Dansk udvikler af vedligeholdelsessoftware retter fokus på hjemmemarkedet

Efter mange år med fokus på udlandet, har Aalborgvirksomheden SafeEx rettet blikket mod danske virksomheder generelt. Firmaet har global succes med software, der digitaliserer og simplificerer vedligeholdelsesrutiner, og nu vil man gerne have foden ind i den vedvarende energi.

SafeEx og direktør Rene Larsen er klar til at arbejde med flere danske kunder igen. Blandt de nye danske kunder er Aalborg Havn, hvor softwarehuset selv bor. Foto: Lars Horn.
SafeEx og direktør Rene Larsen er klar til at arbejde med flere danske kunder igen. Blandt de nye danske kunder er Aalborg Havn, hvor softwarehuset selv bor. Foto: Lars Horn.

Softwarevirksomheden SafeEx står bag en cloud software- og serviceløsning, der kan håndtere vedligeholdelsesrutiner, og nu går selskabet benhårdt efter strategiske samarbejder med danske virksomheder inden for vedvarende energi.

Efter at have fokuseret på det globale marked siden starten i 2010, er 80 procent af kunderne i dag globale aktører inden for olie og gas. Det spænder lige fra store olieselskaber til operatører og serviceselskaber, der typisk arbejder for de store selskaber. I 2016 gik SafeEx i land og fik udenlandske kraftværker og destillerier samt farmaceutiske og petrokemiske virksomheder på kundelisten.

Nu er SafeEx klar til at arbejde med flere danske kunder igen. Blandt andet er virksomheden begyndt at samarbejde med Aalborg Havn og taler med flere andre potentielle danske kunder.

Stifterne af SafeEx designede selv den første generation af softwaren, og da kundeporteføljen voksede, blev det et mantra at have en tæt sparring med kunderne om videreudviklingen. Foto: Lars Horn.
Stifterne af SafeEx designede selv den første generation af softwaren, og da kundeporteføljen voksede, blev det et mantra at have en tæt sparring med kunderne om videreudviklingen. Foto: Lars Horn.

»I og med vi er et dansk firma, vil vi gerne samarbejde med flere danske virksomheder, og selv om potentialet inden for de industrier, hvor vi er i dag, er kæmpestort, vil vi gerne have flere partnere og kunder inden for nye industrier. Især inden for vedvarende energi, hvor de danske virksomheder jo er blandt de førende i verden,« siger direktør, partner og medstifter af SafeEx Rene Larsen.

Det er ikke kun store koncerner, der kan have nytte af SafeEx-løsningen. Det kan også være relevant for de små og mellemstore virksomheder.

»Mange af de serviceselskaber, vi har som partnere, er små. De bruger SafeEx-systemet over for deres store kunder. Men databasestørrelsen skal nok være på minimum 300 til 500 stykker udstyr, for at det giver mening i vores nuværende system. Vi har dog planer om at udvikle en endnu mere skalerbar løsning i fremtiden, da vores nuværende system er svært at skalere ned til en lille bruger,« fortæller han.

Tilfældigheder lagde grundstenen til SafeEx

Da Rene Larsen i 2008 var en tur i Norge for at starte en offshore-afdeling op for et maritimt el-firma, mødte han en bekendt, der fortalte, at han havde startet et konsulentfirma, da der var vildt gang i offshore-industrien. Konsulenthuset parrede danske leverandører med norsk offshore, og de fandt hurtigt ud af, at Rene Larsen, der er uddannet maskinmester, godt kunne tænke sig at være med.

»Så det var en god timing og tilfældighedernes spil, der gjorde, at vi kom til at udleje ingeniører. Vores første projekt var for Maersk Drilling, hvor vi skulle hjælpe dem på tre nybygninger i Singapore. Vi blev hyret som en del af deres commissioning-team, det vil sige at tjekke, at det hele virkede efter forskrifterne. Her fik vi idéen til SafeEx,« forklarer han.

Kunderne vil gerne have et system, der håndterer vedligeholdelsesopgaverne præcist for dem. Det kan SafeEx’ software håndtere, fortæller SafeEx’ direktør. Foto: Lars Horn.

»Vi tænkte, at vi skulle prøve at udvikle noget software til at håndtere inspektions- og vedligeholdelsesrutiner. Vi udviklede en første version, hvor SafeEx-navnet også kom til verden. Ex står for eksplosiv, fordi en del af arbejdet for Maersk Drilling bestod i at sikre, at deres udstyr på riggene var installeret efter gældende regler og forskrifter for udstyr monteret i eksplosivt miljø og i sidste ende undgå alvorlige ulykker,« fortsætter Rene Larsen.

Elektrisk udstyr monteret i eksplosive miljøer skal tjekkes ved årlige eftersyn efter et specifikt regelsæt, IEC-60079 regulativerne, og det kunne det nyudviklede SafeEx-software håndtere på en smart måde.

»Da vi efterfølgende rejste rundt med softwaren i den vide verden, var mange imponerede og spurgte om, vi ikke kunne udvide konceptet til at håndtere alle former for vedligeholdelsesrutiner. Tja, det kunne da godt være, at vi skulle prøve at gøre det bredere. Her startede rejsen for alvor,« erindrer han.

»Et af de store værdier ved at benytte SafeEx-systemet ligger i brugervenligheden. Hvis de store ERP-huse kunne gøre deres systemer mere brugervenlige, var der i teorien ikke plads til sådan nogen som os.«

Rene Larsen, direktør og medstifter, SafeEx.

 

Fra manpower til softwarehus

Den første version af SafeEx’ løsning var klar i 2010 og som tidligere nævnt 100 procent fokuseret på det eksplosive segment og håndteringen af gældende regelsæt. Nu kører man på tredje generation, og har fået en udfordring med firmanavnet.

Flere kunder har ifølge direktør Rene Larsen halveret deres tidsforbrug på vedligehold med SafeEx. Foto: Lars Horn.
Flere kunder har ifølge direktør Rene Larsen halveret deres tidsforbrug på vedligehold med SafeEx. Foto: Lars Horn.

»Ex’et gør, at mange tror, at vi kun håndterer vedligehold af eksplosivt udstyr. Men nu kan vi rent faktisk håndtere mange typer af vedligeholdelsesrutiner. Her skal vi være bedre til at markedsføre os. Et navneskifte er under overvejelse, måske med et nyt produktnavn, der er ’Powered by SafeEx’,« siger Rene Larsen.

Han fastslår, at det eksplosive segment til stadighed er en god døråbner. Der er megen software på markedet, der er generisk, hvilket vil sige, at kunden selv skal bygge det op, så det passer til dem. Hos SafeEx vil man hellere udvikle skræddersyede løsninger, der er unikke og passer til hver enkelt industri, softwarehuset samarbejder med.

»Kunderne vil gerne have et system, der håndterer vedligeholdelsesopgaverne præcist for dem. Det kan SafeEx’ software håndtere efter de gældende regler på en smart måde, hvor kunderne bliver præsenteret for den dokumentation og de tjeklister, de skal igennem ved det specifikke udstyr, de står foran. I tillæg får de muligheden for at bruge softwaren til flere typer vedligehold. Det skal vi blive bedre til at fortælle kunderne,« understreger Rene Larsen.

At gøre det komplicerede simpelt

’Hos SafeEx gør vi komplicerede vedligeholdelsesrutiner simple’, lyder en af Rene Larsens punchlines, når han kort skal forklare, hvad SafeEx kan. Der er således store krav til dokumentation inden for de industrier, hvor selskabet arbejder, men SafeEx-systemet kan simplificere alle former for inspektions- og vedligeholdelsesrutiner.

»Systemet består af en cloudløsning, hvor du logger ind på din pc. Derudover har du en mobilenhed, smartphone eller tablet, når du går ude i marken og foretager dit vedligehold. Hvis en kunde for eksempel har påsat QR-koder eller RFID-tags på sit udstyr, kan du via teknologien identificere udstyret, og ved at scanne disse genkender SafeEx-systemet præcist, hvilket udstyr man står foran,« forklarer Rene Larsen.

Foran udstyret kan teknikeren vælge, hvilket vedligehold der skal foretages, hvilket også kan være faste opgaver. Systemet præsenterer brugeren for den relevante dokumentation, og hvilke tjek der skal gennemgås, og finder man en fejl, kan der tages et foto, som kan overføres til systemet sammen med oplysninger om, hvilke reservedele og hvor meget tid der skal til for at udbedre fejlen.

»Der er vanvittig meget dokumentation inden for de industrier, hvor vi arbejder. Her kan SafeEx-systemet simplificere alle former for inspektions- og vedligeholdelsesrutiner.«

Rene Larsen, direktør og medstifter, SafeEx.

 

Når teknikeren er færdig med sit vedligeholdelsesarbejde, bliver data synkroniseret med SafeEx cloud, hvorefter ledelsen og de vedligeholdelsesansvarlige vil have et digitalt øjebliksbillede over den pågældende installation, med alt udstyr markeret på tegninger.

Mange af de nye kunder har ifølge SafeEx-direktøren hidtil brugt pen og papir, men har typisk et dataregister over deres udstyr. De kunder har efterfølgende fortalt, at SafeEx har halveret deres tidsforbrug på vedligehold, så hvis ti mand har vedligeholdelsesopgaver, der før tog 100 dage, kan de nu nøjes med 50.

SafeEx-systemet kan arbejde ’stand-alone’, hvor kunden bare logger ind, men det kan også forbindes med kundens ERP-system, for eksempel i SAP, eller med en engineering-database, hvor al dokumentation ligger. Her kan data hentes fra kundens systemer og via SafeEx sendes ud i marken, hvor vedligeholdet foregår. Herefter ryger den opdaterede dokumentation tilbage til udgangspunktet.

»En af de store værdier ved at benytte SafeEx-systemet ligger i brugervenligheden. Hvis de store ERP-huse kunne gøre deres systemer mere brugervenlige, var der i teorien ikke plads til sådan nogen som os. Men fordi det er monstersystemer, der kan alt fra økonomihåndtering til lagerstyring, er det svært at gøre dem brugervenlige og hurtige at betjene,« siger Rene Larsen.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering