim Fausing.

 

Unikt indblik

Resultatet af undersøgelsen skal give klimapartnerskabet et unikt indblik i, hvor den samlede industri står lige nu og på den baggrund sætte gang i konkrete initiativer, der kan få endnu mere gang i den grønne omstilling, bl.a. hos SMV’erne.

Kim Fausing understreger, at det er helt afgørende, at der bliver eksekveret på de rigtige indsatser, og her bliver undersøgelsen et afgørende værktøj, som klimapartnerskabet og andre i de kommende år kan navigere ud fra.

Undersøgelsen sættes i gang i denne uge.

»Jeg glæder mig til at se resultatet af undersøgelsen, og jeg håber, at vi får så mange som muligt af de 15.000 virksomheder med som respondenter. I den sammenhæng vil jeg opfordre alle til at svare på undersøgelsen,« siger Kim Fausing.

 

Undersøgelse gentages

Kim Fausing forventer også at resultatet af undersøgelsen kommer til at give klimapartnerskabet et stærkt fundament for, at en samlet produktionsindustri i Danmark tydeligt kan kommunikere om status, udfordringer og løsninger til politiske interessenter og andre relevante beslutningstagere, samarbejdspartnere, underleverandører og ikke mindst kunderne.

»Det er vores plan at gennemføre undersøgelsen én gang om året i de kommende år, så vi kan vurdere effekten af de tiltag, der igangsættes,« siger Kim Fausing.

Undersøgelsen udarbejdes af Deloitte/Kraka Advisory i tæt samarbejde med DI og Klimapartnerskabets Advisory Board.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering